Krátké zprávy
 • 25.3.2011
  Vážení kolegové, jménem redakce bychom Vás rádi informovali, že recenzovaný časopis Koroze a ochrana materiálu je od loňského roku plně přístupný na stránkách www.casopis-koroze.cz. Čtenářům nabízíme volné stahování všech článků vydaných od roku 1991. Přispějte jako autoři výzkumných článků nebo se podělte o zkušenosti z praxe. Věříme, že informace publikované v časopise Koroze a ochrana materiálu budou pro Vaši odbornou činnost užitečné.
 • 20.10.2009
  Akce TLAK 2010 se koná ve dnech 16. - 18. února 2010 POZOR ZMĚNA v CDMS Krystal, Praha 6. Na akci tradičně budou spolupracovat ATZ, GAS s.r.o. a ITI, nově ČVUT v Praze, fakulta strojní a Česká společnost pro údržbu
 • 25.1.2008
  Ing.Floriánová informovala o dokončení aktualizované verze Pravidel ke směrnici 97/23/ES. Pravidla jsou umístěna na webové stránce ÚNMZ a jsou nově upravena interaktivně http://www.unmz.cz/sborniky_th/sb9/pravidla.pdf Odkaz naleznete i na stránkách tlakinfa pravý sloupec - Odkazy
 • 25.1.2008
  Publikace:Navrhování úsporného ohřevu teplé vody - Ohřívání teplé vody zaznamenalo v posledních letech řadu nových technických řešení, technologických systémů i provozních režimů, které přináší racionální, účinný, úsporný ohřev a distribuci teplé vody.  více >>>
 • 25.1.2008
  Encyklopedie plynárenství - Reprezentativní publikace encyklopedického charakteru podávající ucelený přehled abecedně řazených pojmů z oboru plynárenství a dalších souvisejících oborů.  více >>>
starší zprávy >>>
28.3.2022 Petr Matěják  
Školení PRESSURE´22 - 3-5. května v Hradci Králové
Zveme na 22. ročník tradičního třídenního semináře pořádaným ATZ s názvem PRESSURE´22. Jeho program naleznete v příloze. Nosným tématem je nová legislativa, ale je i připraveno mnoho dalších aktuálních témat. Od 1.7. se ruší Zákon 174/1968Sb a Vyhláška 18/1979 Sb. a začíná platit nový Zákon a Nařízení vlády o tlakových zařízeních.Budou vysvětleny nové požadavky na provozovatele, revizní techniky, obsluhy a topiče, opravce i osoby zodpovědné.

S ohledem na nutnou novelu ČSN 690012 i ČSN 070710, budou diskutovány i návaznosti na činnosti dle těchto norem.

20.2.2022 Petr Matěják  
Zpráva výboru r. 1933

Zpráva výboru ku 50. řádné valné hromadě Spolku pro zkoušení a přehlížení parních kotlů v Praze, konané dne 21.3.1933

26.11.2021 Seminář- Hradec Králové  
Sborník přednášek jednodenního školení ATZ

Připravované změny legislativních předpisů a stanoviska vydávaná TIČR v oboru tlakových zařízení

Ing. Roman Řezáč, Technická inspekce České republiky

Poznatky z kontrolní činnosti, vybraná ustanovení z právních předpisů k zajištění bezpečnosti práce při provozu tlakových zařízení a jejich uplatňování v praxi.

Ing. Ladislav Jirousek, OIP Hradec Králové

„ VÝROBA A UVÁDĚNÍ TLAKOVÝCH ZAŘÍZENÍ DO PROVOZU

„ SESTAVY TLAKOVÝCH ZAŘÍZENÍ

„ Bezpečnostní výstroj tlakových zařízení

Petr Matěják, PLANTinspekta s.r.o.

4.11.2020 ATZ  
Smuteční oznámení
S hlubokým zármutkem oznamujeme všem členům a příznivcům ATZ, že v pondělí 26. října 2020 zemřel ve věku 76 let pan Alois Matěják, vzácný člověk a každým coulem technik - odborník, dlouholetý předseda ATZ a duchovní otec těchto internetových stránek o tlakovém zařízení.
4 příspěvky, poslední 20.11.2020 21:02
28.10.2019 ATZ  
Zpravodaj ATZ č.2/2019
Vyšel elektronický zpravodaj ATZ ve formátu PDF pro členy ATZ, plný informací z oboru od informací zpraxe, právní hlídky, komentáře nových předpisů, komentář nových návrhů zákona o vyhrazeném technickém zařízení , komentář k chystanému novému Nařízení vlády o provozu tlakových zařízení, zkušeností z provádění vnitřních revizí, zkušeností z provádění tlakových zkoušek za účelem zpevňování, ale i Poznatky, poučení a opatření proti výbuchům akumulátoru páry. Aktuální číslo má rekordních 129 stran.
21.10.2019 Český plynárenský svaz (ČPS),  http://ppk2019.cgoa.cz/
PODZIMNÍ PLYNÁRENSKÁ KONFERENCE, 11.–12. listopadu 2019, PRAHA
100 let Českého plynárenského svazu (ČPS) a Strategická role plynů. Clarion Congress Hotel Prague. Společenský večer se uskuteční 11. listopadu 2019 v Martinickém paláci na Hradčanském náměstí.
18.10.2019
Konference SUSEN 2019
Vědecká konference SUSEN 2019 na téma Modern Technologies for Energy Accumulation, pořádaná v rámci projektu R4S – Výzkum pro SUSEN, který je financován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.
17.10.2019 Ing. Petr Kára- ÚNMZ  
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2019/1616.
Harmonizované normy pro tlaková zařízení vypracovaných na podporu směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/68/EU
2 příspěvky, poslední 20.10.2019 16:44
17.10.2019 Kapka plus a ATZ  
Zarezervujte si termín - TLAK 2020
ATZ pořádá tradiční seminář TLAK°20 v termínu 28-30.1.2020 v hotelu Černigov v Hradci Králové.
16.10.2019 Petr Matěják,  The inspectioneer
Semináře z oblasti tlakových zařízení ve světě
Pokud hledáte vzdělávací akce nejen v oblasti předpisů API a ASME, přinášíme přehled vzdělávacích akcí v zahraničí pro tuto oblast. Po odkliku se zobrazí podrobný popis přednášek.
15.10.2019 Kateřina Látalová  
Seminář ATZ v Ústí nad Labem 26.11.2019
Tradiční vzdělávací akce pro pracovníky v oboru z oblasti kotlů, kotelen, výměníkových stanic, tlakových nádob a potrubí. Šetřené úrazy, nehody, havárie a poznatky z kontrol v kraji. Změna legislativy po 40-ti letech? Současný stav projednávání návrhu zákona o VTZ v parlamentu. Návrh nařízení vlády k provozu tlakových zařízení komentář k důležitým ustanovením, jako definice, druhy VTZ a jejich rozdělení do tříd, uvádění TZ do provozu, umístění TZ, technické požadavky na TZ, povinnosti provozovatelů a opravců, revize zkoušky TZ a jejich náplň, porovnání se stávající vyhl. ČUBP č. 18/1979 Sb. Výroba a uvádění tlakových zařízení do provozu. Sestavy tlakových zařízení. LEKTOŘI: Ing. Milan Mocker OIP pro Ústecký a Liberecký kraj, Petr Matěják (předseda ATZ, PLANTinspekta s.r.o.)Ing. František Jirota (Člen představenstva ATZ, OIP pro Ústecký a Liberecký kraj)
23.9.2019 Marek Selucký,  testima
Nejnovější trendy v NDT
Vážené kolegyně, vážení kolegové v NDT, srdečně Vás zveme na naší tradiční podzimní akci: Odborné semináře z oblasti nedestruktivního testování.
5.9.2019 Petr Matěják - ATZ  
Školení ATZ v Hradci Králové 17.9.2019
17.9.19 se můžete seznámit s novinkami v oboru , výsledky kontrol a prohloubit znalosti z oboru tlakových zařízení. Lektor ing. Roman Řezáč, garant za obor tlakových zařízení Technické inspekce ČR (TIČR), ing Ladislav Jirousek, Oblastní inspektorát práce a Petr Matěják - předseda Asociace pracovníků tlakových zařízení . #nádoby #kotle #potrubí . Přihlášky zde
4.9.2019 Centrum technologických informací a vzdělávání – CTIV při Ústavu strojírenské technologie – ÚST, Fakulty strojní ČVUT v Praze a Centrum pro povrchové úpravy  
ODBORNÝ SEMINÁŘ - PŘIPRAVTE SE NA TOPNOU SEZÓNU
Záměrem této akce je seznámit technickou veřejnost s bezpečnými, šetrnými a rychlými způsoby čištění otopných zařízení pro centrální vytápění sídlišť, ale i lokálních topných systémů budov a rodinných domů. Smyslem semináře je naplnit motto této akce: „Nejlevnější energií je ta ušetřená.“
2.9.2019 ATZ  
Vzdělávací akce ATZ- Hradec Králové 17. září 2019
AKTUÁLNÍ STAV V OBORU TLAKOVÝCH ZAŘÍZENÍ aneb Kotelny, nádoby, potrubí a JAK NA NĚ?
27.10.2015 ATZ  
16. ročník největší akce v oboru tlakových zařízení - TLAK 2016
16. ročník největší akce v oboru tlakových zařízení proběhne ve dnech 16. - 18. února 2016 v prostorách hotelu Černigov, Hradec Králové. Jak je již zavedenou tradicí, odborný program přednášek je členěn do tří dnů a celkem devíti odborných bloků. Nové místo konání bylo pečlivě voleno na základě dopravní dostupnosti, dostatečné kapacity ubytování a kvality hotelových služeb.
3.9.2015 ATZ,  
Seminář k aktuální problematice tlakových zařízení - 5. listopadu 2015, Ústí nad Labem
První tři semináře v Poděbradech, Plzni a Olomouci proběhly úspěšně za velkého zájmu účastníků. Následuje další kolo seminářů pro pracovníky oboru tlakových zařízení. Věříme, že Semináře oboru tlakových zařízení budou pro Vás přínosem a těšíme se na setkání s Vámi na některém z uvedených seminářů.
2.9.2015 ATZ,  
Seminář k aktuální problematice tlakových zařízení - 8. října 2015, Hradec Králové
První tři semináře v Poděbradech, Plzni a Olomouci proběhly úspěšně za velkého zájmu účastníků. Následuje další kolo seminářů pro pracovníky oboru tlakových zařízení. Věříme, že Semináře oboru tlakových zařízení budou pro Vás přínosem a těšíme se na setkání s Vámi na některém z uvedených seminářů.
1.9.2015 ATZ,  
Seminář k aktuální problematice tlakových zařízení - 17. září 2015, České Budějovice
První tři semináře v Poděbradech, Plzni a Olomouci proběhly úspěšně za velkého zájmu účastníků. Následuje další kolo seminářů pro pracovníky oboru tlakových zařízení. Věříme, že Semináře oboru tlakových zařízení budou pro Vás přínosem a těšíme se na setkání s Vámi na některém z uvedených seminářů.
8.4.2015 ATZ  
TLAK 2015
Ve dnech 17. až 19. února 2015 se v královéhradeckém hotelu Černigov konalo odborné fórum TLAK 2015, setkání pracovníků oboru tlakových a energetických zařízení. Navázalo tak na tradici předchozích čtrnácti ročníků akce školení TLAK, které si vydobyla pevné místo v oboru vyhrazených technických zařízení.
starší články >>>
Podmínky užívání portálu TLAKinfo.
Připomínky, náměty a dotazy - redakce portálu.
© Copyright TLAKinfo 2005-2024, všechna práva vyhrazena.