7.5.2010 Zpracoval pro HKČR : Petr Matěják, Alois Matěják  
Oborová příručka pro živnost
Výroba, montáž, opravy, rekonstrukce, revize a zkoušky vyhrazených tlakových zařízení a periodické zkoušky nádob na plyny
4 příspěvky, poslední 10.12.2015 20:38
20.10.2009 Na dotaz odpověděla JUDr. Eva Dandová.,  BOZPINFO
Práce v prachu
Pracuji jako obsluha stroje, který lisuje strukturu na látku. Při této výrobě se z látky oddělují jemné prachové části, které se usazují všude kolem. Za den se usadí cca 2-3 mm prachu, ale teď, kdy jsme začali pracovat na tři směny, je to ještě horší. Vysávání probíhá min. dvakrát týdně. Kdo stanoví, že množství prachu při této výrobě překračuje normy? Mohu požadovat příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí?
2.5.2007 Rybář Pavel,  http://www.bozpinfo.cz
Navrhování plynových hasicích zařízení podle ISO 14520
V souvislosti se zaváděním nejrůznějších elektronických systémů se ze strany provozovatelů zvyšuje zájem o jejich účinnou ochranu před požárem. Z možných způsobů ochrany jsou upřednostňována plynová hasicí zařízení, u nichž je jednoznačně deklarované uhašení požáru a minimální škody způsobené vlastním hasivem.
23.10.2006 Ing. Evžen Duša - Asociace pracovníků tlakových zařízení  
Tlakové nádoby - Výstroj a bezpečnostní systémy - ČSN EN 764-7
Výrobky, které představují zvýšenou míru ohrožení oprávněného zájmu a u kterých proto musí být posouzena shoda jejich vlastností s požadavky technických předpisů, jsou označovány jako stanovené ( § 12 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky,ve znění pozdějších předpisů).
5.6.2006 Mostecká uhelná a. s.  
LIMITY TĚŽBY SE BLÍŽÍ
Hnědé uhlí je bez nadsázky strategickou energetickou surovinou pro Českou republiku i země Evropské unie. Zatímco zásoby ropy a zemního plynu jsou omezené na 40 až 50 let, zásoby uhlí přesahují horizont 100 let. Mohou tak pomoci pokrýt energetické potřeby státu v období přechodu od ropy a zemního plynu k jiným zdrojům energie a novým způsobům výroby elektrické energie.
2.12.2005 Daniela Kubíčková, dlouholetá pracovnice v oboru BOZP, Praha  
Nová značení výbušných prostorů.
Nové značení prostorů s nebezpečím výbuchu, po chybném označení jak u Evropské komise, tak následně v převzatém Nařízení vlády ČR.
4.5.2005 Petr Matěják - tlakinfo  
Konference pod názvem: Strojní zařízení používaná při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem, jejich bezpečnost a nové trendy
Dovolujeme si Vás uvědomit o skutečnosti, že ve dnech 11. až 12. května 2005 se na Vysoké škole báňské-Technické univerzitě v Ostravě koná konference pod názvem „Strojní zařízení používaná při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem, jejich bezpečnost a nové trendy“. Tato již v pořadí druhá akce s tímto zaměřením je pořádána každé dva roky.
1 příspěvek, 04.09.2006 12:38
19.3.2003 Ing. Zdeněk Přibyla, GAS s.r.o.  
PŘIPRAVUJE SE NOVÉ NAŘÍZENÍ VLÁDY.
Připravuje se nařízení vlády, kterým se stanoví minimální požadavky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců vystavených riziku výbušného prostředí. Jedná se v tomto případě o problematiku Směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/92/ES o minimálních požadavcích na zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců vystavených v prostředí s nebezpečím výbuchu (patnáctá samostatná směrnice ve smyslu čl. 16 odst. 1 směrnice 89/390 EHS), s cílem zabezpečit od roku 2003 obecně závazným předpisem v ČR vyšší úroveň ochrany zdraví a bezpečnosti zaměstnanců.

Podmínky užívání portálu TLAKinfo.
Připomínky, náměty a dotazy - redakce portálu.
© Copyright TLAKinfo 2005-2024, všechna práva vyhrazena.