7.5.2010 Zpracoval pro HKČR : Petr Matěják, Alois Matěják  
Oborová příručka pro živnost
Výroba, montáž, opravy, rekonstrukce, revize a zkoušky vyhrazených tlakových zařízení a periodické zkoušky nádob na plyny
4 příspěvky, poslední 10.12.2015 20:38
6.5.2010 Ing. Kamil Liška  
Ministerstvo obrany ČR hledá Inspektora tlakových zařízení.
Ministerstvo obrany ČR, Úřad státního odborného dozoru MO, hledá uchazeče o pracovní pozici referent státní správy a samosprávy.
23.10.2006 Ing. Evžen Duša - Asociace pracovníků tlakových zařízení  
Tlakové nádoby - Výstroj a bezpečnostní systémy - ČSN EN 764-7
Výrobky, které představují zvýšenou míru ohrožení oprávněného zájmu a u kterých proto musí být posouzena shoda jejich vlastností s požadavky technických předpisů, jsou označovány jako stanovené ( § 12 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky,ve znění pozdějších předpisů).
1.6.2006 Ivan Jirout, člen představenstva ATZ,  Zpravodaj ATZ 3/2005
Pracovní seminář odborných pracovníků určených tlakových a plynových zařízení Armády České republiky
V tomto měsíci se sejdou i kolegové z Odboru technického dozoru Armády ČR, v již tradičním místě v Olešné. Přinášíme příspěvek a vyhodnocení loňského setkání - Olešná 2005.
29.4.2006 zdroj: Ministerstvo obrany  
Tlakové zařízení pod dozorem ministerstva obrany
Tlakové zařízení je v resortu MO podrobováno pravidelným kontrolám a revizím. Jedná se o klasické tlakové zařízení instalované na bojových prostředcích včetně tanků a letadel, ale i o specifické zařízení v režimu utajení. Inspektoři MO vyjíždí i na inspekce vyhrazeného zařízení do českých jednotek KFOR v zahraničí.
5.7.2002 Resort MO  
Dozor nad určenými technickými zařízeními ministerstva obrany ČR
Státní odborný dozor nad bezpečnosti při výkonu služby, bezpečnosti práce a technických zařízení v resortu MO vykonávají orgány Státního odborného technického dozoru Ministerstva obrany (SOTD MO), které jsou součástí nově zřízeného Vojenského úřadu státního odborného technického dozoru.
5.7.2002 Resort MO  
Technická zařízení resortu Ministerstva obrany.
Technická zařízení, která jsou stejná jako v civilním sektoru, pracují stejným způsobem a jsou obsluhována civilními zaměstnanci jsou posuzována podle předpisů platným v civilním sektoru. Ostatní technická zařízení resortu MO jsou považována za specifická technická zařízení resortu MO. Technická zařízení resortu MO rozdělujeme z hlediska aplikace právních předpisů, technických a organizačních norem a požadavků na dvě skupiny.
1.11.2001 Ing. Miloslav Šimon-Ministerstvo obrany  
TLAK 2001- Státní odborný technický dozor Ministerstva obrany České republiky
Další přednáška na akci Tlak2001 bude věnována dozoru nad určenými technickými zařízeními ministerstva obrany ČR. Státní odborný dozor nad bezpečností při výkonu služby, bezpečností práce a technických zařízení v resortu MO vykonávají orgány Státního odborného technického dozoru Ministerstva obrany ( SOTD MO ), které jsou součástí nově zřízeného Vojenského úřadu státního odborného technického dozoru.
28.2.2001 Ing. Miloslav Šimon, vedoucí odd. řízení dozoru VSÚ  
ZMĚNY VE VÝKONU STÁTNÍHO ODBORNÉHO DOZORU V RESORTU MO.
Výkon státního odborného dozoru nad bezpečností práce a technických zařízení v resortu MO a při výkonu služby jsou nyní upraveny zákony č. 219/1999 Sb., č. 220/1999 Sb. a č.221/1999 Sb. Určená technická zařízení MO jsou definována Vyhláškou MO č. 273/1999 Sb. touto vyhláškou jsou také určeny požadavky na provádění revizí a zkoušek těchto určených technických zařízení. Dne 1.8. 2000 byl ustaven Vojenský správní úřad, který zahrnuje Státní odborný technický dozor MO, Vojenský stavební úřad, Energetickou inspekci MO, pracoviště ochrany územních zájmů MO a ochrany životního prostředí. Územní správní úseky Vojenského správního úřadu mají sídla v Praze, Litoměřicích, Č. Budějovicích, Plzni, Pardubicích, Olomouci a Brně. Vykonávají věcnou působnost obdobných civilních orgánů v resortu MO.

Podmínky užívání portálu TLAKinfo.
Připomínky, náměty a dotazy - redakce portálu.
© Copyright TLAKinfo 2005-2024, všechna práva vyhrazena.