[Tisk]  [Poslat e-mailem]  [Hledat v článcích]
Cisterny na silničním vozidle
Datum: 20.5.2008
Autor: Alois Matěják, předseda ATZ
Zdroj: Zpravodaj ATZ
Při provádění revizí TNS dle vyhl.č.18/1979 Sb. a ČSN 69 0012 jsem se setkal s tímto případem.

Cisterna (lidově fekál) slouží k čerpaní odvozu odpadů z průmyslových jímek, chladicí vody a emulzních olejů. Konkrétně se jednalo o cisternu typu CAS11, výrobce ZTS Košice, 11 000 litrů, PS 0,23 MPa, zkušební přetlak 0,4 MPa, r.v.1988.

1.Při provozu na silnici podléhá předpisu ADR

Přepravované látky

Třída látkyKlos. kodObal.skupinaIČN/UNPřepravované látky
9M6III90/3082Látka ohrožující životní prostředí , kapalina, j.n.

Při zkoušce dle ADR provádí AO (dle inspekčního zápisu).
 • Kontrola předložených dokladů
 • Vnější a vnitřní prohlídka nádrže
 • Provozní zkouška a konstrukční výstroje
 • Orientační měření tloušťky stěn
 • Provedení tlakové zkoušky
 • Provedení funkční zkoušky
 • Označení vozidla

1.Při vyprazdňování je to však tlaková nádoba stabilní (TNS) dle vyhl.č.18/1979 Sb. v platném znění a ČSN 69 0012.

Podle vyhlášky a normy je nutno provádět :

 • Provozní revize
 • Vnitřní revize
 • Tlakovou zkoušku
 • Zkoušku těsnosti

Moje připomínky k předložené dokumentaci a vizuální kontrole :

A) Úkony jsou duplicitní a bylo by vhodné, aby se ujednotily, popřípadě navzájem uznávaly, aby provozovatelé nebyli nuceni platit za stejnou činnost 2x. Nejednalo by se v žádném případě o nahrazování.

B) Při STK je však při kontrole vozidla vyžadován pouze certifikát dle ADR.

C) Nástavby, tzn. cisterny, jeřáby atd., však patří při provozu pod zákon č.174/1968 Sb. a navazující vyhlášku, v tomto případě vyhl.č.18/1979 Sb. a ČSN 69 0012.

D) Inspekční orgán nechává dokonce odsekávat!!! původní výrobní štítky výrobce a nahrazuje je štítky dle ADR. Způsobuje tím neprovozuschopnost TNS dle vyhl.č.18/1978 Sb. a ČSN 69 0010, 69 0012. Nechápu proč neumisťuje štítky podle ADR vedle výrobního štítku dle ČSN 69 0010. S uvedenou cisternou, která splňuje požadavky na přepravu ADR, lze jezdit po celé Evropě. Nikdo ji však nesmí vyprázdnit vzduchem, protože pak je to tlaková nádoba stabilní, která nesplňuje požadavky provozu.

Na závěr nález revizního technika při vnitřní revizi :

 1. Byl odseknut původní tovární štítek výrobce a byl nahrazen štítkem dle ADR.
 2. 1.Inspekční zpráva z roku 2004 je bez závad.
  Stav 8/2007
  • a)Peřejníky (přepážky) vyřezané, pouze na prostředním zbytek cca ¼ na první stěně (nebezpečí havárie vozidla).
  • b)Obruč u prostředního peřejníku (přepážky) - levá chybí. Zůstaly pouze sváry.
  • c)Pravá obruč u prostředního peřejníku (přepážky) na horní straně utrhané sváry – mezi obručí a TNS, nebezpečí pokračování trhlin do pláště.
  • Dle sdělení obsluhy a provozovatele stav se od r.2004 do r.2007 nezměnil a nebyly prováděny žádné zásahy!!
 3. Pasport výrobce nebyl předložen a nebyl AO kontrolován ani v r.2004.
 4. O pojistném ventilu není v inspekční zprávě ani zmínka
 5. Při tlakové zkoušce psáno – „Nádrže a vybavení (výstroj ?) zkoušeny společně“. (???) Pojistný ventil přeci musí být zaslepen nebo demontován!!

Co říci na závěr? I mezi inspektory AO se najdou (tak jako mezi revizními techniky) neodborníci a nekvalitně pracující osoby. Měl by být zájem všech, kteří pracujeme v dané oblasti, tyto jevy a pracovníky z našich řad vyloučit. Nebo budeme čekat na havárie a úrazy? Hodnocení
Zhodnoťte, jak se Vám článek líbil (1 = výborný ... 5 = špatný)
 
průměrné hodnocení: 1 (počet známek: 5) 

Diskuze ke článku
Diskuze obsahuje 4 příspěvky
Re (2): Cisterny na silničním vozidleKarel Běhounek07.02.2009 01:58
Re: Cisterny na silničním vozidleKarel Běhounek07.02.2009 01:57
Re: Cisterny na silničním vozidleAlois Matěják06.02.2009 13:38
Cisterny na silničním vozidleKarel Běhounek22.01.2009 15:19
Přihlášení/odhlášení odběru příspěvků e-mailem:
váš e-mail:

Podmínky užívání portálu TLAKinfo.
Připomínky, náměty a dotazy - redakce portálu.
© Copyright TLAKinfo 2005-2021, všechna práva vyhrazena.