Vytištěno z internetového portálu TLAKinfo (www.tlakinfo.com), dne: 26.06.2022
zdroj: http://www.tlakinfo.com/t.py?t=22&i=1803


Diskuze ke článku: Řídící zásady pro posouzení sestav
Autor článku:
Plné znění článku: Řídící zásady pro posouzení sestav
Anotace článku: Podle evropské směrnice pro tlaková zařízení 97/23/EC (PED) mají být sestavy podrobeny postupu posuzování celkové shody (GC). Tento postup však není podrobně vysvětlen v PED. Tento řídící dokument má za cíl více osvětlit, jak posuzovat shodu sestav notifikovanými osobami.

Příspěvky v této diskuzi vyjadřují názory čtenářů. Redakce portálu TLAKinfo nemůže ovlivnit jejich obsah, ale vyhrazuje si právo je odstraňovat.

Příspěvky
Předmět: zařazení potrubí
Autor: student
Datum: 31.03.2011 10:38
Jak se určují skupiny potrubí dle PED, např. podle čl. 3 přílohy 1 bod 1.3 b)cituji "pro tekutiny skupiny 2, je-li PS větší než 10 bar, DN větší než 200 a součin PS · DN větší než 5 000 bar"? Musí platit všechny podmínky, nebo alespoň jedna? Například potrubí s vodou, DN250 PS 8bar by se posuzovalo dle grafu 9 nebo pod PED nespadá? Muselo by mít min. PS 25bar? Nebo potrubí DN80 PS 30bar? Posuzovalo by se podle grafu, když je DN menší než 200, ale PS je větší než 10bar? Nebo DN150 PS 40bar ((PS.DN=6000)>5000), potrubí je menší než DN200, ale PS.DN je větší než 5000? Děkuji za vysvětlení.

Předmět: Re: zařazení potrubí
Autor: OLdS
Datum: 14.04.2011 13:30
Moc o tom nepřemýšlejte.Jde o pohyb v souřadnicích x-y v obrázku, přičemž se hranice ještě nepočítají.Při hraničních parametrech máte součin jen 2000, a jste stále v kategorii 0.Při DN 250 a PS 20 máte právě hranici.Takže všechny podmínky současně.

Předmět: PED
Autor: Ing. Zbyněk Jančík
Datum: 30.03.2011 19:50
pokud uživatel sestavuje sestavu TZ na staveništi z jednotlivých částí, stává se výrobcem a i pro vlastní potřebu musí splnit požadavky směrnic - je to stejné jako u strojní směrnice 2006/42.

Toto je nemoderovaná diskuze čtenářů portálu TLAKinfo. Redakce nenese zodpovědnost za obsah příspěvků a vyhrazuje si právo příspěvky odstraňovat.
© Copyright TLAKinfo 2005-2022, všechna práva vyhrazena.