Otázky a odpovědi - jednoduše můžete zaslat dotaz týkající se kotlů, tlakových nádob, potrubí a nízkotlakých kotelen.

Přidat nový dotazPoslední návštěva:


Otázky a odpovědi
jednoduše můžete zaslat dotaz týkající se kotlů, tlakových nádob, potrubí a nízkotla-
kých kotelen. Dotazy mimo problematiku nebudou zodpovězeny. Odpovědi zajišťuje Asociace
pracovníků tlakových zařízení pro oborové informační místo Hospodářské komory ČR.
Diskuzní skupinaOtázekOdpovědíNejnovější

Tlaková zařízení
1723476918.01.2022 07:05
červené datum - do diskuzní skupiny přibyly od Vaší poslední návštěvy nové příspěvky

zobrazuji 1 - 20 z 1723   starší >>
101795. zákon č.250/2021 Sb.
Autor: Leoš Stárek
Datum: 16.01.2022 20:12

Dobrý den, bude ATZ pořádat seminář na téma zákon 250/2021 Sb. včetně provádějících předpisů, pokud ano tak kdy a kde.

Děkuji
S pozdravem
Leoš S.

odpovědět na otázku   2 reakce

101794. Výchozí revize TNS
Autor: Hlaváč Štefan RT TZ
Datum: 06.01.2022 05:57

Tak nějak zde uvadá diskuse, takže mám dotaz.
----------------------------------------------------------------
Autor: Petr Matejak predseda ATZ
Datum: 03.10.2021 23:55
A jiste jsi zaznamenal, ze nadoby se jiz 20 let nevyrabi dle 69 0010 ale dle EN 13445
----------------------------------------------------------------
Revidoval jsem expanzomat v provozu.
Byla mi předložena Výchozí revize TNS a zde několik odkazů jednotlivé články v ČSN 69 0010.
Od umístění, upevnění, tlakoměru, pojistného ventilu...atd.
Jak mám pohlížet na tutu Výchozí revizi?

Které normy mají RT TNS psát do Výchozí revize?

odpovědět na otázku   4 reakce

101790. Revizní technik na ČOV s osvědčením"a1"
Autor: Hlaváč Štefan RT TZ
Datum: 29.10.2021 06:55

Ze stránek TIČR:
Dosud bylo plynové hospodářství ČOV dle §2 vyhl. ČÚBP a ČBÚ 21/1979 Sb. vyhrazeným plynovým zařízením pro:
a) výrobu a úpravu plynů (platí pouze pro vyhnívací nádrže ČOV), přičemž dle TIČR je stanoveno omezení rozsahu druhu na „Zařízení pro výrobu a úpravu plynných paliv“ (a1)
b) skladování a přepravu plynů (např. plynojemy ČOV)
e) zvyšování a snižování tlaku plynů (např. dmychadla, ventilátory apod.), přičemž dle TIČR je stanoveno omezení rozsahu druhu na „Kompresní stanice“ (e1)
f) zařízení pro rozvod plynů, přičemž dle TIČR je stanoveno omezení rozsahu druhu na „Průmyslové plynovody na plynná paliva kromě propanu, butanu a jejich směsí“ (f2)
g) zařízení pro spotřebu plynů spalováním, přičemž dle TIČR je stanoveno omezení rozsahu daného druhu na „spotřebiče s výkonem pod 50 kW na plynná paliva“ (g1), „Kotle s výkonem 50 kW a více na plynná paliva“ (g2), „Pece a průmyslová tepelná zařízení na plynná paliva“ (g3).

Určení nového rozsahu v osvědčení a oprávnění TIČR pro plynové
hospodářství ČOV
Přestože bioplyn v ČOV je vedlejším výstupním produktem po vyčištěné vodě, celá technologie plynového hospodářství ČOV, je po dohodě SÚIP a TIČR stanovena níže uvedeným rozsahem zařízení (obdobně jako u bioplynových stanic) takto:
Celé plynové hospodářství ČOV je vyhrazeným plynovým zařízením (kromě kogenerační jednotky) dle § 2 odst. a) vyhl. 21/1979 Sb., tj. zařízením pro výrobu a úpravu plynů, přičemž dle TIČR je stanoven rozsah na „Zařízení pro výrobu a úpravu plynných paliv“ (s označením „a1“).

Přechodové období přechodu na nový rozsah PZ ČOV je 5 let, od 2017 do roku 2022.
--------------------------------------------------------------
Zrevidoval jsem plynové zařízení ČOV bioplyn.
Na toto zařízení mám od TIČR Osvědčení"a1"
Je zde někdo, kdo může poradit, co mám napsat do revizní zprávy?
Jak pojmenovat revidované zařízení?
Mám napsat Odbornou prohlídku kotelny?
Mám školit topiče kotelny?

Když na ČOV již není plynojem"b", není plynovod"f2", není kompresor"e", není kotel"g2", není hořák zbytkového bioplynu"g3".
Děkuji za radu.

Servis kotle na bioplyn provádí firma s Oprávněním"g2"
Opravu nětěsnosti na plynovodu provedla firma s Oprávnění"f2"
Servisní úkony v kompresorové stanici provádí firma s Oprávněním"e".
Letos jsou tyto činnosti ještě v souladu s původním rozsahem na ČOV, Ale od roku 2022 musí mít, dle TIČR, všichni rozsah"a1"

Kotle obsluhují Topiči dle vyhl.č.91/1993 Sb.
Od roku 2022 musí být školení RT PZ s Osvědčením"a1".
Budou i nadále Topiči, když kotel nebude"g2"?
Budou se provádět OP kotelny dle NV a vyhlášky? Když tam nebude kotelna?

odpovědět na otázku   14 reakcí

101786. Topič kotelny a Odborná prohlídka kotelny na ČOV
Autor: Hlaváč Štefan RT TZ
Datum: 07.10.2021 07:02

Celé plynové zařízení ČOV se změnilo na "a1"
Kotelna již není kotelna dle "g2".
Viz. Stránky TIČR - knihovna, ČOV
https://www.ticr.eu/inpage/knihovna/

Revizní technici TZ /kotle/ společně s RT PZ /PZ "g2", prováděli školení obsluh - topičů dle Vyhl.č.91/1993 Sb.

V TPG 983 02 - Bioplynové stanice z 2016 je změna, že toto pravidlo platí také na ČOV.
Zde:
Školení obsluhy ČOV provádí RT PZ s Osvědčením "a1"
Tedy plynového zařízení od VN, plynovody, plynojemy, hořáky zbytkového bioplynu a také kotelny.

Dotaz.
Již se na ČOV nemusí školit topič kotelny?
Musí se na ČOV provádět OP kotelny?

odpovědět na otázku   14 reakcí

101793. NTL kotelna dle NV č. 101/2005 Sb.
Autor: Hlaváč Štefan RT TZ
Datum: 26.11.2021 20:53

https://www.tlakinfo.com/t.py?t=15&i=401

NAŘÍZENÍ VLÁDY č.101/2005 Sb. ze dne 26. ledna 2005
o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí

Vláda nařizuje k provedení § 134 zákona č. 65/1965 Sb.,
zákoník práce, ve znění zákona č. 155/2000 Sb.:
§ 1
Toto nařízení zapracovává příslušné předpisy Evropských
společenství1) a upravuje podrobnější požadavky na zajištění bezpečnosti práce a ochrany zdraví na pracovišti a v pracovním prostředí.

Dále v tomto NV:
12. Nízkotlaká kotelna
12.1
Nízkotlakou kotelnou se rozumí objekt nebo část objektu, kde je umístěn alespoň jeden parní kotel s nejvyšším dovoleným přetlakem do 0,5 bar nebo teplovodní kotel s nejvyšší dovolenou teplotou do 110 st. C, s jmenovitým tepelným výkonem alespoň jednoho kotle 50 kW a větším nebo kotelen se součtem jmenovitých tepelných výkonů kotlů větších než 100 kW, popřípadě další provozně související zařízení (dále jen "kotelna").
--------------------------------------------------------------
V definici je uvedeno pouze "kotelna".
Kotelny jsou na tuhá, kapalná a plynná paliva.
Dotaz:
Na které kotelny se toto NV vztahuje?

odpovědět na otázku   7 reakcí

101792. Povinnost bezpečnostní výstroje
Autor: PKzL
Datum: 10.11.2021 13:34

Aby následující dotaz nezapadl v hloubi diskuze předešlé, dám jej sem:
Jak se díváte na povinnost mít na TNS bezpečnostní výstroj, pokud zdroj tlaku nepřevyšuje PS nádoby? Typický příklad vzdušník s kompresorem, např. TNS s PS 11 bar, kompresor o výtlaku 800 kPa. Aktuálně zde máme Vyhlášku 48/1982, kde je v § 173 jasně uvedeno, že bezpečnostní výstroj není vyžadována, stejně tak je to uvedeno v ČSN 69 0010. Jak správně kolega Hlaváč podotkl, Vyhláška 48/1982 už bude platit jen půl roku, takže zde zbývá jen ČSN, tato je ale nezávazná. Takže jak se k těmto situacím od 1.7.2022 stavit? Vyžadovat striktně bezpečnostní výstroj vždy nebo je zde ještě nějaký odkaz, který ji v mimořádných případech "promine" ?

odpovědět na otázku   10 reakcí

101791. Pojistný ventil na TNS nelze zkoušet
Autor: Hlaváč Štefan RT TZ
Datum: 06.11.2021 05:51

Jedna firma dodává vzduchojemy s vlastními kompresory.
Na vzduchojemu je PV, který nelze zkoušet nadzvednutím.
Dále tlakoměr bez kohoutu.
Výchozí revize od RT TNS dodavatele zní:
TNS bez závad, schopna provozu.

Nelze:
Plnit povinnosti obsluhy dle ČSN 69 0012.

Při komunikaci provozovatele s tímto revizákem, tento RT TNS dal pokyny:
1x za měsíc zvyšte provozní přetlak na odfuk PV.
1x za tři měsíce vypusťte vzduch z TNS a tlakoměr bude vynulován.

Dotaz zní.
Má provozovatel plnit pokyny tohoto revizáka?
Jak budete reagovat vy, jako RT TNS, který provádí První provozní revizi?

odpovědět na otázku   10 reakcí

101733. Zásahy do TNS
Autor: Hlaváč Štefan RT TZ
Datum: 30.08.2020 07:47

Oprávněná firma provedla zásahy - přidala pět hrdel a zaslepila jeden vývod.
Objednali vyjádření TÜV SÜD a ti vydali Inspekční zprávu pro stávající TNS po úpravě hrdel.
V této zprávě jsou podmínky...mimo jiné:
Po dokončení úpravy nutno provést stavební a tlakovou zkoušku, smí provést jen Oprávněná firma.

Tedy může udělat RT TNS, který má v razítku...Z.

TÜV SÜD zhotovil náhradní PASPORT, kde je mimo jiné:
Stavební zkouška - odpovídá provedení výkresu...atd, nový výpočet.
Takže Stavební zkouška je hotova, provedl TÜV SÜD.
Dále:
Tlaková zkouška - pouze tabulka, kde je uveden zkušební přetlak.
Dále:
Nádoba musí být před uvedením do provozu podrobena přejímací zkoušce.
-----------------------------------------------------------
Dotaz:
Co je to, ta přejímací zkouška?
Měla by to být Výchozí revize dle ČSN 69 0012.

V Pasportu by měla být revizní zpráva o provedené Tlakové zkoušce revizním technikem...Z..
Není.

Děkuji
Hlaváč

odpovědět na otázku   13 reakcí

101789. Tlaková lahev na přepravu plynů
Autor: Hlaváč Štefan RT TZ
Datum: 23.10.2021 11:36

Firma si přivezla sestavu lahví v rámu, která sloužila jako VTL zásobník stlačeného plynu.
V ČR posuzováno jako TNS - provozně spojena se zdrojem tlaku.
Jenže...provozně.
Tyto lahve v rámu jsou staré 25 let, výrobce Vítkovice, po celou dobu se provozovaly v zahraničí.
Rám s lahvemi se demontoval a dovezl do ČR.
V ČR ještě nejsou v provozu.
Musí se provést tlaková zkouška.
Po tlakové zkoušce lahví, celé sestavy, budou vsazeny do PS CNG - plnicí stanice zemního plynu.
Dotaz zní:
Kdo provede tlakovou zkoušku lahví, které jsou sestaveny v rámu?

RT TZ - R /TNS/ nebo RT TZ - Z /lahve/.
Po vsazení do PS CNG to bude TNS a revidovat bude RT TZ - R /TNS/ dle ČSN 69 0012.

odpovědět na otázku   8 reakcí

101760. Destrukce nádob
Autor: JNS
Datum: 30.04.2021 21:36

Fotogalerie:
obrázek č. 1 obrázek č. 2 obrázek č. 3 obrázek č. 4 obrázek č. 5 obrázek č. 6 obrázek č. 7 obrázek č. 8 obrázek č. 9 obrázek č. 10
Dobrý večer všem, po dlouhé době jsem kouknul na Tlakinfo a nikdo nic nepíše? Což mne velmi překvapilo.., že by Vám někomu došel dech?
Tak tedy, posílám Vám fotky.
Chtěl jsem si udělat ohniště ze staré nádoby a tak jsem si řek, že než ji rozřežu, vyzkouším, co vydrží.
Jedná se o Duklácký expanzonat 80 litrů – 11 let stár – pevnost 3 bary.
A teď tedy to hlavní – kolik bar vydržela, než pukla ?
Já jsem myslel, že pukne na vodní straně, kde je vždycky nějaká koroze. (viz moje destrukce z předešlých let na přednáškách). Tentokrát mne překvapilo to že (pukla), pradskla na straně dusíku.
Kdo se trefí v soutěži přesně, nebo téměř přesně – získává litr skotské od pana Hlaváče, vypijeme to na Tlaku 2021!
Čekám vaše tipy.
S pozdravem „Ve zdraví“ JNS

odpovědět na otázku   18 reakcí

101787. ČSN 13 0108 - Provoz a údržba potrubí
Autor: PKzL
Datum: 11.10.2021 14:53

Hodím do pléna takový "tlak-netlak" dotaz týkající se výše uvedené normy. Jak se na ni jako odborníci díváte? Provádíte kontroly potrubí a školení obsluh potrubí v souladu se zněním této normy? Setkávám se s tím, že někde jej chtějí, někde ne, někde jen na teplovody/horkovody... Je to také zmatené a norma má navíc nejlepší léta za sebou..

odpovědět na otázku   16 reakcí

101788. Osazená hadice
Autor: zbyněk lysý
Datum: 14.10.2021 12:02

Fotogalerie:

Dobrý den,
patří pryžová hadice osazená koncovkami pod evropskou směrnici 2014/68/EU jakožto potrubí nebo tlakové zařízení, prosím?
Pryžová hadice je určena například pro přenos mléka v tlaku do 10 barů

Kde bych se to mohl dozvědět oficiální cestou?
Děkuji předem za vaši odpověď.
ZL

odpovědět na otázku   4 reakce

101744. Čí jsou to stránky www Tlakinfo
Autor: Václav SK
Datum: 03.02.2021 19:39

Čí jsou to stránky www Tlakinfo
komu patří?

odpovědět na otázku   62 reakcí

101125. Tlakové zkoušky pro kolaudaci stavby RD.
Autor: Karel Smolík
Datum: 28.10.2012 15:32

Přeji hezký den. Můj kamarád je před kolaudací novostavby rodinného domku. Podklady a stavební povolení bylo vystaveno v listopadu 2004 ve smyslu a v průběhu stavby platného zákona č.50 / 1976 Sb ., o územním plánování a stavebním řádu, podle kterého by mělo proběhnout i kolaudační řízení , ( NE podle současně platného nového zákona = č. 183 z r. 2006 ) . Po prostudování zákona a vyhlášek nám zbývá obdržet odpovědi na tyto problémy: Protože majitel soukr. firmy, který dílo odkanalizování stavby, přívod a rozvod pitné vody v budově realizoval zemřel, je problém dodatečně získat doklad o tlakových zkouškách potrubního rozvodu pitné vody a splaškové kanalizace. Bez dokladu o tlakových zkouškách uvedených potrubí asi není možné kolaudovat ani podle starého zákona. Proto se ptáme : 1, MŮŽE PROVÉST A BUDOU UZNÁNY při stavebním řízení zkoušky od revizního technika mající platné O S V Ě D Č E N Í - R-TZ-NA,NB …. k provádění revizí a zkoušek vyhrazených tlakových zařízení dodavatelským způsobem v rozsahu:- revize, zkoušky těsnosti a tlakové zkoušky provozovaných tlakových nádob stabilních skupiny A, B, nebo to musí jen speciální stavební firma ?? 2, Na jaký tlak se bude tlakovat silnostěnná ČERNÁ umělohmotná ,, hadice“ na závity HLAVNÍHO PŘÍVODU do budovy pitné vody? Na jaký tlak ŠEDÝ svařovaný PLASTOVÝ ROZVOD V BUDOVĚ ?? O kvalitě žádného materiálu nemáme žádné informace !!!
3, JAK a na JAKÝ TLAK tlakovat nahnědlá barvy umělohmotné potrubí ǿ 120 mm s hrdly těsněné gumovým těsněním pro splaškové odpady.??? Stačí jen hydrostatický tlak ( jak velký )???! Děkuji každému, kteří svou odpovědí pomohou mému kamarádovi ( t. č. ještě na invalidním vozíku ) s jakoukoliv radou. S pozdravem Karel.

odpovědět na otázku   68 reakcí

101781. Nové NV - první provozní revize
Autor: PKzL
Datum: 01.08.2021 14:43

Dle ČSN 69 0012 se má první provozní revize provést do 14ti dnů od uvedení nádoby do provozu. Jestli dobře chápu návrh nového NV, tak v něm již název "První provozní revize" neexistuje, ale je tam uvedeno, že provozní revize (ta úplně první) musí být provedena v den uvádění nádoby do provozu. Chápu to dobře? A není zde pak nesoulad mezi NV a ČSN?

odpovědět na otázku   26 reakcí

101777. Definice TNS
Autor: PKzL
Datum: 18.07.2021 18:35

Dotaz k TNS, zda se vlastně o TNS jedná... Příklad: Vzdušník o objemu 10 l, PS 11 bar. Zdrojem tlaku je kompresor o výkonu 8 bar, sestava je navíc jištěna pojistným ventilem 8 bar. Z pohledu bezpečnostního součinu nádoby jako takové se o vyhrazené zařízení jedná. Ale z pohledu sestavy nikoliv.

odpovědět na otázku   25 reakcí

101782. Revize a zkoušky dle Zákona č.250/2021 Sb.
Autor: Hlaváč Štefan RT TZ
Datum: 03.09.2021 06:16

Nový zákon §3
Stav vyhrazených technických zařízení se při jejich kontrole, zkouškách nebo revizích až do doby jejich rekonstrukce posuzuje podle právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci3) platných a účinných v době uvedení těchto zařízení do provozu.
--------------------------------------------------------------
Jak to chápat?
...při revizích dle platných předpisů v době uvedení zařízení do provozu.
Tedy:
Na TNS a kotle uvedeny do provozu před vydáním tohoto zákona bude i nadále platit Vyhl.č.18/1979 Sb.
Např. Tlakové zkoušky do 9 let.

Nový RT bude skládat zkoušky v době platnosti nového zákona a tedy i nového NV - tlakové.
Zde je termín tlakových zkoušek á 10 let.
Bude revidovat zařízení uvedené do provozu v době platnosti Zákona č. 174/1968 Sb a Vyhl.č.18/1979 Sb. ale tlakovou zkoušku provede dle nového NV dle nového Zákona.
...tedy za 10 let.
Co když se stane havárie v době 9 a půl roku od provedení předchozí Tlakové zkoušky?
Výklad práva bude znít:
Provozovatel nedodržel termín provedení Tlakové zkoušky do 9-ti let. TNS /kotel/ byl uveden do provozu v roce 2020 a v té době platila Vyhl.č.18/1979 Sb.

odpovědět na otázku   8 reakcí

101784. Kompresor + vzdušník 10l
Autor: MUDr. David Chobot
Datum: 08.09.2021 11:49

Dobrý den,
v zubní ordinaci provozuji EKOM DK 50-10 (kompresor se vzdušníkem 10l) - uvedeno do provozu 02/2019
Prohl.o shodě vzdušníku:
jednoduchá tlaková nádoba
max. prac. tlak PS 13bar
max/ min. prac teplota 90/0
objem 9,5 l
použitý zkušební tlak 19,5 bar
zkušební médium voda.
Jakým pravidelným zkouškám a revizím toto zařízení podléhá?
Děkuji za odpovědi.

odpovědět na otázku   51 reakcí

101785. Návrh k projednávání nového NV - změny TNS I třídy.
Autor: Hlaváč Štefan RT TZ
Datum: 14.09.2021 07:05

Výcuc z textu navrhovaných změn:
K §5
V souladu s §3 odst. 2 návrhu zákona o vyhrazených zařízeních se zařazují tlakové vyhrazené zařízení do tříd podle stupně nebezpečnosti vyhrazeného tlakového zařízení v závislosti na jeho fyzikálních a technických vlastnostech, závažnosti možných následků nehodové události pro život a zdraví fyzických osob.

U kotlů zůstávají stávající 4 třídy nebezpečnosti. U tlakových nádob se člení do tříd podle nejvyššího pracovního tlaku (PS) v barech a podle bezpečnostního součinu nejvyššího pracovního tlaku (PS) v barech a objemu (V) v litrech,

Do třídy I. jsou zařazeny TN s nejvyšším pracovním tlakem přesahujícím 100 bar a zároveň s objemem větším než 1000 litrů.

Do třídy II jsou zařazeny TN s nejvyšším pracovním tlakem přesahujícím 0,5 bar, objemem větším než 10 litru a bezpečnostním součinem nejvyššího pracovního tlaku (PS) v barech a objemu (V) v litrech přesahujícím 100, vyjma tlakových nádob třídy I.
-----------------------------------------------------------
Návrh změny:
Do I třídy...dle výše napsané...a
tlakové nádoby s obsahem jedovatých, žíravých, hořlavých a výbušných kapalin a plynů.
-----------------------------------------------------------
RT TNS nejdříve získá osvědčení na revize a zkoušky TNS třídy II.
Až po pětileté praxi /žádost o nové přezkoušení/ by si mohl žádat o Osvědčení na revize třídy I.

Z praxe:
Revidovat expanzomaty, kompresory, vzdušníky a pod. je pro revizáka triviální záležitost.
Ale revidovat zásobníky zkapalněných a stlačených a ostatních jedovatých, žíravých, hořlavých a výbušných kapalin a plynů, to už je odvaha.

odpovědět na otázku

101783. Nové NV na TN v souladu se zákonem 250/2021 Sb.
Autor: PKzL
Datum: 08.09.2021 07:20

Možná řečnická otázka... Jestli dobře chápu nový zákon 250/2021 Sb. - jeho účinnost je od července 2022. A jelikož tento zákon (mimo jiné) ruší i vyhlášku 18/1979 Sb., tak by nejpozději od července 2022 mělo nabýt účinnosti i tolik diskutované nové NV na tlaková nařízení. V něm je ale ještě mnoho nejasností, z pohledu některých zbytečností, překlepy... Je někde k nalezení autor (kolektiv autorů), kteří jsou ochotni ještě před schválením tyto nejasnosti, překlepy apod. vysvětlit, odstranit či zrevidovat? Aby nebyl nakonec schválen "polotovar", který bude mít mnoho podob jak jej vysvětlit a již od začátku by byl předurčen k řadě novelizací?

odpovědět na otázku   15 reakcí

zobrazuji 1 - 20 z 1723   starší >>

Přihlášení/odhlášení odběru příspěvků diskuzní skupiny "Tlaková zařízení":
váš e-mail:

Přihlášení registrovaných uživatelů:
jméno: heslo:

Podmínky užívání portálu TLAKinfo.
Připomínky, náměty a dotazy - redakce portálu.
© Copyright TLAKinfo 2005-2022, všechna práva vyhrazena.