Otázky a odpovědi - jednoduše můžete zaslat dotaz týkající se kotlů, tlakových nádob, potrubí a nízkotlakých kotelen.

Přidat nový dotazPoslední návštěva:


Otázky a odpovědi
jednoduše můžete zaslat dotaz týkající se kotlů, tlakových nádob, potrubí a nízkotla-
kých kotelen. Dotazy mimo problematiku nebudou zodpovězeny. Odpovědi zajišťuje Asociace
pracovníků tlakových zařízení pro oborové informační místo Hospodářské komory ČR.
Diskuzní skupinaOtázekOdpovědíNejnovější

Tlaková zařízení
1713458327.09.2021 08:00
červené datum - do diskuzní skupiny přibyly od Vaší poslední návštěvy nové příspěvky

zobrazuji 1 - 20 z 1713   starší >>
101744. Čí jsou to stránky www Tlakinfo
Autor: Václav SK
Datum: 03.02.2021 19:39

Čí jsou to stránky www Tlakinfo
komu patří?

odpovědět na otázku   9 reakcí

101777. Definice TNS
Autor: PKzL
Datum: 18.07.2021 18:35

Dotaz k TNS, zda se vlastně o TNS jedná... Příklad: Vzdušník o objemu 10 l, PS 11 bar. Zdrojem tlaku je kompresor o výkonu 8 bar, sestava je navíc jištěna pojistným ventilem 8 bar. Z pohledu bezpečnostního součinu nádoby jako takové se o vyhrazené zařízení jedná. Ale z pohledu sestavy nikoliv.

odpovědět na otázku   11 reakcí

101784. Kompresor + vzdušník 10l
Autor: MUDr. David Chobot
Datum: 08.09.2021 11:49

Dobrý den,
v zubní ordinaci provozuji EKOM DK 50-10 (kompresor se vzdušníkem 10l) - uvedeno do provozu 02/2019
Prohl.o shodě vzdušníku:
jednoduchá tlaková nádoba
max. prac. tlak PS 13bar
max/ min. prac teplota 90/0
objem 9,5 l
použitý zkušební tlak 19,5 bar
zkušební médium voda.
Jakým pravidelným zkouškám a revizím toto zařízení podléhá?
Děkuji za odpovědi.

odpovědět na otázku   51 reakcí

101785. Návrh k projednávání nového NV - změny TNS I třídy.
Autor: Hlaváč Štefan RT TZ
Datum: 14.09.2021 07:05

Výcuc z textu navrhovaných změn:
K §5
V souladu s §3 odst. 2 návrhu zákona o vyhrazených zařízeních se zařazují tlakové vyhrazené zařízení do tříd podle stupně nebezpečnosti vyhrazeného tlakového zařízení v závislosti na jeho fyzikálních a technických vlastnostech, závažnosti možných následků nehodové události pro život a zdraví fyzických osob.

U kotlů zůstávají stávající 4 třídy nebezpečnosti. U tlakových nádob se člení do tříd podle nejvyššího pracovního tlaku (PS) v barech a podle bezpečnostního součinu nejvyššího pracovního tlaku (PS) v barech a objemu (V) v litrech,

Do třídy I. jsou zařazeny TN s nejvyšším pracovním tlakem přesahujícím 100 bar a zároveň s objemem větším než 1000 litrů.

Do třídy II jsou zařazeny TN s nejvyšším pracovním tlakem přesahujícím 0,5 bar, objemem větším než 10 litru a bezpečnostním součinem nejvyššího pracovního tlaku (PS) v barech a objemu (V) v litrech přesahujícím 100, vyjma tlakových nádob třídy I.
-----------------------------------------------------------
Návrh změny:
Do I třídy...dle výše napsané...a
tlakové nádoby s obsahem jedovatých, žíravých, hořlavých a výbušných kapalin a plynů.
-----------------------------------------------------------
RT TNS nejdříve získá osvědčení na revize a zkoušky TNS třídy II.
Až po pětileté praxi /žádost o nové přezkoušení/ by si mohl žádat o Osvědčení na revize třídy I.

Z praxe:
Revidovat expanzomaty, kompresory, vzdušníky a pod. je pro revizáka triviální záležitost.
Ale revidovat zásobníky zkapalněných a stlačených a ostatních jedovatých, žíravých, hořlavých a výbušných kapalin a plynů, to už je odvaha.

odpovědět na otázku

101782. Revize a zkoušky dle Zákona č.250/2021 Sb.
Autor: Hlaváč Štefan RT TZ
Datum: 03.09.2021 06:16

Nový zákon §3
Stav vyhrazených technických zařízení se při jejich kontrole, zkouškách nebo revizích až do doby jejich rekonstrukce posuzuje podle právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci3) platných a účinných v době uvedení těchto zařízení do provozu.
--------------------------------------------------------------
Jak to chápat?
...při revizích dle platných předpisů v době uvedení zařízení do provozu.
Tedy:
Na TNS a kotle uvedeny do provozu před vydáním tohoto zákona bude i nadále platit Vyhl.č.18/1979 Sb.
Např. Tlakové zkoušky do 9 let.

Nový RT bude skládat zkoušky v době platnosti nového zákona a tedy i nového NV - tlakové.
Zde je termín tlakových zkoušek á 10 let.
Bude revidovat zařízení uvedené do provozu v době platnosti Zákona č. 174/1968 Sb a Vyhl.č.18/1979 Sb. ale tlakovou zkoušku provede dle nového NV dle nového Zákona.
...tedy za 10 let.
Co když se stane havárie v době 9 a půl roku od provedení předchozí Tlakové zkoušky?
Výklad práva bude znít:
Provozovatel nedodržel termín provedení Tlakové zkoušky do 9-ti let. TNS /kotel/ byl uveden do provozu v roce 2020 a v té době platila Vyhl.č.18/1979 Sb.

odpovědět na otázku   5 reakcí

101783. Nové NV na TN v souladu se zákonem 250/2021 Sb.
Autor: PKzL
Datum: 08.09.2021 07:20

Možná řečnická otázka... Jestli dobře chápu nový zákon 250/2021 Sb. - jeho účinnost je od července 2022. A jelikož tento zákon (mimo jiné) ruší i vyhlášku 18/1979 Sb., tak by nejpozději od července 2022 mělo nabýt účinnosti i tolik diskutované nové NV na tlaková nařízení. V něm je ale ještě mnoho nejasností, z pohledu některých zbytečností, překlepy... Je někde k nalezení autor (kolektiv autorů), kteří jsou ochotni ještě před schválením tyto nejasnosti, překlepy apod. vysvětlit, odstranit či zrevidovat? Aby nebyl nakonec schválen "polotovar", který bude mít mnoho podob jak jej vysvětlit a již od začátku by byl předurčen k řadě novelizací?

odpovědět na otázku   15 reakcí

101781. Nové NV - první provozní revize
Autor: PKzL
Datum: 01.08.2021 14:43

Dle ČSN 69 0012 se má první provozní revize provést do 14ti dnů od uvedení nádoby do provozu. Jestli dobře chápu návrh nového NV, tak v něm již název "První provozní revize" neexistuje, ale je tam uvedeno, že provozní revize (ta úplně první) musí být provedena v den uvádění nádoby do provozu. Chápu to dobře? A není zde pak nesoulad mezi NV a ČSN?

odpovědět na otázku   7 reakcí

101125. Tlakové zkoušky pro kolaudaci stavby RD.
Autor: Karel Smolík
Datum: 28.10.2012 15:32

Přeji hezký den. Můj kamarád je před kolaudací novostavby rodinného domku. Podklady a stavební povolení bylo vystaveno v listopadu 2004 ve smyslu a v průběhu stavby platného zákona č.50 / 1976 Sb ., o územním plánování a stavebním řádu, podle kterého by mělo proběhnout i kolaudační řízení , ( NE podle současně platného nového zákona = č. 183 z r. 2006 ) . Po prostudování zákona a vyhlášek nám zbývá obdržet odpovědi na tyto problémy: Protože majitel soukr. firmy, který dílo odkanalizování stavby, přívod a rozvod pitné vody v budově realizoval zemřel, je problém dodatečně získat doklad o tlakových zkouškách potrubního rozvodu pitné vody a splaškové kanalizace. Bez dokladu o tlakových zkouškách uvedených potrubí asi není možné kolaudovat ani podle starého zákona. Proto se ptáme : 1, MŮŽE PROVÉST A BUDOU UZNÁNY při stavebním řízení zkoušky od revizního technika mající platné O S V Ě D Č E N Í - R-TZ-NA,NB …. k provádění revizí a zkoušek vyhrazených tlakových zařízení dodavatelským způsobem v rozsahu:- revize, zkoušky těsnosti a tlakové zkoušky provozovaných tlakových nádob stabilních skupiny A, B, nebo to musí jen speciální stavební firma ?? 2, Na jaký tlak se bude tlakovat silnostěnná ČERNÁ umělohmotná ,, hadice“ na závity HLAVNÍHO PŘÍVODU do budovy pitné vody? Na jaký tlak ŠEDÝ svařovaný PLASTOVÝ ROZVOD V BUDOVĚ ?? O kvalitě žádného materiálu nemáme žádné informace !!!
3, JAK a na JAKÝ TLAK tlakovat nahnědlá barvy umělohmotné potrubí ǿ 120 mm s hrdly těsněné gumovým těsněním pro splaškové odpady.??? Stačí jen hydrostatický tlak ( jak velký )???! Děkuji každému, kteří svou odpovědí pomohou mému kamarádovi ( t. č. ještě na invalidním vozíku ) s jakoukoliv radou. S pozdravem Karel.

odpovědět na otázku   66 reakcí

101778. Kdo je povinen mít revize TNS?
Autor: PKzL
Datum: 20.07.2021 07:07

Setkávám se se 2 názory:
1. Každý, kdo TNS provozuje. Je to stejné, jako např. u revize spalinových cest. Rozdíl je v tom, že na právnickou osobu může přijít kontrola s příp. pokutou, fyzická osoba může mít "problém" až po nějaké nešťastné události (pojišťovna, soudy...)
2. Revizi musí mít jen právnická osoba nebo fyzická osoba podnikající. Je to ale někde výslovně uvedeno? (vyhláška, NV?)

odpovědět na otázku   21 reakcí

101780. Obsluha kotlů
Autor: Hlaváč Štefan RT TZ
Datum: 28.07.2021 21:07

(3) Provozovatel přezkoušením fyzické osoby pro výkon obsluhy kotle podle odstavce 1 zajistí
a) prověření odborné způsobilosti k obsluze,
b) pravidelné prověření odborné způsobilosti obsluhy nejméně každý třetí rok,
--------------------------------------------------------------
Odborná způsobilost od TIČR je platná 5 let. Tedy každých 5 let je přezkoušen.
Dotaz.
Proč má být obsluha po třech letech prověřována?
------------------------------------------------------------
Je to převzaté z kotelnické normy, z doby, kdy byly vydávány Topičské průkazy a každé tři roky potvrzovalo tehdejší IBP další platnost.
Tedy:
Další nesmysl v novém NV.

odpovědět na otázku   2 reakce

101760. Destrukce nádob
Autor: JNS
Datum: 30.04.2021 21:36

Fotogalerie:
obrázek č. 1 obrázek č. 2 obrázek č. 3 obrázek č. 4 obrázek č. 5 obrázek č. 6 obrázek č. 7 obrázek č. 8 obrázek č. 9 obrázek č. 10
Dobrý večer všem, po dlouhé době jsem kouknul na Tlakinfo a nikdo nic nepíše? Což mne velmi překvapilo.., že by Vám někomu došel dech?
Tak tedy, posílám Vám fotky.
Chtěl jsem si udělat ohniště ze staré nádoby a tak jsem si řek, že než ji rozřežu, vyzkouším, co vydrží.
Jedná se o Duklácký expanzonat 80 litrů – 11 let stár – pevnost 3 bary.
A teď tedy to hlavní – kolik bar vydržela, než pukla ?
Já jsem myslel, že pukne na vodní straně, kde je vždycky nějaká koroze. (viz moje destrukce z předešlých let na přednáškách). Tentokrát mne překvapilo to že (pukla), pradskla na straně dusíku.
Kdo se trefí v soutěži přesně, nebo téměř přesně – získává litr skotské od pana Hlaváče, vypijeme to na Tlaku 2021!
Čekám vaše tipy.
S pozdravem „Ve zdraví“ JNS

odpovědět na otázku   13 reakcí

101765. Tlaková zkouška TNS dle nového NV
Autor: Hlaváč Štefan RT TZ
Datum: 31.05.2021 06:52

§ 16
Tlaková zkouška
(1) Tlakovou zkouškou se ověřuje pevnost a těsnost vyhrazeného tlakového zařízení při zkušebním přetlaku po montáži a opravě tlakového celku podle přílohy č. 1 k tomuto nařízení, po přemístění, v případech stanovených výrobcem a právními a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci6), ve stanovených lhůtách při provozu podle přílohy č. 2 k tomuto nařízení.

(2) Tlaková zkouška se provádí kapalinou zařazenou do skupiny 2.
-----------------------------------------------------------
Odstavec (2) měl být rozšířen o:
nebo způsobem uvedených v technických normách.
-----------------------------------------------------------
Děkuji za názory.

odpovědět na otázku   5 reakcí

101779. Jednoduchá tlaková nádoba
Autor: Hlaváč Štefan RT TZ
Datum: 27.07.2021 06:28

https://www.sagit.cz/info/sb16119
--------------------------------------------------------------
Je to NV o výrobě, povinnostech dovozce, tedy podmínky dodávání na trh.

Provozovatel koupí a uvede do provozu.
Dotaz na tvůrce nového NV.
Proč jsou tyto jednoduché tlakové nádoby v novém NV zařazeny do třídy II?
Ony jsou v provozu méně nebezpečné než ostatní TNS definovány v tomto NV?

Provozovatel má stejné povinnosti jako na jiné tlakové nádobě stabilní.
RT TNS bude stejně revidovat jako ostatní TNS.
Nevidím důvod zařazení do třídy II.

odpovědět na otázku   2 reakce

101775. Montáž tlakových zařízení
Autor: Hlaváč Štefan RT TZ
Datum: 10.07.2021 11:40

Z nového zákona č. 250/2021 Sb.
Pojmy, mimo jiné:
d)
montáží činnost, při které jsou jednotlivé dílčí části spojovány v technologický celek, jeho část, nebo je jeho část spojována s pevnou nebo pohyblivou částí; montáží se rozumí i demontáž a zpětná montáž,

e)
opravou zásah do již provozovaného vyhrazeného technického zařízení, kterým je odstraňován jeho poruchový stav nebo opotřebení, při němž může dojít k výměně, demontáži a zpětné montáži funkčních částí s cílem obnovit jeho použitelný stav beze změny základních technických nebo bezpečnostních parametrů zařízení,
-----------------------------------------------------------
Dále:
1) Montáž, opravy, revize, zkoušky vyhrazených technických zařízení a plnění nádob plyny jsou oprávněny vykonávat pouze odborně způsobilé právnické osoby a podnikající fyzické osoby.
-----------------------------------------------------------
Dotaz.
Dodavatel kompresorové stanice sestaví kromě jiného, vzdušník, pojistný ventil, uzávěry a tlakoměr.
Tedy:
Spojuje jednotlivé části TNS.
Musí mít Odbornou způsobilost?

odpovědět na otázku   14 reakcí

101770. Datum vypracování revizní zprávy
Autor: Štefan Hlaváč RT PZ a TZ
Datum: 12.06.2021 21:28

Z nového NV - pokyny k vypracování revizní zprávy
e) data zahájení a ukončení revize a/nebo zkoušky, datum vypracování a předání revizní zprávy,
--------------------------------------------------------------
Koho asi bude zajímat, že jsem vypracoval revizní zprávu v sobotu večer nebo v neděli ráno.

odpovědět na otázku   7 reakcí

101776. Kotel nebo TNS
Autor: Václav Kubelka
Datum: 16.07.2021 08:50

Zjednodušeně popsáno:

Automatický autokláv v “plechové skříni” .
Uvnitř 2 tlaková zařízení podle 97/23/EU:
elektrický vyvíječ páry, objem 50 litrů a PS 3 bar
sterilizátor, objem 300 litrů a PS 3 bar
Výrobce-dodavatel v návodu uvádí, že revize zařízení se provádí podle národních předpisů.
Setkal jsem se s názorem, že:
Vyvíječ páry je kotel - revize podle ČSN 070710 - tzn. provozní revize každé 3 měsíce
Sterilizátor je TNS - revize podle ČSN 690012 - tzn. provozní revize 1x ročně

Je tedy uvedený vyvíječ kotel nebo TNS? Jaký je názor ATZ a dalších?

odpovědět na otázku   3 reakce

101769. Pravidelná revize nebo provozní revize?
Autor: Hlaváč Štefan RT TZ
Datum: 08.06.2021 09:51

V novém NV jsou dva pojmy na provádění provozních revizí.
Jednak provozní revize ale také pravidelná revize.

Z pokynů pro vypracování revizní zprávy.
Druh revize /pravidelná...?/
Kde je údaj /pokyn/ o tom, jak dlouho je platná revize, zkouška?
Provozovateli bude tento údaj chybět.

odpovědět na otázku   3 reakce

101773. Přišla nová doba - topič kotelny ČOV
Autor: Hlaváč Štefan RT TZ
Datum: 27.06.2021 07:03

Plynové zařízení bioplyn městských ČOV je dle TIČR zařízení -a1-.
Obsluha PZ ČOV, včetně plynové kotelny na bioplyn musí mít osvědčení dle vyhl.č.21/1979 Sb. - tedy -a1-.
Část zemní plyn:
Obsluha plynového kotle na zemní plyn, který je na každé ČOV, musí mít osvědčení dle vyhl.č.91/1993 Sb. - tedy topič kotelny.
Ke kotli na zemní plyn je přiveden plynovod.
Zde nestačí osvědčení -a1-.
Proč?
Protože to není zařízení ČOV bioplyn.
Zde musí mít Osvědčení - f2-.

Dtto platí i pro revizáky a montážní, servisní firmy na ČOV.
Nestačí rozsah -a1- na bioplyn,
ale rozsah také -g2- a -f2- na zemní plyn.
-----------------------------------------------------------
Zde odkaz na TIČR:
https://www.ticr.eu/inpage/knihovna/

odpovědět na otázku   2 reakce

101774. pomůžete ?
Autor: JNS
Datum: 27.06.2021 22:53

Fotogalerie:
obrázek č. 1 obrázek č. 2 obrázek č. 3 obrázek č. 4 obrázek č. 5
Kde?
Lužice na jihu Moravy
A celá postižená oblast!!
Určitě budou potřeba revizní technici a montážní skupiny PZ !!
Nabídněte pomoc kdo můžete!!
Mě to minulo - asi 300 metrů

Zdar Jirka

odpovědět na otázku

101772. Výklad pojmů z nového NV
Autor: Štefan Hlaváč RT PZ a TZ
Datum: 12.06.2021 22:17

§ 2
Výklad pojmů
Pro účely tohoto nařízení se rozumí...mimo jiné...
m) sestavou několik tlakových zařízení sestavených výrobcem tak, že představují ucelenou funkční jednotku a alespoň jedno zařízení vystavené riziku tlaku je vyhrazené tlakové zařízení,
-------------------------------------------------------------
Sestava topné vody v kotelně, ve výměníkové stanici má jedno vyhrazené tlakové zařízení = expanzomat.
Je to sestava dle nového NV?

odpovědět na otázku   2 reakce

zobrazuji 1 - 20 z 1713   starší >>

Přihlášení/odhlášení odběru příspěvků diskuzní skupiny "Tlaková zařízení":
váš e-mail:

Přihlášení registrovaných uživatelů:
jméno: heslo:

Podmínky užívání portálu TLAKinfo.
Připomínky, náměty a dotazy - redakce portálu.
© Copyright TLAKinfo 2005-2021, všechna práva vyhrazena.