4.11.2020 ATZ  
Smuteční oznámení
S hlubokým zármutkem oznamujeme všem členům a příznivcům ATZ, že v pondělí 26. října 2020 zemřel ve věku 76 let pan Alois Matěják, vzácný člověk a každým coulem technik - odborník, dlouholetý předseda ATZ a duchovní otec těchto internetových stránek o tlakovém zařízení.
4 příspěvky, poslední 20.11.2020 21:02
29.11.2019 ATZ  
NEWSLETTER 01/2019
Postupně zveřejňujeme dokumenty, které vznikly nedávno, a jsou aktuální. ATZ začalo vydávat "newsletter", na který navázal elektronický zpravodaj ATZ, který měl nejdříve 100 stran informací, poslední 3/19 má již přes 300 stran informací z oboru, Zpravodaj ATZ narozdíl od Newsletteru je dostupný pouze členům ATZ, kteří mají zaplacené příspěvky.
30.10.2019 Ing. Onderek Aleš, Ing. Pavel Petr- Strojírenský zkušební ústav, s.p.  
Zpráva ze zasedání pracovní skupiny WPG pro tlaková zařízení a jednoduché tlakové nádoby v Bruselu
Na jednání pracovní skupiny WPG (Working Party Guidelines group) pro tvorbu pravidel ke směrnici PED 2014-68-EU (tlaková zařízení) a směrnici 2014/29/EU (jednoduché tlakové nádoby), organizované Evropskou komisí k projednání problematiky uvedených směrnic dne 05-09-2019 byly projednávány záležitosti pracovní skupiny pro tvorbu pravidel.Byla projednána nová pravidla.
28.10.2019 ATZ  
Zpravodaj ATZ č.2/2019
Vyšel elektronický zpravodaj ATZ ve formátu PDF pro členy ATZ, plný informací z oboru od informací zpraxe, právní hlídky, komentáře nových předpisů, komentář nových návrhů zákona o vyhrazeném technickém zařízení , komentář k chystanému novému Nařízení vlády o provozu tlakových zařízení, zkušeností z provádění vnitřních revizí, zkušeností z provádění tlakových zkoušek za účelem zpevňování, ale i Poznatky, poučení a opatření proti výbuchům akumulátoru páry. Aktuální číslo má rekordních 129 stran.
23.10.2019 Ing. Pavel Petr - Strojírenský zkušební ústav, Brno  
Zpráva ze zasedání notifikovaných orgánů pro tlaková zařízení a jednoduché tlakové nádoby v Bruselu
Zasedání oznámených subjektů EU v Bruselu pro tlaková zařízení a jednoduché tlakové nádoby (CABF) ve dnech 2019-06-04 a 2019-06-05 se zúčastnil Ing. Pavel Petr. O závěrech tohoto 63. zasedání podrobně informoval. Informace ze zasedání notifikovaných orgánů pro tlaková zařízení a jednoduché tlakové nádoby v Bruselu, předání získaných dokumentů.
22.10.2019 Ing. Onderek Aleš - Strojírenský zkušební ústav, s.p.  
Zápis z koordinační porady k nařízení vlády č. 119/2016 Sb. a 219/2016 Sb. - ( SPVD a PED)
Dne 24.9.2019 se konalo na SZÚ s.p. zasedání koordinační porady dle nařízení vlády č. 119/2016 Sb.- jednoduché nádoby (SVPD) a č. 219/2016 Sb.- tlaková zařízení (PED) a porada Oznámených subjektů za účasti ÚNMZ.
21.10.2019 Petr Matěják - ATZ  
Nový zákon k provozu vyhrazených tlakových zařízení - aktuality
Nový zákon o vyhrazeném technickém zařízení má být znovu zařazen na jednání Poslanecké sněmovny. Některé informační kanály šíří nepravdy, že byl zákon odložen a nebude schválen. Pro jednotlivé obory doporučujeme sledovat odborné stránky www.tlakinfo.com, http://www.elektrosvaz.cz . https://www.cgoa.cz. Více informací v článku.
17.10.2019 Kapka plus a ATZ  
Zarezervujte si termín - TLAK 2020
ATZ pořádá tradiční seminář TLAK°20 v termínu 28-30.1.2020 v hotelu Černigov v Hradci Králové.
15.10.2019 Kateřina Látalová  
Seminář ATZ v Ústí nad Labem 26.11.2019
Tradiční vzdělávací akce pro pracovníky v oboru z oblasti kotlů, kotelen, výměníkových stanic, tlakových nádob a potrubí. Šetřené úrazy, nehody, havárie a poznatky z kontrol v kraji. Změna legislativy po 40-ti letech? Současný stav projednávání návrhu zákona o VTZ v parlamentu. Návrh nařízení vlády k provozu tlakových zařízení komentář k důležitým ustanovením, jako definice, druhy VTZ a jejich rozdělení do tříd, uvádění TZ do provozu, umístění TZ, technické požadavky na TZ, povinnosti provozovatelů a opravců, revize zkoušky TZ a jejich náplň, porovnání se stávající vyhl. ČUBP č. 18/1979 Sb. Výroba a uvádění tlakových zařízení do provozu. Sestavy tlakových zařízení. LEKTOŘI: Ing. Milan Mocker OIP pro Ústecký a Liberecký kraj, Petr Matěják (předseda ATZ, PLANTinspekta s.r.o.)Ing. František Jirota (Člen představenstva ATZ, OIP pro Ústecký a Liberecký kraj)
3.10.2019 Ing. Pavel Petr, SZU BRNO, Ing. Petr Kára- ÚNMZ  
Zpráva ze zasedání oznámených subjektů pro tlaková zařízení a jednoduché tlakové nádoby v Bruselu
Informace o výsledcích práce a jednání jednotlivých pracovních skupin WPG (Working Party Guidelines group), CABF,TRG,WPG a skupiny pro tvorbu pravidel ke směrnici pro tlaková zařízení a směrnici pro jednoduché tlakové nádoby. Přijatá nová Pravidla.
1.10.2019 Alois Matěják ATZ - Hana Florianová- UNMZ,  SZU Brno
Zápis z koordinační porady Oznámených subjektů.
Oznámené subjekty K NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 119/2016 Sb. (dále jen NV 119) a NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 219/2016 Sb., (dále jen NV 219) a jejich porada za účasti ÚNMZ.
27.9.2019 představenstvo ATZ  
Vzpomínka na Ing. Jiřího Batistu
Před několika dny nás navždy opustil kolega a přítel Jirka Batista. Byl nejen dlouholetým zaměstnancem Inspektorátu bezpečnosti práce v Českých Budějovicích, ale také zakládajícím členem našeho spolku.
5.9.2019 Petr Matěják - ATZ  
Školení ATZ v Hradci Králové 17.9.2019
17.9.19 se můžete seznámit s novinkami v oboru , výsledky kontrol a prohloubit znalosti z oboru tlakových zařízení. Lektor ing. Roman Řezáč, garant za obor tlakových zařízení Technické inspekce ČR (TIČR), ing Ladislav Jirousek, Oblastní inspektorát práce a Petr Matěják - předseda Asociace pracovníků tlakových zařízení . #nádoby #kotle #potrubí . Přihlášky zde
2.9.2019 ATZ  
Vzdělávací akce ATZ- Hradec Králové 17. září 2019
AKTUÁLNÍ STAV V OBORU TLAKOVÝCH ZAŘÍZENÍ aneb Kotelny, nádoby, potrubí a JAK NA NĚ?
1.9.2019 Alois Matěják - ATZ  
PORTÁL TLAKINFO (O)ŽIJE !
Po několika letech námi nezaviněné stagnace se vrací původní autorský tým zpět k redakčnímu systému a portálu TLAKINFO s cílem ho oživit. Doufám, že navážeme na předcházející období, kdy jsme měli zobrazeno až 30.000 stránek a 8.000 unikátních přístupů (Vás jednotlivých čtenářů) za měsíc. Pokusíme se denně naplnit tyto stránky opět aktuálními informacemi z oboru tlakových zařízení a činnosti Asociace pracovníků tlakových zařízení (ATZ).
23.1.2012 Alois Matěják  
Záštita MPSV nad TLAK 2012
Ministr Drábek osobně převzal záštitu nad konferencí TLAK 2012
8 příspěvků, poslední 11.02.2012 13:49
19.9.2011 Ing. fua Jochouá, GASs.r.o., Ing. Petr ŠtejT, ČPS, Ing. Michal Doležel,  PLYN, roč. XCI,2011
Setkání předsedů TNK a předání Ceny a Čestných uznání Vladimíra Lista
Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví navázal na tradici pravidelných slavnostních setkání předsedů TNK a dne 2. prosince 2010 zorganizoval akci pod názvem Setkání předsedů technických normalizačních komisí (TNK) a předání Ceny a Čestných uznání Vladimíra Lista.
12.9.2011 Ing. Jiří Batista, organizační místopředseda ATZ  
Vyhodnocení seminářů ATZ za rok 2010
Jako každý rok vyhodnocujeme průběh a úspěšnost seminářů za předchozí rok. Vyhodnocení výročních seminářů TLAK 2010 a TLAK 2011 byly věnovány samostatné články.
2.9.2011 zapsala: D. Průšková, schválil: F. Holec  
Zápis ze zasedání představenstev SPTZ ČR a SDMSZS ČR
dne 18.5.2011, Freyova 27, Praha 9
10.9.2010 František Holec, hospodářská komra ČR,  přednáška TLAK 2010
Nové evropské směrnice pro podporu podnikání a úspory energií
Za prioritní témata, kterým se v současné době hospodářská komora věnuje, je především úspěšné vyřešení hospodářské krize a čerpání finančních prostředků z fondů EU.
starší články >>>
Podmínky užívání portálu TLAKinfo.
Připomínky, náměty a dotazy - redakce portálu.
© Copyright TLAKinfo 2005-2022, všechna práva vyhrazena.