[Tisk]  [Poslat e-mailem]  [Hledat v článcích]
Pracovní seminář odborných pracovníků určených tlakových a plynových zařízení Armády České republiky
Datum: 1.6.2006
Autor: Ivan Jirout, člen představenstva ATZ
Zdroj: Zpravodaj ATZ 3/2005
V tomto měsíci se sejdou i kolegové z Odboru technického dozoru Armády ČR, v již tradičním místě v Olešné. Přinášíme příspěvek a vyhodnocení loňského setkání - Olešná 2005.

Jak jistě odborná veřejnost ví, je provoz a dozor nad vyhrazenými technickými zařízeními prováděn v jednotlivých resortech s drobnými odlišnostmi. Svá specifika zakotvilo do vlastních předpisů Ministerstvo dopravy, kde jsou určená zařízení dozorována Drážním úřadem, Český báňský úřad vydává předpisy, týkající se oblasti provádění povrchových i podzemních dobývacích prací, Ministerstvo obrany pečuje o svá zařízení prostřednictvím Vojenského úřadu státního odborného technického dozoru. Vyhrazená technická zařízení v civilní sféře byla donedávna pod dohledem ČÚBP, nyní Státního úřadu inspekce práce se sídlem v Opavě. (bližší viz článek „Zákon o inspekci práce“).

Vstřícným přístupem organizátora, kterým bylo Ředitelství logistické a zdravotnické podpory-odborný technický dozor, zastoupené zejména ing. Františkem Helisem a Vladimírem Piskáčkem, bylo možné vložit do programu semináře také odborné přednášky předsedy ATZ pana Aloise Matějáka (Současné předpisy, týkající se tlakových nádob), organizačního místopředsedy ATZ ing. Jiřího Batisty (Problematika dozoru nad VTZ, činnost bývalých IBP a poznatky z praxe včetně obrazové dokumentace) a člena představenstva pana Ivana Jirouta (Problematika stlačeného vzduchu, výroby, úprav, rozvodů a spotřebičů, servis kompresorů).

Celý průběh akce, nesoucí pečeť vojenského smyslu pro řád, byl naprosto bezchybný, bez improvizací, nejasností a atypických řešení, tak známých z civilní sféry. Od srozumitelných instrukcí, vyznačeného příjezdu do Vojenského školícího zařízení Olešná ležícího na břehu Orlické přehrady, přes zajištění ubytování hotelového typu a stravování, až po vlastní náplň a organizaci přednášek.

Cílů účasti zástupců představenstva ATZ bylo několik. Prohloubit spolupráci s Odborným technickým dozorem MO AČR (který je v představenstvu ATZ zastoupen činným a aktivním předsedou kontrolní a revizní komise ing. Miloslavem Šimonem), seznámit zhruba 60 účastníků semináře s činností a záměry ATZ a vydávaným Zpravodajem, podat informaci o výhodách členství v ATZ, přednést připravené referáty a reagovat na praktické otázky posluchačů. Tyto cíle byly bezezbytku splněny. Zejména z otázek posluchačů lze usuzovat, že volba přednášené tématiky byla správná.

Cílem organizátorů bylo, mimo jiné, plnění interního systému školení, předávání informací a zkušeností. Tato část přednášek byla naplánována na druhou polovinu semináře a externí hosté z ATZ se jich již nezúčastnili.

Skutečnost, že odborný technický dozor je v armádě prováděn pracovníky kteří jsou na vysoké odborné i technické úrovni, mají o tuto práci zájem, sami vyžadují nové informace a diskutují o detailech své činnosti, dává předpoklad dobré a rozvíjející se spolupráce s ATZ. Tento dojem je jen umocněním zkušenosti, získané v revizním místě AČR -Vyškov při výjezdním zasedání představenstva ATZ (viz článek ve Zpravodaji č.1/2005). Potěšitelné bylo zjištění, že některá fakta a celé části článků, uveřejňovaných ve Zpravodajích, jsou dále užívány ve prospěch prováděcích pracovníků a pracovníků dozoru UTZ a UPZ (určených tlakových zařízení a určených plynových zařízení. Nečekané, ale o to silnější zjištění účastníků představenstva ATZ bylo, že odborná, stmelená a činorodá skupina techniků je schopna se dohodnout na technických pravidlech a tato v rámci své působnosti v AČR prosadit.

Je samozřejmým faktem, že silná a odborná členská základna ATZ může pozitivně ovlivňovat současný legislativní chaos přetrvávající v civilní sféře a zachytit různé neodborné nebo změnit protikladné názory, jejichž začlenění do závazných předpisů následně přináší obtížně řešitelné problémy. Je nutné odborně reagovat na technický vývoj různých zařízení a je jasné, že tuto sysifovskou práci nemůže trvale provádět několik málo, byť vysoce kvalifikovaných osob.

Je nutné zaujímat odborná stanoviska k dlouhodobě opomíjené sféře provozu a užívání zařízení, nikoliv pouze k jejich výrobě a uvádění na trh. O tom, že této oblasti není věnována náležitá pozornost ani v rámci EU, svědčí tempo, jakým postupují práce na tvorbě sjednocujících předpisů pro provoz a stav některých zařízení, provozovaných v členských státech.Toto tvrzení lze doložit na příkladu havárie cisterny na volně ložené hmoty, popsané na portálu www.tlakinfo.cz pod názvem „Výbuch cisternového návěsu“, (21.7.2005, autor Petr Matěják).

Závěrem, jménem představenstva ATZ, děkuji OTD TZ a PZ Ministerstva obrany ČR, organizátorům V.odborného shromáždění „Olešná 2005“, za oboustranně přínosné setkání, které vzájemným předáním informací umožnilo navázat důležitou spolupráci. Hodnocení
Zhodnoťte, jak se Vám článek líbil (1 = výborný ... 5 = špatný)
 

Diskuze ke článku
V diskuzi není žádný příspěvek
Přihlášení/odhlášení odběru příspěvků e-mailem:
váš e-mail:

Podmínky užívání portálu TLAKinfo.
Připomínky, náměty a dotazy - redakce portálu.
© Copyright TLAKinfo 2005-2022, všechna práva vyhrazena.