Archiv článků od 4.10.2005 do 28.1.2008
zpět na aktuální články    <<  1  2  3  >>

28.1.2008 D-Ex Limited, spol. s r. o.,  ELEKTRO 11/2007
Vedoucí pozice plováku při hledání univerzálního principu měření hladin
Vedle známých principů měření hladin, jako je vibrační senzor, hydrostatika, mikrovlny, radar nebo ultrazvuk, si plováky udržely své nezastupitelné postavení zejména díky možnosti použití v nejširším spektru měření.
15.1.2008 Zapsal: Ing. Jiří Petr  
Záznam z jednání sekce bezpečnostní a tlakové výstroje
Projednání, upřesnění a odsouhlasení obsahového vymezení bezpečnostní a tlakové výstroje na základě připomínek ATZ pro posuzování shody sestav tlakových zařízení
30.8.2007 INFORMACE GAS 2/2007
DIGITÁLNÍ TLAKOMĚR NAPÁJENÝ BATERIÍ
Nový digitální tlakoměr německé firmy Tecsis GmbH z Offenbachu typu DC 400 se vyznačuje vysokou přesností, spolehlivostí a mechanickou zatížitelností. Lze jej používat v různých oblastech strojírenství, v konstrukci zařízení a přístrojů, v hydraulické a pneumatické technice, při servisních a údržbářských pracích jakož i v technice měření a kontroly.
3 příspěvky, poslední 22.03.2010 08:43
18.7.2007 Ing. Petr Tichoň,  Kobold Messring
Měření průtoku bioplynu
V posledních letech probíhá v sousedních státech boom ve výstavbě bioplynových stanic. Tento trend se očekává i v našich zemích a podle odhadu Českého sdružení pro biomasu bude v roce 2015 na území ČR na 400 bioplynových stanic.Je zřejmé, že pro ekonomický provoz bioplynové stanice je nutné přesně měřit spotřebu bioplynu. Společnost Kobold Messring GmbH přichází na trh se zajímavým přístrojem s typovým označením DOG. Nejde samozřejmě o psa, ale některé části tohoto průtokoměru plně odpovídají rčení "naběhal jsem se jako pes".
6.3.2007 Petr Matěják - TLAK s.r.o.  
Značení typově schálených pojistných ventilů
Co se skrývá pod znaky označenými na tělese pojistných ventilů? Připominám již po několikáté, že pojistný ventil je stanoveným výrobkem - tlakovým zařízením dle NV 26/2003 Sb., a Autorizovaná osoba musí při posuzování sestavy tlakového zařízení posoudit nejen zda vyhovuje otevíracím přetlakem (Po), ale i DN, PN a výkonem - zaručeným výtokovým součinitelem a pouze Autorizovaná osoba může toto potvrdit v Průvodní technické dokumentaci(Pasportu), nikoliv revizní technik jak bylo zvykem.
29.1.2007 Ing. Vladimír Marek a Ing. Ivo Kastner, LDM Česká Třebová,,  LDM, spol. s r.o.
Modelování proudění vody a páry ve ventilu.
S modelováním proudění škrtícím orgánem se na stránkách časopisů nesetkáváme příliš často. Z následujících obrázků je patrné, jak zajímavá i složitá tato problematika je a přitom rozdílná pro různá proudící média. V praxi se tohoto modelování využívá nejen pro konstrukci škrticích partií a průtočných kanálů regulačních armatur s ohledem na životnost jednotlivých částí, ale zejména pro geometrické uspořádání jednotlivých součástí tak, aby tyto částí nebyly funkčně ovlivňovány lokálními extrémními parametry.
1 příspěvek, 09.11.2007 14:55
19.1.2007
Průtokoměr RAMC
Na první pohled je vidět, že se u průtokoméru RAMC německé firmy Yokogawa z Ratingenu něco změnilo.
08.01.2007 Alois Matěják  
Pojistné ventily bez dokumentace
Při jedné z kolaudací nám předložili průvodní dokumentaci k pojistnému ventilu. Ta obsahuje pouze návod v 8 jazycích. Jeden z překladů je pokus o češtinu vzbuzující úsměv. Technické údaje, atest PV, nastavení PV to vše nenaleznete. Kdo je schopný rozluštit tento návod?
1 příspěvek, 08.01.2007 20:47
20.11.2006 Vytápění, větrání, instalace (5/2006)
Neoprávněné záměny výrobků v projektu
Se stejnou problematikou, kterou uvádí v Informačním zpravodaji Společnost pro techniku prostředí, se setkáváme i my. V tomto případě jde však o závažnější problematiku. Montážní firmy mnohdy dodržují pouze předepsané DN pojistného ventilu a vůbec je nezajímá otevírací tlak. To, že každý typ pojistného ventilu má jinou propustnost, vhodnost pro páru nebo vodu - vůbec neřeší. Zveřejňujeme původní příspěvek a plně se s ním ztotožňujeme.
23.10.2006 Ing. Evžen Duša - Asociace pracovníků tlakových zařízení  
Tlakové nádoby - Výstroj a bezpečnostní systémy - ČSN EN 764-7
Výrobky, které představují zvýšenou míru ohrožení oprávněného zájmu a u kterých proto musí být posouzena shoda jejich vlastností s požadavky technických předpisů, jsou označovány jako stanovené ( § 12 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky,ve znění pozdějších předpisů).
13.10.2006
Stanovené výrobky bez dokumentace dle 26/2003 Sb.
Neustále se setkáváme s dokumenty, které vůbec nerespektují nové zákony a NV. Dodavatelé předkládají prohlášení o shodě "se vším a o všem".
6.9.2006 Ing. Roman Řezáč - ITI Praha,  přednáška TLAK 2006
Stanoviska ITI Praha v oblasti tlakových zařízení
Podle zákona č. 174/1968 Sb. v platném znění podává ITI Praha jako organizace státního odborného dozoru nad bezpečností vyhrazených technických zařízení odborná a závazná stanoviska o tom, zda jsou při projektování, konstrukci, výrobě, montáži, provozu, obsluze, opravách, údržbě a revizi vyhrazených technických zařízení splněny požadavky bezpečnosti technických zařízení. Ze širokého spektra je v tomto příspěvku zmíněno několik témat z oblasti tlakových zařízení, která byla předmětem stanovisek, vydávaných ITI Praha v minulých letech.
3 příspěvky, poslední 11.07.2017 03:22
14.8.2006 http://www.dex.cz
Zdroje tlaku řady PG pro kalibraci tlakoměrů
Docílit vysokých tlaků pro kalibrace manometrů až 70 MPa umí i ruční hydraulický zdroj vysokého tlaku.
26.5.2006 Ing. Jozef Kabát  
Repasie a predaj priemyselných armatúr
Odborné prehliadky, opravy, montáže, rekonštrukcie výmenníkových staníc a kotolní, voda, UK, plyn, lešenárske, sústružnícke práce a autodoprava
16.5.2006 Petr Matěják - Tlakinfo  
Většina nových tlakových zařízení neodpovídá zákonu při uvedení do provozu .
Nově instalované tlakové zařízení musí odpovídat NV 26/2003. Přesto, že toto Nařízení vlády platí druhý rok, většina zařízení tomuto Nařízení vlády neodpovídá. Výrobci na základě ES Certifikátu od Autorizované osoby vydávají ES Prohlášení o shodě. Nikdo se však nezabývá tím , že se do provozu neuvádí svařenec, kterého se Prohlášení o shodě týká , ale sestava tlakového zařízení. Nejhůře je na tom provozovatel, který provozuje v dobré víře zařízení, ke kterému má Certifikáty a Prohlášení , a přesto je výsledný produkt – sestava tlakového zařízení provozován v rozporu se zákonem. Uděláme-li tlustou čáru za výrobou tak první z povinností provozovatele je nepřipustit zařízení bez řádné dokumentace a provedených revizí do provozu .
12.4.2006 Ing. Zdeněk Porkert, Ing. Jaroslav Smejkal - Testima spol. s.r.o.,  NDT WELDING BULLETIN - ročník 15, číslo 3
Kontrola odlitků ultrazvukem na vnitřní vady
Kontrola odlitků ultrazvukem je vždy závislá na druhu kontrolovaného materiálu. Odlitek má obecně hrubší vnitřní strukturu než výkovek a navíc pro odlitky jsou typické materiály jako šedá litina nebo nerez, tedy materiály těžko prozvučitelné.
11.4.2006 http://www.sbirka.cz
Vyhláška 65/2006 Sb. - výtah
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 345/2002 Sb., kterou se stanoví měřidla k povinnému ověřování a měřidla podléhající schválení typu
2 příspěvky, poslední 26.08.2009 12:08
31.1.2006 Ing. Aleš Onderek - koordinátor AO 202  
ZÁPIS Z KOORDINAČNÍ PORADY K NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 26/2003 Sb.,
Důležitou informací ze zápisu je částečné řešení situace, kdy do provozu jsou uváděny TNS, ne jako tlakové sestavy s příslušnou dokumentací, ale pouze s dokumentací na svařenec. Samostatný svařenec však nelze uvést do provozu. Na to by měl upozornit revizní technik ve Výchozí revizi a požadovat dokončení úkonu AO a splnění povinnosti buď přímo výrobce, nebo montážní firmy. "V případě posuzování shody podle postupu posuzování shody „ G“, kdy bude tlakové zařízení vyrobeno bez bezpečnostní výstroje, měla by autorizovaná osoba uvést ve výstupních dokumentech upozornění na povinnost plnění podmínky Přílohy č. 3 (přezkoušení bezpečnostní výstroje) a Přílohy č. 1 čl. 3.2.3"
28.11.2005
Metrológia
Zoznam STN pre kalibráciu deformačných tlakomerov, kalibrácia,overenie,triedy presnosti.
4.10.2005
Jak poznat repasovanou armaturu?
Zde naleznete několik tipů, jak poznat, zda Vámi zakoupené armatury pocházejí z nové výroby, či se jedná o armatury repasované.

zpět na aktuální články    <<  1  2  3  >>

Podmínky užívání portálu TLAKinfo.
Připomínky, náměty a dotazy - redakce portálu.
© Copyright TLAKinfo 2005-2022, všechna práva vyhrazena.