[Tisk]  [Poslat e-mailem]  [Hledat v článcích]
Nová generace penetrantů - penetranty na vodné bázi
Datum: 2.6.2008
Autor: Michal Fišer, Christoph Kringe
Zdroj: NDT WELDING BULLETIN 3/2007
Úvod: Praktická potřeba procesu nedestruktivního zkoušení penetrační metodou vyžaduje vývoj penetrantů k co nejpříjem­nějšímu uživatelskému používání spolu s co nejlepším výkonem. Trendem posledních let jsou penetranty na vodné bázi, čili pro­středky obsahující více než 50% vody.

Metodické standardy (pro provádění kapilárních zkoušek) většinou nerozlišují penetran­ty na vodné a na olejové bázi. (Výjimkou je např. ASTM E 1417, kde jsou uvedeny penetranty na olejové i na vodné bázi, včetně požadovaných kontrolních zkoušek.) Rovněž současně platné re­vize standardů pro typové zkoušky a zkoušky šarže kapilárních prostředků - AMS 2644, EN ISO 3452-2 - neuvádějí kritéria (ta roz­dílná) pro hodnocení penetrantů na vodní bázi. Tímto v podsta­tě neumožňují, nebo ztěžují zařazení penetrantů na vodné bázi mezi „schválené" prostředky. Dokázat neoprávněnost tohoto roz­hodnutí se pokusíme na základě porovnání kvalitativních vlast­ností obou druhů penetrantů.

Metody: Dokázat kvalitu penetrantů na vodné bázi se poku­síme provést stejnými metodami, jakými se ověřuje funkčnost a kvalita penetrantů na bázi olejové, čili dle postupů uvedených v normě EN ISO 3452-2, a sice na referenční měrce 1 a 2 (dle EN ISO 3452-3). Vlastnosti, kterých si všímáme, jsou smáčivost, omyvatelnost a srovnávací citlivost. Porovnání provedeme i na skutečných dílech z provozu.

Výsledek: Porovnáním kvalitativních vlastností penetrantů „klasických", čili olejových, a penetrantů na vodní bázi jsme do­šli k překvapivým výsledkům. Vlastnosti penetrantů na vodní bázi jsou stejně dobré, spíše lepší. Pokud přidáme důvody ekologické, ekonomické a uživatelské, je nabíledni upravit znění standardů tak, aby s penetranty na vodní bázi bylo počítáno jako s plnohod­notnou alternativou k olejovým penetrantům, nebojíme se říci i jako s jejími nástupci.


 Související

Související témata
NDT kontrola TZ

 Hodnocení
Zhodnoťte, jak se Vám článek líbil (1 = výborný ... 5 = špatný)
 

Diskuze ke článku
V diskuzi není žádný příspěvek
Přihlášení/odhlášení odběru příspěvků e-mailem:
váš e-mail:

Podmínky užívání portálu TLAKinfo.
Připomínky, náměty a dotazy - redakce portálu.
© Copyright TLAKinfo 2005-2021, všechna práva vyhrazena.