Archiv článků od 7.10.2019 do 28.10.2019
zpět na aktuální články    <<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >>

28.10.2019 ATZ  
Zpravodaj ATZ č.2/2019
Vyšel elektronický zpravodaj ATZ ve formátu PDF pro členy ATZ, plný informací z oboru od informací zpraxe, právní hlídky, komentáře nových předpisů, komentář nových návrhů zákona o vyhrazeném technickém zařízení , komentář k chystanému novému Nařízení vlády o provozu tlakových zařízení, zkušeností z provádění vnitřních revizí, zkušeností z provádění tlakových zkoušek za účelem zpevňování, ale i Poznatky, poučení a opatření proti výbuchům akumulátoru páry. Aktuální číslo má rekordních 129 stran.
23.10.2019 Ing. Pavel Petr - Strojírenský zkušební ústav, Brno  
Zpráva ze zasedání notifikovaných orgánů pro tlaková zařízení a jednoduché tlakové nádoby v Bruselu
Zasedání oznámených subjektů EU v Bruselu pro tlaková zařízení a jednoduché tlakové nádoby (CABF) ve dnech 2019-06-04 a 2019-06-05 se zúčastnil Ing. Pavel Petr. O závěrech tohoto 63. zasedání podrobně informoval. Informace ze zasedání notifikovaných orgánů pro tlaková zařízení a jednoduché tlakové nádoby v Bruselu, předání získaných dokumentů.
22.10.2019 Ing. Onderek Aleš - Strojírenský zkušební ústav, s.p.  
Zápis z koordinační porady k nařízení vlády č. 119/2016 Sb. a 219/2016 Sb. - ( SPVD a PED)
Dne 24.9.2019 se konalo na SZÚ s.p. zasedání koordinační porady dle nařízení vlády č. 119/2016 Sb.- jednoduché nádoby (SVPD) a č. 219/2016 Sb.- tlaková zařízení (PED) a porada Oznámených subjektů za účasti ÚNMZ.
21.10.2019 Ing. František Jirota- ATZ  
Destrukce tlakového zařízení při provádění pneumatické těsnostní zkoušky
Dále popsaný případ mimořádné události nám připomíná s jakým rizikem je spojeno provádění pneumatických zkoušek např. vzduchem , při nerespektování potřebných bezpečnostních technických opatření pro konstrukci a kontrolu technického stavu tlakovacích přípravků a zařízení a bezpečnostních opatření pro vlastní průběh zkoušek.Míra rizika je zvyšována především v případech prvních tlakových zkoušek tehdy , když je nutno nahradit tradiční zkušební tekutinu- vodu např. vzduchem.Jedná se o výrobní operaci ještě nevyzkoušeného zařízení, kterou příslušné předpisy striktně nevylučují viz např.čl.3.8 ČSN 690010 část 7.1, nebo ČSN 13 445-5 čl.10.2.3.1 a čl.10.2.3.4 a nebo (což je tento případ) ČSN 13 480-5 čl.9.3.3.
21.10.2019 Petr Matěják - ATZ  
Nový zákon k provozu vyhrazených tlakových zařízení - aktuality
Nový zákon o vyhrazeném technickém zařízení má být znovu zařazen na jednání Poslanecké sněmovny. Některé informační kanály šíří nepravdy, že byl zákon odložen a nebude schválen. Pro jednotlivé obory doporučujeme sledovat odborné stránky www.tlakinfo.com, http://www.elektrosvaz.cz . https://www.cgoa.cz. Více informací v článku.
21.10.2019 Český plynárenský svaz (ČPS),  http://ppk2019.cgoa.cz/
PODZIMNÍ PLYNÁRENSKÁ KONFERENCE, 11.–12. listopadu 2019, PRAHA
100 let Českého plynárenského svazu (ČPS) a Strategická role plynů. Clarion Congress Hotel Prague. Společenský večer se uskuteční 11. listopadu 2019 v Martinickém paláci na Hradčanském náměstí.
19.10.2019 Ing. David Duba -TUV NORD Czech s.r.o.  
Export tlakových zařízení mimo EU
TUV NORD Czech s.r.o. je od 30. srpna 2019 uznán jako "Inspection Body" pro tlaková zařízení dle nařízení PECPR 1999 (New Zealand) v rozsahu "Design Verification and Fabrication Inspection".
18.10.2019 Petr Matěják - ATZ  
Aktualizace článku - Nová legislativa po 40-ti letech pro náš obor
Nový Zákon o Vyhrazeném technickém zařízení (bývalá 174/1968Sb.), který prošel 17.6.19 Vládou ČR a byl připraven na září na I. projednání v parlamentu ČR. Součástí je i návrh na navazující Nařízení vlády pro oblast tlakových, plynových, zdvihacích a elektrických (bývalé vyhl 18-21/78 Sb.)
18.10.2019 www.nebezpecnynaklad.cz
Nedodržování předpisů může mít fatální následky
Přinášíme sice starší příspěvek, ale neustále aktuální. Plyny můžeme zařadit mezi velice nebezpečné látky, jejichž vlastnosti jsou doslova zákeřné. Posuďte sami: Plyn zpravidla nevidíte. Některý zapáchá, jiný ne. Zajímavým příkladem je vodík, který hoří neviditelným plamenem. Proto se během přepravy, manipulace a skladování plynů musí dodržovat přísné předpisy. Následky havárií mohou být fatální. Hrozí podchlazení, udušení nebo uhoření.
18.10.2019 novinky.cz
Odstřelovači prostříleli tlakovou láhev
Policejní odstřelovači asistovali ve čtvrtek středočeským hasičům u zásahu v Jevanech. Hasiči potřebovali prostřelit tlakovou lahev, v níž probíhala chemická reakce a hrozil výbuch. Policisté lahev zasáhli třemi střelami.
18.10.2019
Konference SUSEN 2019
Vědecká konference SUSEN 2019 na téma Modern Technologies for Energy Accumulation, pořádaná v rámci projektu R4S – Výzkum pro SUSEN, který je financován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.
17.10.2019 Kapka plus a ATZ  
Zarezervujte si termín - TLAK 2020
ATZ pořádá tradiční seminář TLAK°20 v termínu 28-30.1.2020 v hotelu Černigov v Hradci Králové.
17.10.2019 Ing. Petr Kára- ÚNMZ  
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2019/1616.
Harmonizované normy pro tlaková zařízení vypracovaných na podporu směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/68/EU
2 příspěvky, poslední 20.10.2019 16:44
16.10.2019 Petr Matěják,  The inspectioneer
Semináře z oblasti tlakových zařízení ve světě
Pokud hledáte vzdělávací akce nejen v oblasti předpisů API a ASME, přinášíme přehled vzdělávacích akcí v zahraničí pro tuto oblast. Po odkliku se zobrazí podrobný popis přednášek.
15.10.2019 Asociace pracovníků tlakových zařízení.  
Imploze je opakem exploze
Pro nastupující generaci "tlakařů" připravujeme vysvětlení některých pojmů a názvosloví a neb, zpět k základům oboru. Pokusíme se stručně shrnout některé nejčastější používané názvy, a k nim podat vysvětlení a příklady.
15.10.2019 Kateřina Látalová  
Seminář ATZ v Ústí nad Labem 26.11.2019
Tradiční vzdělávací akce pro pracovníky v oboru z oblasti kotlů, kotelen, výměníkových stanic, tlakových nádob a potrubí. Šetřené úrazy, nehody, havárie a poznatky z kontrol v kraji. Změna legislativy po 40-ti letech? Současný stav projednávání návrhu zákona o VTZ v parlamentu. Návrh nařízení vlády k provozu tlakových zařízení komentář k důležitým ustanovením, jako definice, druhy VTZ a jejich rozdělení do tříd, uvádění TZ do provozu, umístění TZ, technické požadavky na TZ, povinnosti provozovatelů a opravců, revize zkoušky TZ a jejich náplň, porovnání se stávající vyhl. ČUBP č. 18/1979 Sb. Výroba a uvádění tlakových zařízení do provozu. Sestavy tlakových zařízení. LEKTOŘI: Ing. Milan Mocker OIP pro Ústecký a Liberecký kraj, Petr Matěják (předseda ATZ, PLANTinspekta s.r.o.)Ing. František Jirota (Člen představenstva ATZ, OIP pro Ústecký a Liberecký kraj)
14.10.2019 Jiří Nesvadba  
Zemřel kolega, revizní technik Zdeněk Mrkávek
Výsledky jeho práce má snad každý provozovatel tlakových zařízení dodnes založené v archivu, protože právě on je podepsán pod většinou tlakových zkoušek v pasporech firmy Slokov Hodonín, aktivní účastník a glosátor vzdělávacích akcí ATZ. Čest jeho památce!
11.10.2019 Ing. František Jirota- ATZ  
Pojistné ventily tlakových nádob - možný zdroj nehodových událostí - praktické zkušenosti
Určitě nikdo z nás nepochybuje o tom ,že pojistné ventily mohou způsobit svou nefunkčností poruchu, havárii a nebo dokonce závažnou havárii vyhrazených tlakových zařízení, které se stávají , bez této základní a mnohdy i konečné ochrany proti překročení max. dovolených hodnot tlaku, skutečnou hrozbou
10.10.2019 Asociace pracovníků tlakových zařízení.  
BLEVE efekt
BLEVE je exploze vyplývající z poruchy nádoby obsahující kapalinu při teplotě významně vyšší než je její bod varu za normálních podmínek.
7.10.2019 Jiří Nesvadba  
Dokumentace expanzomatů
Při výchozí revizi jsem od provozovatele a následně i dovozce neobdržel potřebnou dokumentaci pro prokázání "bezpečného výrobku" a bezpečného uvedení do provozu. Setkáváte se s tím také, jak to řešíte? Jediný kdo je to oprávněn řešit, je ČOI.
27 příspěvků, poslední 25.10.2019 04:50

zpět na aktuální články    <<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >>

Podmínky užívání portálu TLAKinfo.
Připomínky, náměty a dotazy - redakce portálu.
© Copyright TLAKinfo 2005-2022, všechna práva vyhrazena.