[Tisk]  [Poslat e-mailem]  [Hledat v článcích]
Parní sterilizátory
Datum: 23.11.2004
Autor: Petr Matěják- tlakinfo
Jeden z výrobců parních sterilizátorů vydal stanovisko, že tyto nejsou vyhrazeným technickým zařízením. Uveřejňování takových stanovisek je dezinformací technické veřejnosti a v rozporu s několika zákony ČR, zejména v oblasti technické bezpečnosti, stanovení rizik a bezpečnosti práce. V případě, že je toto stanovisko dodáno s výrobkem, jedná se o klamavé zvýhodnění výrobku.

Stanovisko výrobce


Podléhají tlakové nádoby přístrojů pravidelným revizím?

Tlakové nádoby stolních parních sterilizátorů  mají tyto konstrukční parametry:

objem [l] 15, 20, 25,

max. pracovní přetlak [MPa] 0,26

max. pracovní přetlak [MPa] 0,34 parní vyvíječ

Podle § 2 vyhlášky č. 18/1979 Sb., v platném znění, jsou pracovní komory zmíněných sterilizátorů vyhrazená tlaková zařízení typu tlaková nádoba skupiny B.

Na parní vyvíječe těchto přístrojů se vzhledem k jejich bezpečnostnímu součiniteli vyhláška č. 18/1979 Sb., v platném znění, nevztahuje. Podle § 7 odst. 1 citované vyhlášky platí: Revize a zkoušky provozovaných tlakových nádob smí provádět pouze revizní technik. Způsob, termíny a případy provedení revizí a zkoušek těsnosti stanoví technické normy. Norma, která stanoví provozní požadavky na tlakové nádoby stabilní, je ČSN 690012. Tato norma podle svého úvodního ustanovení platí pro ty tlakové nádoby, pro které platí norma ČSN 690010. Norma ČSN 690010 podle čl. 1 písm. g) neplatí pro takové tlakové nádoby, jejichž bezpečnostní součinitel je nejvýše 10.

Vzhledem k tomu, že na přístroje  se norma ČSN 690010 nevztahuje (jejich bezpečnostní součinitel je ≤6,5), neplatí pro ně i norma ČSN 690012 a nejsou tedy pro ně stanoveny způsoby, termíny a případy provedení revizí.

Z výše uvedeného vyplývá, že tlakové nádoby přístrojů  pravidelným revizím nepodléhají.


 

Reakce Asociace pracovníků tlakových zařízení:

Reagujeme na Vaše stanovisko zveřejněné dne 18.10.2004 Vaší společností. V tomto stanovisku uvádíte, že Vámi dodávané parní sterilizátory nejsou vyhrazeným tlakovým zařízením (dále jen VTZ). Uveřejňování takových stanovisek je dezinformací technické veřejnosti a v rozporu s několika zákony ČR, zejména v oblasti technické bezpečnosti, stanovení rizik a bezpečnosti práce. V případě, že je toto stanovisko dodáno s výrobkem, je toto žalovatelné (trestné), jedná se o klamavé zvýhodnění Vašeho výrobku. Vaše stanovisko je v rozporu s vyhláškou č. 18/1979 Sb., kdy nejdříve rozhoduje objem 10 litrů. Všechny nádoby a kotle s objemem větším než 10 litrů a přetlakem větším než 0,07 MPa jsou VTZ, bez ohledu na bezpečnostní součin PS*V. Nádoby do 10 litrů a s bezpečnostním součinem do 10 nejsou TNS.

Na dané zařízení musí mít obsluha kvalifikaci dle ČSN 69 0012, musí se zkoušet a kontrolovat bezpečnostní výstroj ve lhůtách dle ČSN 69 0012 a provádět revize v termínech dle ČSN 69 0012. Na tyto skutečnosti by jste měli upozornit ve Vašem návodu pro obsluhu.

 Žádáme Vás o laskavé informování o nápravě a způsobu následného seznámení Vašich odběratelů s touto skutečností. Pro případné konzultace jsme Vám k dispozici. Přestože Vám v této oblasti chceme být nápomocni, musím Vás informovat o tom, že v případě nezjednání nápravy, budeme nuceni na základě organizačního řádu ATZ, toto oznámit orgánům státní správy.

 Děkuji za pochopení 

                                                                                             Alois Matěják                                                                                               předseda ATZ

 


 Související

Související témata
Topené nádoby

 Hodnocení
Zhodnoťte, jak se Vám článek líbil (1 = výborný ... 5 = špatný)
 

Diskuze ke článku
V diskuzi není žádný příspěvek
Přihlášení/odhlášení odběru příspěvků e-mailem:
váš e-mail:

Podmínky užívání portálu TLAKinfo.
Připomínky, náměty a dotazy - redakce portálu.
© Copyright TLAKinfo 2005-2023, všechna práva vyhrazena.