Diskuze ke článku: Příruční seznam dokumentů a povinností významných pro provozovatele kotlů a výměníků tepla
Autor článku: Ing. Antonín Voříšek, výkonný místopředseda ATZ
Plné znění článku: Příruční seznam dokumentů a povinností významných pro provozovatele kotlů a výměníků tepla
Anotace článku: Povinnosti provozovatelů, kteří provozují vyhrazené technické zařízení dle jednotlivých zákonů a vyhlášek.

Předmět: Ještě
Autor: Hlaváč Štefan RT PZ, TNS, K4
Datum: 09.02.2010 06:31

Protože jsem revizní technik a provozovatelům výše uvedené zdůrazňuji, chtěl bych ještě doplnit:
V zákonu č.309/2006 Sb.§4
Požadavky na výrobní a pracovní prostředky a zařízení.
Provozovatel je povinen....pravidelně a řádně udržovat, kontrolovat a revidovat.
To znamená nejenom provést revizi, ale i zajistit odborný servis.
Dále Vyhl.č18/1979 Sb.§7
Způsoby, termíny a případy provedení zkoušek stanoví technické normy. To znamená, že porušením pokynů ČSN 69 0012, je i porušení povinností provozovatele, vyplývající z této vyhlášky.
Zde ČSN 69 0012 a všechny revize TNS. Od Výchozí, Provozní, Vnitřní atd.
Hlaváč.

Nový příspěvek
Předmět:
Jméno:
E-mail: e-mail nebude zveřejněn
Text
příspěvku:
Volby:
nejsem člověk  jsem člověk

Podmínky užívání portálu TLAKinfo.
Připomínky, náměty a dotazy - redakce portálu.
© Copyright TLAKinfo 2005-2024, všechna práva vyhrazena.