Krátké zprávy
  • 20.6.2007
    Central-Therm, průmyslová měřící a regulační technika. Tlakoměry,teploměry předních výrobců. Specializovaný prodejce.Nyní nově E-OBCHOD!(Sortiment firem: Prematlak,WIKA,Manomer, Metra,AVL aj.) více >>>  více >>> (Central-Therm, měřící a regulační technika)
  • 1.3.2006
    Nová firma v Tlakinfo - Adresáři firem: Ramses-měřící a regulační technika - tlakoměry, teploměry, příslušenství, regulátory tlaku a teploty, spínače tlaku, plynoměry. Naší specialitou jsou mechanické tlakoměry (manometry) z dovozu, vyráběné pod značkou EMERS, která je registrovaná v řadě zemí Evropy. Tyto tlakoměry patří v mechanické měřící a regulační technice v Evropě mezi vysoce kvalitní výrobky. Tlakoměry s touto značkou neustále podléhají technickému rozvoji a každý rok jsou uváděny na trh nové typy. Od roku 1997 dodáváme tlakoměry pro použití v chemickém průmyslu, tlakoměry s velmi vysokou přesností, pro jednoúčelová zařízení, atd. Jednou z posledních novinek jsou tlakoměry bezpečnostní dle DIN EN 837-x. K tlakoměrům lze zařadit také skleněné U manometry.
  • 13.2.2006
    Nová firma v Tlakinfo - Adresáři firem: Trafag, spol. s r. o. - Trafag tlaková čidla jsou nasazována pro elektronická měření tlaku a vyhodnocování. Naše dlouhodobá zkušenost Vám zabezpečí ideální předpoklady pro úspěšnou realizaci záměru. Standardizované varianty - Ideální a nekomplikované pro rozličné použití a četné požadavky. Adaptované varianty - Pro standardizované použití se speciálními požadavky. Přídavné varianty mohou být přidány nejjednodušším způsobem. Zákaznicky specifické varianty - Vyvíjíme a vyrábíme i specielně Vaším požadavkům přizpůsobená řešení.
26.11.2021 Seminář- Hradec Králové  
Sborník přednášek jednodenního školení ATZ

Připravované změny legislativních předpisů a stanoviska vydávaná TIČR v oboru tlakových zařízení

Ing. Roman Řezáč, Technická inspekce České republiky

Poznatky z kontrolní činnosti, vybraná ustanovení z právních předpisů k zajištění bezpečnosti práce při provozu tlakových zařízení a jejich uplatňování v praxi.

Ing. Ladislav Jirousek, OIP Hradec Králové

„ VÝROBA A UVÁDĚNÍ TLAKOVÝCH ZAŘÍZENÍ DO PROVOZU

„ SESTAVY TLAKOVÝCH ZAŘÍZENÍ

„ Bezpečnostní výstroj tlakových zařízení

Petr Matěják, PLANTinspekta s.r.o.

11.10.2019 Ing. František Jirota- ATZ  
Pojistné ventily tlakových nádob - možný zdroj nehodových událostí - praktické zkušenosti
Určitě nikdo z nás nepochybuje o tom ,že pojistné ventily mohou způsobit svou nefunkčností poruchu, havárii a nebo dokonce závažnou havárii vyhrazených tlakových zařízení, které se stávají , bez této základní a mnohdy i konečné ochrany proti překročení max. dovolených hodnot tlaku, skutečnou hrozbou
16.9.2019 Petr Matěják  
SESTAVY TLAKOVÝCH ZAŘÍZENÍ
Z níže uvedených právních předpisů lze konstatovat, že tlaková zařízení, která byla uvedena do provozu a není u nich posouzena shoda na sestavu tlakových zařízení, nelze definovat jako „bezpečný výrobek“ a to se všemi následnými právními důsledky pro provozovatele, osoby zodpovědné, revizní techniky i obsluhy takových zařízení.
4 příspěvky, poslední 13.10.2019 08:01
23.4.2012 Na dotaz odpověděl Doc. Ing. Petr Blecha, Ph.D. z VUT Brno.,  BOZPinfo.cz
Stroje bez průvodní dokumentace
Náš zákazník (německá strojní firma) dostává staré stroje z Německa pro využití v ČR, obsluhují je zaměstnanci české firmy. Tyto stroje jsou mateřskou firmou vyrobeny v Německu jako jednoúčelové stroje lisy, pneumatické stáčečky plechu, šroubovačky atd. Nemají žádný výrobní štítek, prohlášení o shodě apod. Nemají průvodní dokumentaci. Musíme strojní zařízení posuzovat ve smyslu § 1 a přílohy č. 4 k NV č. 176/2008 Sb. posouzení shody autorizovanou osobou, resp. interním řízením výroby strojního zařízení? Nebo stačí jen postupovat dle NV č. 378/2001 Sb. a vyhodnotit nebezpečí a rizika. Můžete mi poradit, jak na to?
26.3.2012 Ing Jirota František  
Zkoušení pojistných ventilů
Celkem 26 u nás platných norem hovoří o zkoušení pojistných ventilů. Po prostudování těchto norem (viz přiložená tabulka pod článkem) je možné konstatovat, že problematika zkoušení pojistných ventilů po určité době provozu je značně nejednotná.
4 příspěvky, poslední 21.04.2012 23:53
22.9.2011 Břetislav Janovský, Jaroslav Švihovský, Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická, Ústav energetických materiálů, Studentská 95, 532 10 Pardubice, bretislav.janovsky@upce.cz,  přednáška TLAK 2011
BLEVE - výbuch expandujících par vroucí kapaliny
V dnešní době si moderní společnost nelze představit bez produktů chemického průmyslu. Ten s sebou však přináší řadu zdrojů rizika, ohrožujících okolí svými nebezpečnými vlastnostmi, jako je například hořlavost, toxicita apod. Tyto nebezpečné vlastnosti jsou poznané a společností akceptované.
28.6.2011 Petr Matěják  
Technické pomůcky při revizích tlakových zařízení
Žijeme v 21.století, myslím že přišel čas na změnu. Přijít na revize s papírem a tužkou patřilo do století páry. V článku naleznete pár nejzákladnějších pomůcek revizního technika kotlů a tlakových nádob. Vybral jsem vyzkoušené, ověřené praxí, s nejlepším poměrem cena/výkon.
30.3.2011
Řídící zásady pro posouzení sestav
Podle evropské směrnice pro tlaková zařízení 97/23/EC (PED) mají být sestavy podrobeny postupu posuzování celkové shody (GC). Tento postup však není podrobně vysvětlen v PED. Tento řídící dokument má za cíl více osvětlit, jak posuzovat shodu sestav notifikovanými osobami.
3 příspěvky, poslední 14.04.2011 13:30
11.7.2010 Ing. Josef Sádovský - ATZ,  přednáška TLAK 2010
Pojistné ventily – zkušenosti z praxe.
Pojistné zařízení je ve výčtu bezpečnostní výstroje tlakových nádob uvedeno až na třetím místě, pojistný ventil však má ve výstroji na tlakové nádobě nejvyšší autoritu.
2 příspěvky, poslední 17.01.2012 13:48
16.3.2010 Ing. Roman Váleček, vedoucí inspektor pobočky Ostrava, www.itiv.cz  
Bezpečnostní výstroj tlakových zařízení
NV 26/2003 Sb. v pl. znění uvádí: „Jestliže by za rozumně předvídatelných podmínek výplývajících z analýzy rizik mohlo dojít k překročení dovolených mezí, musí být tlakové zařízení vybaveno vhodným ochranným zařízením nebo musí být učiněna opatření pro jeho instalaci, pokud se nepředpokládá ochrana jiným ochranným zařízením v rámci sestavy.
2.12.2009 vedoucí a recenzent rubriky Vladimír Jirout,  Topin 8/2008 str.18
Zajímavé dotazy
Zaujali nás dvě odpovědi v časopisu TOPIN, které přetiskujeme na vědomí odborné veřejnosti. První řeší pojistné ventily na výstupu z dílčích solárních kolektorových polí, druhá řeší umísťování plynové kotelny ve výškových budovách.
1.12.2009 omega,  http://www.omegaeng.cz/prodinfo/LevelMeasurement.html
Měření hladiny
Vzhledem k integraci procesního řízení v průmyslu se snímače hladiny dělí na dva základní typy. Hladinové spínače se používají k ohlášení dosažení předem nastavené výšky hladiny. Obvykle tento typ snímače pracuje jako max. alarm signalizující splnění podmínky nebo jako indikace min. alarmu. Spojité snímače hladiny jsou technicky složitější a poskytují monitorování celého systému. Tyto snímače měří hladinu kapaliny v celém svém rozsahu, nejen tedy v jednom bodě a dávají analogový výstup, jehož hodnoty přímo korelují s hladinou v nádrži. V rámci řídícího systému se přivádí analogový výstup do regulačního obvodu a na ukazující přístroj
21.10.2008 Strojírenství
Liquiphant M - osvědčená technika s velkou budoucností
Liquiphant je uznávaná značka při detekcí mezní polohy hladiny kapalin. Sestava Liquiphant M Density umožňuje navíc měřit přímo v provozu hustotu média a s ní související veličiny, například koncentrací látky v roztoku.
16.9.2008 http://www.bozpinfo.cz
Bezpečnost strojních zařízení -posouzení rizika - předpisy
Moderním pojmem v bezpečnosti strojních zařízení je posouzení, či analýza rizik. Jedná se o proces prováděný během navrhování strojního zařízení za účelem maximálního snížení možného rizika (riziko - kombinace pravděpodobného výskytu škody a závažnosti této škody). Výsledkem je potom zvýšení bezpečnosti ve všech fázích života stroje.
26.8.2008 J. Lukavský, ČVUT v Praze, fakulta strojní, Ústav procesní a zpracovatelské techniky  
Přírubové spoje – dosažení požadované těsnosti
Potrubní a aparátové přírubové spoje definované jako plošné spoje (zákon 86/2002 Sb -přepracovává se - v ČR, TA-Luft v Německu, CAAA v USA) - k nimž patří ještě armatury, čerpadla a kompresory, jsou sledovány jako zdroje emisí. Ty by zejména u vybraných anorganických a organických látek od r. 2002 neměly překročit předepsané hodnoty. Povolené emise – jinými slovy množství netěsností – jsou tím definovány.
4 příspěvky, poslední 22.09.2009 14:00
30.7.2008 Ing. Jindřich Bednář - Austrian Energy & Environment CZ s.r.o.  
TECHNICKÉ SPECIFIKACE PRO VÝROBU POTRUBÍ
Na tradičním semináři Hrotovice 2007 jste mohli vyslechnout přednášku na téma TECHNICKÉ SPECIFIKACE PRO VÝROBU POTRUBÍ - SOUČÁST DOKUMENTACE ENERGETICKÝCH ZAŘÍZENÍ.
1 příspěvek, 13.11.2008 15:38
25.3.2008 INFORMACE GAS 2/2007
Ochranné lišty plošin, lávek a zábradlí
Tuto problematiku po zrušení statí vyhl.48/1982 nově řeší Nařízení vlády č.101/2005 Sb., čl. 3.3.5, a Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. - příloha
12.3.2008 Zapsal: Ing. Jiří Petr  
Záznam z jednání sekce bezpečnostní a tlakové výstroje
Projednání, upřesnění a odsouhlasení obsahového vymezení bezpečnostní a tlakové výstroje na základě připomínek ATZ pro posuzování shody sestav tlakových zařízení
7.3.2008 Ing. Vít Koverdynský - Vysoké učení technické, Stavební fakulta, Ústav TZB,  
Nový přístup k chladovým izolacím
Izolování rozvodů chladu je spojeno s řešením problematiky kondenzace vodní páry. Povrchová teplota potrubí je nižší než teplota rosného bodu okolního vzduchu. Za těchto podmínek vodní pára z okolního vzduchu, která se dostane k chladnému povrchu potrubí, zkondenzuje. Srážení vlhkosti je velmi vážným problémem, protože způsobuje odkapávání z povrchu izolace. Stále kapající kondenzát může narušit pracovní režimy, způsobit stavební vady, korozi, atd. Proto je výběr druhu izolačního materiálu pro chladicí zařízení a výpočet jeho správné tloušťky důležitou prací projektanta. Potrubí s chladicí látkou je nutné izolovat minimálně tak, aby se zvýšila teplota na jejím vnějším povrchu nad teplotu rosného bodu okolního vzduchu. I za tohoto stavu však stále dochází k prostupu vodní páry izolací směrem k chladnému potrubí. To vede, v závislosti na vlastnostech izolace, k větší nebo menší akumulaci vlhkosti.
31.1.2008 Alois Matěják - předseda ATZ  
Dvoucestný bezpečnostní ventil
Jedna s firem usiluje o schválení svého výrobku dvoucestný bezpečnostní ventil jako výrobek dle NV č.26/2003 Sb. (evropská směrnice 97/23/ES-PED) Údajný bezpečnostní ventil je určen k ochraně kotlů ústředního vytápění proti přehřátí. V tělese ventilu je vypouštěcí a dopouštěcí ventil ovládaný termostatickým členem. Při dosažení limitní teploty se současně otevírá vypouštěcí a dopouštěcí ventil, to znamená, že do kotle proudí studená voda a zároveň se odpouští horká voda z kotle. Při poklesu teploty pod limitní se současně uzavře vypouštěcí a dopouštěcí ventil.
starší články >>>
Podmínky užívání portálu TLAKinfo.
Připomínky, náměty a dotazy - redakce portálu.
© Copyright TLAKinfo 2005-2024, všechna práva vyhrazena.