[Tisk]  [Poslat e-mailem]  [Hledat v článcích]
TLAK 2001- Státní odborný technický dozor Ministerstva obrany České republiky
Datum: 1.11.2001
Autor: Ing. Miloslav Šimon-Ministerstvo obrany
Další přednáška na akci Tlak2001 bude věnována dozoru nad určenými technickými zařízeními ministerstva obrany ČR. Státní odborný dozor nad bezpečností při výkonu služby, bezpečností práce a technických zařízení v resortu MO vykonávají orgány Státního odborného technického dozoru Ministerstva obrany ( SOTD MO ), které jsou součástí nově zřízeného Vojenského úřadu státního odborného technického dozoru.

Ke zvýšení účinnosti ochrany pracujících v oblasti bezpečnosti práce byly zákonem
č.174/1968 Sb. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce ve znění pozdějších předpisů vytvořeny nezávislé státní odborné orgány, které dozírají na plnění předpisů k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení ve výrobní i nevýrobní činnosti a jak jsou dodržovány stanovené pracovní podmínky. Podle § 3 odst. ( 2 ) pís. b) uvedeného zákona se působnost těchto orgánů nevztahuje mimo jiné na technická zařízení podléhající podle zvláštních předpisů dozoru orgánů na úseku obrany.

Uvedenými zvláštními předpisy v současné době jsou:
1. zákon č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky (§ 7 odst.1 písm. d)),
2. zákon č. 220/1999 Sb., o průběhu základní nebo náhradní služby a vojenských cvičení a o některých právních poměrech vojáků v záloze (§ 43) a
3. zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání (§ 100).

Dalšími zvláštními předpisy ve smyslu § 3 odst. ( 2 ) pís. b) zákona č.174/1968 Sb. v resortu Ministerstva obrany ( MO ) jsou:
a) předpis Všeob 21- 2 "Odborný technický dozor v Československé lidové armádě" registrovaný v částce 24/1969 Sb. ve znění předpisu Všeob P - 44,
b) "Statut ministerstva obrany" - Věstník MO 1994, částka 8,
c) předpis Vševojsk 16 - 4 o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci občanských pracovníků vojenské správy a pracovníků organizací v působnosti MO.

 

Rozsah přednášky.     5stran A4

počet slov.                 1498

Členění přednášky:

Státní odborný technický dozor Ministerstva obrany České republiky

Vojenský úřad státního odborného technického dozoru - členění

Oddělení státního odborného technického dozoru územních správních orgánů

Oddělení státního odborného technického dozoru správy úřadu

Technická zařízení resortu Ministerstva obrany

Územní působnost orgánů Státního odborného technického dozoru Ministerstva obrany


 Související

Související témata
Tlaková zařízení v resortu ministerstva obrany

 Hodnocení
Zhodnoťte, jak se Vám článek líbil (1 = výborný ... 5 = špatný)
 

Diskuze ke článku
V diskuzi není žádný příspěvek
Přihlášení/odhlášení odběru příspěvků e-mailem:
váš e-mail:

Podmínky užívání portálu TLAKinfo.
Připomínky, náměty a dotazy - redakce portálu.
© Copyright TLAKinfo 2005-2022, všechna práva vyhrazena.