Otázky a odpovědi - jednoduše můžete zaslat dotaz týkající se kotlů, tlakových nádob, potrubí a nízkotlakých kotelen.

Přidat nový dotazPoslední návštěva:


Otázky a odpovědi
jednoduše můžete zaslat dotaz týkající se kotlů, tlakových nádob, potrubí a nízkotla-
kých kotelen. Dotazy mimo problematiku nebudou zodpovězeny. Odpovědi zajišťuje Asociace
pracovníků tlakových zařízení pro oborové informační místo Hospodářské komory ČR.
Diskuzní skupinaOtázekOdpovědíNejnovější

Tlaková zařízení
1764504209.12.2022 14:09
červené datum - do diskuzní skupiny přibyly od Vaší poslední návštěvy nové příspěvky

zobrazuji 1 - 20 z 1764   starší >>
101836. podobnost čistě náhodná
Autor: Hlaváč Štefan RT TZ
Datum: 08.12.2022 07:13

NV č. 192/2022 Sb.
2.10. Bezpečnostní a tlaková výstroj
Provozovatel musí zajistit pravidelné servisní prohlídky na bezpečnostní a tlakové výstroji (pojistné ventily, ochrany regulace, blokády, signalizace a jiné). U tlakových nádob je servisní prohlídka součástí vnitřní revize jedenkrát za 5 let; u kotlů součástí vnitřní revize minimálně jedenkrát za 2 roky.
2.10.1. Bezpečností výstroj
a) musí být spolehlivá a vhodná pro svou předpokládanou funkci se zohledněním požadavků na údržbu a zkoušení této výstroje,
b) neplní jiné funkce, kromě případů, kdy těmito dalšími funkcemi nemůže být ovlivněna její bezpečnostní funkce,
c) zajišťuje vhodnou a spolehlivou ochranu.
Pro zajištění vlastností podle písmen a) až c) se provádí zálohování bezpečnostní výstroje, automatická diagnóza vlastní funkčnosti a pravidelné přezkušování její funkce.
Při kontrole elektronických signalizací, blokád a ochran nesmí docházet k vyvolávání stavů ohrožujících bezpečnost provozu; postup kontrol musí upravit ve své původní technické dokumentaci výrobce nebo dodavatel.
Řídicí systém musí být nastaven pro tyto bezpečnostní prvky tak, aby nemohlo dojít k přenastavení nastavených bezpečnostních limitů a hodnot za běžného provozu obsluhou.
2.10.2. Zařízení omezující tlak
Zařízení omezující tlak musí být navržena tak, aby nedocházelo k trvalému překračování nejvyššího pracovního tlaku PS; případné krátkodobé zvýšení tlaku nesmí přesáhnout 10 % hodnoty nejvyššího pracovního tlaku.
2.10.3. Zařízení na kontrolu teploty
Zařízení na kontrolu teploty musí mít z bezpečnostních důvodů vhodnou dobu prodlevy v souladu s měřicí funkcí.
--------------------------------------------------------------
NV č.219/2016 Sb.
2.11 Bezpečnostní výstroj
2.11.1 Bezpečnostní výstroj musí
a) být navržena a vyrobena tak, aby byla spolehlivá a vhodná pro svou určenou funkci, a zohledňovat případné požadavky na údržbu a zkoušení těchto zařízení,
b) být oproštěna od jiných funkcí, ledaže těmito dalšími funkcemi nemůže být ovlivněna její bezpečnostní funkce a
c) vyhovovat příslušným zásadám navrhování, aby byla zajištěna vhodná a spolehlivá ochrana. K těmto zásadám patří zejména zásada režimu bezpečného při poruše, zálohování, rozmanitost a automatická diagnóza.
2.11.2 Zařízení omezující tlak
Tato zařízení musí být navržena tak, aby nedocházelo k trvalému překračování nejvyššího dovoleného tlaku PS; případné krátkodobé zvýšení tlaku je však přípustné, pokud k němu dojde za podmínek stanovených v bodě 7.3.
2.11.3 Zařízení pro kontrolu teploty
Tato zařízení musí mít z bezpečnostních důvodů vhodnou dobu odezvy, která je v souladu s měřicí funkcí.

odpovědět na otázku   6 reakcí

101835. Platnost čsn 690012
Autor: Malčánek J.
Datum: 04.12.2022 18:44

Zdravím všechny, prosím platí stále čsn 690012? Máme v dílně pojízdný kompresor a expanzní nádobu (červenou). Čeká nás teď provozní revize, v budoucnu vnitřní, tlakové zkoušky. V návodech byly termíny revizí podle starých předpisů, nové předpisy je mění, nebo stále platí původní? U expanzky je i jiný způsob vnitřní revize podle normy, to platí stále, nebo jak se bude provádět? Byli jsme dopředu upozorněni na upevnění nádob, provozní záznamy. V návodu expanzky je, že má stát volně na patkách, co má vyšší váhu? Jak ukotvit pojízdný kompresor který popotahujeme po dílně? Nádoby provozujeme cca deset let. Jak by měl vypadat provozní deník teď, kromě zápisů, že se kontroluje pojistný ventil, manometr. Má tam teď být i že Jarda pustil kompresor v osm a v devět ho vypnul, ale vzdušník zůstal plný ještě dvě hodiny, expanzka je v provozu když se topí, což je teď 24/7? Předání směn - kompresor si vezme ten, kdo ho potřebuje, jsme tu tři. Jak často tam ty záznamy psát, denně? Dříve nám stačil sešit, zapsat pojistný ventil, tlakoměr, odkalení... Neměl byste někdo vzor takového deníku, nebo příklad jak ho psát? Děkuji

odpovědět na otázku   7 reakcí

101828. obsah revizní zprávy
Autor: Jindřich
Datum: 12.11.2022 11:30

Dostali jsme revizní zprávu na TNS na nádoby, které byly uvedeny do provozu před platností zákona č. 250/2021 Sb., kde je ve zprávě uvedeno, že dle §3 se nadále provádí revize dle vyhl. 18/1979 a čsn 690012. Včetně platnosti termínů jejich tlakových zkoušek. Je to tak správně, nebo bysme měli mít v harmonogramu na další rok termíny prohlídek a zkoušek podle nového zákona? Budeme muset při vnitřní revizi stávajících nádob zajišťovat servis pojistného ventilu, když nejde o nové nádoby? Pokud ano, kdo jej smí provádět? Musí na to mít nějaké oprávnění?

odpovědět na otázku   3 reakce

101834. Expanzní nádoba
Autor: Karel Vondráček
Datum: 03.12.2022 19:11

Prosím o odpověd na tyto otázky.Je el.bojler podle vyhlášky 192/22?Platí vyhláška 192/222 pro technické místnosti v osobnim vlastnictví tj majitelů rodinných domů apod.Děkuji Vondráček.

odpovědět na otázku   2 reakce

101830. Vnitřní revize a tlaková zkouška
Autor: Jiří Melichar
Datum: 24.11.2022 07:01

Nové NV říká, že tlaková zkouška se e dělá po přemístění nádoby, ČSN říká, že po přemístění nádoby se dělá vnitřní revize. Takže aktuálně po přemístění nádoby dělat rovnou obě?!

odpovědět na otázku   1 reakce

101833. servis PV - expanzomat
Autor: Jarda
Datum: 01.12.2022 20:47

Je nutný servis PV dle nového zákona při vnitřní revizi expanzomatu, když ten žádný svůj nemá? PV je na pojistném místě za kotlem, není součástí expanzomatu. Expanzomatů je tam více, každý s jiným termínem vnitřní revize a PV je tak společný pro všechny. Jak postupovat v tomto případě? Přece nebudeme kupovat nový pojistný ventil podle toho, na jaký expanzomat přijde řada? Děkuji.

odpovědět na otázku   1 reakce

101832. servis PV - expanzomat
Autor: Jarda
Datum: 01.12.2022 20:47

Je nutný servis PV dle nového zákona při vnitřní revizi expanzomatu, když ten žádný svůj nemá? PV je na pojistném místě za kotlem, není součástí expanzomatu. Expanzomatů je tam více, každý s jiným termínem vnitřní revize a PV je tak společný pro všechny. Jak postupovat v tomto případě? Přece nebudeme kupovat nový pojistný ventil podle toho, na jaký expanzomat přijde řada? Děkuji.

odpovědět na otázku

101829. Motor - záložní zdroj el. energie.
Autor: Hlaváč Štefan RT TZ
Datum: 24.11.2022 06:50

Zákon č. 250/2021 Sb.
§ 2
Vymezení pojmů
Pro účely tohoto zákona se rozumí
a) vyhrazeným technickým zařízením tlakové, zdvihací, elektrické nebo plynové zařízení, které při provozu svým charakterem nebo akumulovanou energií, v důsledku nesprávného použití, výskytem provozních rizik vyvolávajících nebezpečné situace nebo nedodržením podmínek bezpečného provozu představuje závažné riziko ohrožení života, zdraví a bezpečnosti fyzických osob,
---------------------------------------------------------------
Dva stejné motory - jeden na naftu, druhý na plyn.
Palivo je látka skupiny 1.
NV č.192/2022 Sb.
(2) Vyhrazenými tlakovými zařízeními nejsou...mino jiné:
1. motory, včetně turbín a spalovacích motorů,

NV č.191/2021 Sb.
Palivo je látka skupiny 1
Vyhrazené plynové zařízení jsou...mimo jiné:
G4 Stabilní plynové motory ve strojovnách, kotelnách
--------------------------------------------------------------
NV č.219/2016 Sb.
§ 4
Klasifikace tlakových zařízení
(1) Tlaková zařízení stanovená v § 3 odst. 2 se zařazují do kategorií v souladu s přílohou č. 2 k tomuto nařízení v závislosti na nebezpečnosti. Pro účely této klasifikace se tekutiny dělí na
a) skupinu 1, která zahrnuje látky a směsi obsažené v tlakových zařízeních s nejvyšší dovolenou teplotou, která přesahuje bod vzplanutí tekutiny; tato skupina sestává z látek a směsí, jejichž definice jsou stanoveny v čl. 2 bodech 7 a 8 nařízení (ES) č. 1272/2008, a které jsou klasifikovány jako nebezpečné podle následujících tříd fyzikální nebezpečnosti nebo nebezpečnosti pro zdraví stanovenými v částech 2 a 3 přílohy I nařízení (ES) č. 1272/2008: 1. nestabilní výbušniny nebo výbušniny podtřídy 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 a 1.5,
2. hořlavé plyny kategorie 1 a 2,
3. oxidující plyny kategorie 1,
4. hořlavé kapaliny kategorie 1 a 2,
5. hořlavé kapaliny kategorie 3, je-li nejvyšší dovolená teplota vyšší než bod vzplanutí,
--------------------------------------------------------------
Takže motory s pohonem látka skupiny 1 - není vyhrazené tlakové zařízení.
Motory s pohonem látky skupiny 1 - je vyhrazené plynové zařízení.
---------------------------------------------------------------

odpovědět na otázku   8 reakcí

101831. znovupřipojení plynoměru
Autor: Jaroslav
Datum: 28.11.2022 06:42

Přeji hezký den,měl bych dotaz mimo TNS a to na p.Hlaváče,jak mám chápat provedení provozní revize PZ do delší době než 6 měsíců, z důvodů odebrání plynoměru, prý OTS nestačí, i když byla provedena pevnost a těsnost plynovodu a kdo může provádět OTS, jenom technik jak ukládá G 800 03 ? Děkuji za názor

odpovědět na otázku   2 reakce

101125. Tlakové zkoušky pro kolaudaci stavby RD.
Autor: Karel Smolík
Datum: 28.10.2012 15:32

Přeji hezký den. Můj kamarád je před kolaudací novostavby rodinného domku. Podklady a stavební povolení bylo vystaveno v listopadu 2004 ve smyslu a v průběhu stavby platného zákona č.50 / 1976 Sb ., o územním plánování a stavebním řádu, podle kterého by mělo proběhnout i kolaudační řízení , ( NE podle současně platného nového zákona = č. 183 z r. 2006 ) . Po prostudování zákona a vyhlášek nám zbývá obdržet odpovědi na tyto problémy: Protože majitel soukr. firmy, který dílo odkanalizování stavby, přívod a rozvod pitné vody v budově realizoval zemřel, je problém dodatečně získat doklad o tlakových zkouškách potrubního rozvodu pitné vody a splaškové kanalizace. Bez dokladu o tlakových zkouškách uvedených potrubí asi není možné kolaudovat ani podle starého zákona. Proto se ptáme : 1, MŮŽE PROVÉST A BUDOU UZNÁNY při stavebním řízení zkoušky od revizního technika mající platné O S V Ě D Č E N Í - R-TZ-NA,NB …. k provádění revizí a zkoušek vyhrazených tlakových zařízení dodavatelským způsobem v rozsahu:- revize, zkoušky těsnosti a tlakové zkoušky provozovaných tlakových nádob stabilních skupiny A, B, nebo to musí jen speciální stavební firma ?? 2, Na jaký tlak se bude tlakovat silnostěnná ČERNÁ umělohmotná ,, hadice“ na závity HLAVNÍHO PŘÍVODU do budovy pitné vody? Na jaký tlak ŠEDÝ svařovaný PLASTOVÝ ROZVOD V BUDOVĚ ?? O kvalitě žádného materiálu nemáme žádné informace !!!
3, JAK a na JAKÝ TLAK tlakovat nahnědlá barvy umělohmotné potrubí ǿ 120 mm s hrdly těsněné gumovým těsněním pro splaškové odpady.??? Stačí jen hydrostatický tlak ( jak velký )???! Děkuji každému, kteří svou odpovědí pomohou mému kamarádovi ( t. č. ještě na invalidním vozíku ) s jakoukoliv radou. S pozdravem Karel.

odpovědět na otázku   77 reakcí

101826. ukotvení TN - expanzomat
Autor: Musil
Datum: 26.10.2022 09:56

Fotogalerie:

Dobrý den, nařízení vlády vyžaduje, aby byla TN řádně ukotvena, ale podle návodu k expanzomatu Reflex ukotvena být nesmí. Co je tedy správně?
Děkuji za reakci

odpovědět na otázku   7 reakcí

101827. Tlakova zarizeni
Autor: Jaroslav
Datum: 03.11.2022 19:32

Dobrý den,
Přemýšlím na zněním Nařízení vlády č. 192/2022 Sb.
Konkrétně se mi jedná o paragraf 4. odstavec 2 d) který zní:

Vyhrazenými takovými zařizeními nejsou potrubí, jeho rozšířené části a tlakové nádoby do něho vestavěné, jejichž vnitřní průměr v označení (D) nepřesahuje vnitřní průměr v označení (d) největší připojené trubky, kdy D je menší než 3d.

Prosím o pomoc s pochopením poselství, které je mi ukryté v tomto odstavci.

Já to chápu tak, že pokud mám např rozdelovač (potrubí DN 350, klenutá dna, 4 hrdla), tak záleží na dimenzi těchto hrdel, abych rozhodl zda je tato tlaková nádoba VTZ. Při velikostech hrdla DN 250 VZT není ale pokud by hrdla byla např DN 80, tak už se o VZT jedná? Nebo už se dá zpochybnit že rozdelovac je nádoba vestavěná do potrubí?

Jak tento bod chápete Vy?
Děkuji předem za reakce.

odpovědět na otázku   2 reakce

101825. Zkoušky
Autor: Petr Fre
Datum: 25.10.2022 11:39

Dobrý den.Nemáte někdo informaci jak nově probíhají zkoušky u TIČR před tříčlennou komisí?

odpovědět na otázku   4 reakce

101820. servis PV
Autor: Pavel Musil
Datum: 17.08.2022 07:37

Dodrý den,
prosím o radu. Dle nového NV má být při vnitřní revizi proveden servis PV. Zajímalo by mě jak toto řešíte např. u expanzomatů nebo vzdušníků? Kdo má servis provádět a jaké jsou úkony servisáka? Např. návod k Watts říká, že má 1x ročně PV přezkoušet odborně vyškolená osoba. Kdo to je?
Děkuji Musil

odpovědět na otázku   17 reakcí

101824. Vzdusnik Varem vodarna
Autor: Karel P.
Datum: 10.09.2022 13:52

Dobry den, mohu Vas poprosit o radu? Mam ze sigmashopu asi pet let 200l vzdusnik Varem…a posledni rok mi vydrzi natlakovany cca 10dnu…utika mi vzduch pod horni prirubou…utah sem to na krev s palici pres klic tricitku…nic…povolil jsem, pod prirubou vyfoukal kompresorem a utah- zase nic…dal jsem pod prirubu tesneni gumove a zase nic…:D uz fakt nevim a kazdych deset dni vypoustet 200l vody z toho a znova tlakovat je otravny…je jeste naky dalsi tip prosim? Moc diky za pripadnou odpoved

odpovědět na otázku   4 reakce

101823. Ve vyhl.č.18/1979 Sb..bylo / V NV č. 192/2022 Sb. není
Autor: Hlaváč Štefan RT TZ
Datum: 23.08.2022 14:24

Ve vyhlášce bylo: VTZ tlakové není:
g) potrubí, jeho rozšířené části a tlakové nádoby do něho vestavěné (určené například k uvolňování tlaku nebo jako zásobníky), jejichž vnitřní průměr (D) nepřesahuje trojnásobek vnitřního průměru (d) největší připojené trubky (D je menší 3d), jakož i všechny rozšířené části potrubí a tlakové nádoby do něho vestavěné, pokud slouží jen k dopravě pracovní látky (například rozdělovače, odlučovače, sběrače),
----------------------------------------------------------------
V NV je:
d) potrubí, jeho rozšířené části a tlakové nádoby do něho vestavěné, jejichž vnitřní průměr v označení (D) nepřesahuje vnitřní průměr v označení (d) největší připojené trubky, kdy D je menší než 3d,
---------------------------------------------------------------
Příklad.
Na výstupu z kompresoru je na potrubí odlučovač vody - nově je VTZ tlakové.

odpovědět na otázku   2 reakce

101822. Kapalinový kotel
Autor: Hlaváč Štefan RT TZ
Datum: 23.08.2022 06:56

NV č. 192/2022 Sb.
§ 4
Vyhrazená tlaková zařízení
(1) Vyhrazenými tlakovými zařízeními jsou tlakové nádoby a kotle s nejvyšším pracovním tlakem vyšším než 0,5 bar, a to
a) parní a kapalinové kotle, jejichž nejvyšší pracovní tlak přesahuje 0,5 bar a teplota pracovní tekutiny převyšuje při tomto tlaku bod varu pracovní tekutiny,

Zde je definován parní a kapalinový kotel.

V příloze je:
Osvědčení u kotlů...
PK1, PK2, HK2, PK3, HK3, PK4, HK4, KK4 - parní, horkovodní a kapalinové kotle jednotlivých tříd

Tedy: Parní, horkovodní a kapalinový kotel.
---------------------------------------------------------------
Zde nesoulad v definici kotlů a rozsah Osvědčení.

odpovědět na otázku   8 reakcí

101821. Vyvíječe páry
Autor: Hlaváč Štefan RT TZ
Datum: 20.08.2022 08:14

Nové NV §4.
b) tlakové nádoby, jejichž nejvyšší pracovní tlak přesahuje 0,5 bar a které obsahují plyny, páry nebo žíravé, toxické a výbušné kapaliny skupiny 1 o jakékoliv teplotě nebo jakékoliv kapaliny o teplotě převyšující jejich bod varu při tlaku 0,5 bar; za tlakovou nádobu jsou považovány též vyvíječe páry typu pára/pára a typu horká voda/pára a vyvíječe páry bez nebezpečí přehřátí,
----------------------------------------------------------------
Chápu logicky pára/pára, voda/pára...
A co elektřina?
Tedy:
Topné těleso ve vodě.
To je ten vyvíječ bez nebezpečí přehřátí?
Příklad:
https://www.sicistroje-shop.cz/centralni-parni-vyvijec-battistella-saturno-max-l2418kw

odpovědět na otázku

101814. NV192/22
Autor: Jiří M.
Datum: 15.07.2022 12:04

A jak se budou provozovat tlakové nádoby a kotle, které jsou vyhrazená zařízení podle §4 a podle §5 nespadají do žádné třídy?

odpovědět na otázku   13 reakcí

101819. LPG a chlazení
Autor: Jiří Melichar
Datum: 13.08.2022 14:50

Tak mi tak napadá, že nové NV úplně zapomnělo na LPG a TN na chlazení... Takže zatím jedeme dle ČSN, protože na toto téma asi aktuálně jiný předpis neexistuje, pokud se nepletu?

odpovědět na otázku   5 reakcí

zobrazuji 1 - 20 z 1764   starší >>

Přihlášení/odhlášení odběru příspěvků diskuzní skupiny "Tlaková zařízení":
váš e-mail:

Přihlášení registrovaných uživatelů:
jméno: heslo:

Podmínky užívání portálu TLAKinfo.
Připomínky, náměty a dotazy - redakce portálu.
© Copyright TLAKinfo 2005-2022, všechna práva vyhrazena.