[Tisk]  [Poslat e-mailem]  [Hledat v článcích]
Návod pro provoz, obsluhu a užívání tepelných soustav
Datum: 11.8.2007
Autor: Ing. Vladimír Jirout, Alois Matěják a Ing. Vladimír Valenta
Kdo je podle normy ČSN EN 12170 povinen zajistit návod pro provoz, obsluhu a užívání tepelných soustav? Je to projektant, provozovatel nebo montážní firma? Návod zpracovává osoba se zvláštní kvalifikací nebo specializací bezpečnostní technik, revizní technik apod.?

V ČSN EN 12170 „Tepelné soustavy (otopné soustavy) v budovách - Návod na provoz, obsluhu, údržbu a užívání -Tepelné soustavy (otopné soustavy) vyžadující odbornou obsluhu" a ČSN EN 12 171 (stejný název jen soustavy nevyžadující odbornou obsluhu) určují minimální rozsah informací, co má návod pro provoz, údržbu, obsluhu a užívání obsahovat, aby byla zajištěna bezpečnost zařízení, hospodárná spotřeba energie a řízena požadovaná kvalita (pohoda) prostředí.

Tyto normy neurčují tedy, kdo tuto dokumentaci má zajistit a zpracovat, ale pouze to, co má obsahovat. Odpověď na otázku, kdo má dokumentaci zpracovávat, je nutno hledat jinde. Podle zákona č. 22/1997 Sb. musí mít každý výrobek uváděný na trh návod na obsluhu v češtině. Ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb. je i technologické zařízení kotelny, předávací, směšovací či redukční stanice výrobkem. Proto každá montážní firma instalující takováto zařízení jako celek, musí budoucímu provozovateli dát návod na použití podle Nařízení vlády č. 102/2001 Sb. Návod na použití je vlastně návrh na Místní provozní předpis (Pracovní řád), kde musí být určeno jak se má zařízení provozovat, kontrolovat, udržovat a přezkušovat, aby byl provoz bezpečný a spolehlivý. Jestliže si investor (budoucí provozovatel) neobjedná u jedné firmy zařízení jako celek a kompletuje si ho sám z řady subdodávek, stává se zastřešující organizací a návod na obsluhu si musí zpracovat sám z řady dílčích provozních předpisů.

Každý provozovatel kotelny, předávací, směšovací či redukční stanice musí mít Místní provozní předpis (Pracovní řád) podle Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. a Zákoníku práce. Při jeho zpracování vychází z návodu výrobce a určí adresně, kdo provádí uvedené činnosti i s časovými termíny a určí další povinnosti jednotlivých pracovníků podílejících se na provozu. Statě popisu daného zařízení je nutno vždy upravit podle konkrétního projektu technologie, jeho technické zprávy a schématu, a to včetně projektu elektro, plynu a M+R.

Montážní organizace nebo provozovatel mohou návody na obsluhu zpracovávat sami. Nebo jim může zpracovat návod na obsluhu za úplatu odborník, kterého si vyberou. Nikde není řečeno, že provozní dokumentaci musí zpracovávat osoba se zvláštní kvalifikací.

Zpracovatel ale musí vždy vycházet z platného projektu. Existují již zpracované vzorové návody na obsluhu na maximální požadavky podle platných předpisů. Jsou dobrým vodítkem, protože zpracovatel může pouze vypouštět body, které se pro daný zdroj tepla nehodí nebo ty, které nejsou místně důležité a do jisté míry je zajištěno, že se na nic nezapomene.

VZOROVÝ MÍSTNÍ PROVOZNÍ PŘEDPIS PRO PLYNOVÉ KOTELNY A VÝMĚNÍKOVÉ STANICE Hodnocení
Zhodnoťte, jak se Vám článek líbil (1 = výborný ... 5 = špatný)
 
průměrné hodnocení: 1 (počet známek: 2) 

Diskuze ke článku
Diskuze obsahuje 2 příspěvky
návod pro provozZbyněk Jančík17.02.2011 10:04
Odborná prohlídkaHlaváč Štefan RT TNS,K4 a PZ19.08.2007 16:00
Přihlášení/odhlášení odběru příspěvků e-mailem:
váš e-mail:

Podmínky užívání portálu TLAKinfo.
Připomínky, náměty a dotazy - redakce portálu.
© Copyright TLAKinfo 2005-2022, všechna práva vyhrazena.