[Tisk]

Diskuze ke článku: Lze nové nádoby a kotle, které nemají posouzenou "sestavu" definovat jako nebezpečné?
Autor článku: Petr Matěják - ATZ
Plné znění článku: Lze nové nádoby a kotle, které nemají posouzenou "sestavu" definovat jako nebezpečné?
Anotace článku: Pokusil jsem se postupně od nejvyššího právního předpisu popsat právní stav a definice. Od "bezpečného výrobku" po návod a pravidla na použití směrnic EU pro tlaková zařízení. Vykládat zákon může pouze soud, avšak odkazy považuji za velice návodné, a definující, kdy se jedná o provoz "bezpečného výrobku". Tím, že nebyla posouzena "sestava" (nádoba+potrubí+bezpečnostní+tlaková výstroj) a nebyl naplněn požadavek na definici bezpečného výrobku, provozovatelé nevědomky provozují zařízení, které svou neúplnou dokumentací, neúplnými požadavky na dokončení výrobního procesu definovaného v PED lze označit, jako zařízení, které není bezpečné, protože nebyly naplněny požadavky kladené na bezpečný výrobek. ES/EU prohlášení o shodě na "svařenec- nádobu" prostě pro uvedení do provozu nestačí.

přidat ke článku nový příspěvek

Příspěvky v této diskuzi vyjadřují názory čtenářů. Redakce portálu TLAKinfo nemůže ovlivnit jejich obsah, ale vyhrazuje si právo je odstraňovat.
Chronologický seznam příspěvků
Zjištění revizního technika PZ a TZŠtefan Hlaváč RT TZ a PZ19.12.2019 21:49
Re (4): Výchozí revize TNSŠtefan Hlaváč RT TZ a PZ06.12.2019 05:15
Re (3): Výchozí revize TNSJan Malant04.12.2019 14:49
Re (2): Výchozí revize TNSŠtefan Hlaváč RT TZ a PZ29.11.2019 06:15
Re: Výchozí revize TNSHlaváč Štefan RT TZ24.11.2019 05:30
Výchozí revize TNSHlaváč Štefan RT TZ09.11.2019 06:07

Příspěvky
Předmět: Zjištění revizního technika PZ a TZ
Autor: Štefan Hlaváč RT TZ a PZ
Datum: 19.12.2019 21:49 odpovědět
nahoru
Opět děkuji předsedovi ATZ, že mi neodpověděl.

V této době, kdy se vyjadřují k vyhrazeným zařízením - jak tlakovým, tak i plynovým, různá soukromá sdružení, vzniká prostor k prosazování jejich zájmů !!!
Výsledkem jsou různé pohledy na různá zařízení.
Přesvědčil jsem se, že různé tzv. odborné mediální spolky prosazují "odborné" nesmysly.
Bohužel zmatky se přenášejí do norem a TPG.
Kdo tyto normy a TPG tzv. vyrábí?
Mám dojem, že jsou to odborníci, kteří nechodí do provozů.
Pokud revizní technik čte platné předpisy, zjišťuje, že dochází k "manipulaci" odborné veřejnosti !!!

Kdeže loňské sněhy jsou, kdy bylo naprosto jasné, co platí pro průmyslové objekty, pro komerční objekty, pro budovy...
Kdy byly přesně definovány různé druhy zařízení...

Proto závěrem, do roku 2020, rada revizním technikům:
Nevěřte všemu tomu, co se povídá na různých "odborných" seminářích, školeních a podobných akcích.
ČTĚTE ZÁKONY, NV, VYHLÁŠKY, NORMY A TPG.

Ale i zde pozor na nesoulad v ČSN EN a TPG - plynová zařízení:
V průmyslových objektech jsou také DOMOVNÍ PLYNOVODY pro plynové pece.
Spotřebičová hadice je domovní plynovod.
Lisovaný spoj Cu smí /podle jednoho předpisu/ a nesmí/ podle druhého předpisu/, být pod omítkou.
Tlak:
Na teplovodní soustavě je /není/ zabezpečení otopné soustavy, jejíž součástí je expanzomat...je /není/ bezpečnostní výstroj expanzomatu bez výstroje.
Provozovatel otopné soustavy musí nulovat tlakoměr, který je na kotli, tento tlakoměr musí porovnávat á dva roky s kontrolním. Musí porovnávat teploměr, který je na kotli s kontrolním á dva roky. Musí zkoušet pojistný ventil, který je v kotli a nelze se k němu dostat bez rozebrání kotle.
Výchozí revize a první provozní revize vzdušníku v kompresorové stanici od RT TNS nestačí, TNS prý není schopna bezpečného provozu.
Komíny:
Z odborných přednášek: Kontroly spalinové cesty u plynových kotlů, se nemusí provádět, protože nemůže dojí k požáru v komínu.
Odborné prohlídky plynových kotelen:
RT plynových zařízení, který provádí revizi kotelny, nemá odbornou způsobilost provádět tyto OP plynové kotelny.
Školení topičů plynové kotelny:
RT kotlů musí mít pětiletou praxi a minimum pedagogického vzdělání.
Topič parního kotle:
Má osvědčení topiče od TIČR na pět let, ale po třech letech musí být školen RT kotlů z toho, že umí obsluhovat kotelní zařízení.
Parní vyvíječ je kotel:
Kuchař vaří knedlíky na páře a musí být topič parního kotle - kotelny.
Šička oděvů žehlí pomocí páry - musí být obsluha parního vyvíječe - tedy topička parního kotle, potažmo kotelny.
Parní vyvíječ má plnou automatiku provozu a zabezpečení - provozovatel musí požádat TIČR o vyjímku z ČSN 07 0710, že se topič smí vzdálit z kotelny na více než 5 minut.
OV vody vytápěný plynovým hořákem s tep. výkonem nad 50 kW umístěný v prostoru kde není žádný kotel:
Musí být v kotelně dle ČSN 07 0703 - HUK, havarijní uzávěr, detekce plynu atd.

Předmět: Výchozí revize TNS
Autor: Hlaváč Štefan RT TZ
Datum: 09.11.2019 06:07 odpovědět
nahoru
Na tlakové sestavě kompresorové stanice, kde jsou desítky zařízení, na které splňují podmínky uvedení na trh.
RT TNS je požádán o provedení Výchozí revize.
Dotaz.
Co všechno má tento revizní technik kontrolovat?
Jestli pouze nádobu a její výstroj.
Nebo vše od zdroje tlaku - kompresoru, sušičky vzduchu, chladiče, odlučovače oleje, potrubí...a další zařízení na tlakové sestavě?

V revizních zprávách je pouze pouze TNS a výstroj.
Děkuji za vysvětlení.
Hlaváč

Předmět: Re: Výchozí revize TNS
Autor: Hlaváč Štefan RT TZ
Datum: 24.11.2019 05:30 odpovědět
nahoru
Děkuji za žádnou odpověď.
--------------------------------------
Článek zní:
Lze nové nádoby a kotle, které nemají posouzenou "sestavu" definovat jako nebezpečné?

RT TNS provede jak Výchozí, tak i První provozní revizi.
Dotaz.
Lze?
Nelze?
Je TNS bezpečná?
-------------------------------------
Předseda ATZ zde, jiné diskusi, mimo jiné, napsal:
Autor: Petr Matejak
Datum: 14.11.2019 09:27
... norma je nezavazna

Můj další dotaz.
Když je norma /dle vyjádření ATZ/ nezávazná, v tomto případě ČSN 69 0012, může ji dodavatel tlakového zařízení /sestavy/ ignorovat?
Dodavatel nemusí předat Výchozí revize TNS? Nebo musí?

Předmět: Re (2): Výchozí revize TNS
Autor: Štefan Hlaváč RT TZ a PZ
Datum: 29.11.2019 06:15 odpovědět
nahoru
Jak jsem předpokládal, opět žádná odpověď.
Takže.
Vyhláška č. 18/1979 Sb.§ 7, říká že:
Revize a zkoušky provozovaných kotlů a tlakových nádob
(1) Revize a zkoušky provozovaných kotlů a tlakových nádob smí provádět pouze revizní technik (§ 8). Způsob, termíny a případy provedení revizí a zkoušek těsnosti stanoví technické normy.
------------------------------------------------------------
Tedy na ČSN 69 0012
Dle předsedy ATZ jsou normy nezávazné.
Odkazuje-li vyhláška na technickou normu, musí jí RT, dodavatel a provozovatel respektovat?
To je moje další otázka.

Předmět: Re (3): Výchozí revize TNS
Autor: Jan Malant
Datum: 04.12.2019 14:49 odpovědět
nahoru
Pokud na ní odkazuje Vyhláška, tak je norma směroplatná a musí se respektovat a ctít. Podle mě..

Předmět: Re (4): Výchozí revize TNS
Autor: Štefan Hlaváč RT TZ a PZ
Datum: 06.12.2019 05:15 odpovědět
nahoru
Děkuji za názor, který je podle mně správný.
Autor článku stále neodpovídá na mé otázky...

Co takhle NV č. 378/2001 Sb.
§ 4
mimo jiné:
...nestanoví-li zvláštní právní předpis, popřípadě průvodní dokumentace nebo normové hodnoty rozsah a četnost následných kontrol jinak.4)
atd...
Zde odkaz na, jinak.4)
------------------------------------------------------------
4) Například vyhláška č. 18/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti...atd

přidat ke článku nový příspěvek

Přihlášení/odhlášení odběru příspěvků e-mailem:
váš e-mail:
Toto je nemoderovaná diskuze čtenářů portálu TLAKinfo. Redakce nenese zodpovědnost za obsah příspěvků a vyhrazuje si právo příspěvky odstraňovat.
Podmínky užívání portálu TLAKinfo.
Připomínky, náměty a dotazy - redakce portálu.
© Copyright TLAKinfo 2005-2022, všechna práva vyhrazena.