Související témata
Soubor předpisů z oblasti tlakových zařízení a související.

Soubor zákonů a vyhlášek je rozdělen do následujících tematických částí:


A Tlaková zařízení

B Bezpečnost práce a technických zařízení

C Požární ochrana, záchranný a krizový systém

D Zkušebnictví, metrologie, normalizace

E Ochrana životního prostředí a zdraví

F Ostatní

Všechny právní předpisy jsou uvedeny v plném znění.
Právní předpisy úzce souvisí se státní správou, a proto zde uvádíme i odkazy na internetové servery provozované státními úřady nebo orgány, kde lze najít další související informace.


Podmínky užívání portálu TLAKinfo.
Připomínky, náměty a dotazy - redakce portálu.
© Copyright TLAKinfo 2005-2024, všechna práva vyhrazena.