Krátké zprávy
  • 20.6.2007
    Central-Therm, průmyslová měřící a regulační technika. Tlakoměry,teploměry předních výrobců. Specializovaný prodejce.Nyní nově E-OBCHOD!(Sortiment firem: Prematlak,WIKA,Manomer, Metra,AVL aj.) více >>>  více >>> (Central-Therm, měřící a regulační technika)
  • 1.3.2006
    Nová firma v Tlakinfo - Adresáři firem: Ramses-měřící a regulační technika - tlakoměry, teploměry, příslušenství, regulátory tlaku a teploty, spínače tlaku, plynoměry. Naší specialitou jsou mechanické tlakoměry (manometry) z dovozu, vyráběné pod značkou EMERS, která je registrovaná v řadě zemí Evropy. Tyto tlakoměry patří v mechanické měřící a regulační technice v Evropě mezi vysoce kvalitní výrobky. Tlakoměry s touto značkou neustále podléhají technickému rozvoji a každý rok jsou uváděny na trh nové typy. Od roku 1997 dodáváme tlakoměry pro použití v chemickém průmyslu, tlakoměry s velmi vysokou přesností, pro jednoúčelová zařízení, atd. Jednou z posledních novinek jsou tlakoměry bezpečnostní dle DIN EN 837-x. K tlakoměrům lze zařadit také skleněné U manometry.
  • 13.2.2006
    Nová firma v Tlakinfo - Adresáři firem: Trafag, spol. s r. o. - Trafag tlaková čidla jsou nasazována pro elektronická měření tlaku a vyhodnocování. Naše dlouhodobá zkušenost Vám zabezpečí ideální předpoklady pro úspěšnou realizaci záměru. Standardizované varianty - Ideální a nekomplikované pro rozličné použití a četné požadavky. Adaptované varianty - Pro standardizované použití se speciálními požadavky. Přídavné varianty mohou být přidány nejjednodušším způsobem. Zákaznicky specifické varianty - Vyvíjíme a vyrábíme i specielně Vaším požadavkům přizpůsobená řešení.
11.10.2019 Ing. František Jirota- ATZ  
Pojistné ventily tlakových nádob - možný zdroj nehodových událostí - praktické zkušenosti
Určitě nikdo z nás nepochybuje o tom ,že pojistné ventily mohou způsobit svou nefunkčností poruchu, havárii a nebo dokonce závažnou havárii vyhrazených tlakových zařízení, které se stávají , bez této základní a mnohdy i konečné ochrany proti překročení max. dovolených hodnot tlaku, skutečnou hrozbou
16.9.2019 Petr Matěják  
SESTAVY TLAKOVÝCH ZAŘÍZENÍ
Z níže uvedených právních předpisů lze konstatovat, že tlaková zařízení, která byla uvedena do provozu a není u nich posouzena shoda na sestavu tlakových zařízení, nelze definovat jako „bezpečný výrobek“ a to se všemi následnými právními důsledky pro provozovatele, osoby zodpovědné, revizní techniky i obsluhy takových zařízení.
4 příspěvky, poslední 13.10.2019 08:01
23.4.2012 Na dotaz odpověděl Doc. Ing. Petr Blecha, Ph.D. z VUT Brno.,  BOZPinfo.cz
Stroje bez průvodní dokumentace
Náš zákazník (německá strojní firma) dostává staré stroje z Německa pro využití v ČR, obsluhují je zaměstnanci české firmy. Tyto stroje jsou mateřskou firmou vyrobeny v Německu jako jednoúčelové stroje lisy, pneumatické stáčečky plechu, šroubovačky atd. Nemají žádný výrobní štítek, prohlášení o shodě apod. Nemají průvodní dokumentaci. Musíme strojní zařízení posuzovat ve smyslu § 1 a přílohy č. 4 k NV č. 176/2008 Sb. posouzení shody autorizovanou osobou, resp. interním řízením výroby strojního zařízení? Nebo stačí jen postupovat dle NV č. 378/2001 Sb. a vyhodnotit nebezpečí a rizika. Můžete mi poradit, jak na to?
26.3.2012 Ing Jirota František  
Zkoušení pojistných ventilů
Celkem 26 u nás platných norem hovoří o zkoušení pojistných ventilů. Po prostudování těchto norem (viz přiložená tabulka pod článkem) je možné konstatovat, že problematika zkoušení pojistných ventilů po určité době provozu je značně nejednotná.
4 příspěvky, poslední 21.04.2012 23:53
22.9.2011 Břetislav Janovský, Jaroslav Švihovský, Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická, Ústav energetických materiálů, Studentská 95, 532 10 Pardubice, bretislav.janovsky@upce.cz,  přednáška TLAK 2011
BLEVE - výbuch expandujících par vroucí kapaliny
V dnešní době si moderní společnost nelze představit bez produktů chemického průmyslu. Ten s sebou však přináší řadu zdrojů rizika, ohrožujících okolí svými nebezpečnými vlastnostmi, jako je například hořlavost, toxicita apod. Tyto nebezpečné vlastnosti jsou poznané a společností akceptované.
28.6.2011 Petr Matěják  
Technické pomůcky při revizích tlakových zařízení
Žijeme v 21.století, myslím že přišel čas na změnu. Přijít na revize s papírem a tužkou patřilo do století páry. V článku naleznete pár nejzákladnějších pomůcek revizního technika kotlů a tlakových nádob. Vybral jsem vyzkoušené, ověřené praxí, s nejlepším poměrem cena/výkon.
30.3.2011
Řídící zásady pro posouzení sestav
Podle evropské směrnice pro tlaková zařízení 97/23/EC (PED) mají být sestavy podrobeny postupu posuzování celkové shody (GC). Tento postup však není podrobně vysvětlen v PED. Tento řídící dokument má za cíl více osvětlit, jak posuzovat shodu sestav notifikovanými osobami.
3 příspěvky, poslední 14.04.2011 13:30
11.7.2010 Ing. Josef Sádovský - ATZ,  přednáška TLAK 2010
Pojistné ventily – zkušenosti z praxe.
Pojistné zařízení je ve výčtu bezpečnostní výstroje tlakových nádob uvedeno až na třetím místě, pojistný ventil však má ve výstroji na tlakové nádobě nejvyšší autoritu.
2 příspěvky, poslední 17.01.2012 13:48
16.3.2010 Ing. Roman Váleček, vedoucí inspektor pobočky Ostrava, www.itiv.cz  
Bezpečnostní výstroj tlakových zařízení
NV 26/2003 Sb. v pl. znění uvádí: „Jestliže by za rozumně předvídatelných podmínek výplývajících z analýzy rizik mohlo dojít k překročení dovolených mezí, musí být tlakové zařízení vybaveno vhodným ochranným zařízením nebo musí být učiněna opatření pro jeho instalaci, pokud se nepředpokládá ochrana jiným ochranným zařízením v rámci sestavy.
2.12.2009 vedoucí a recenzent rubriky Vladimír Jirout,  Topin 8/2008 str.18
Zajímavé dotazy
Zaujali nás dvě odpovědi v časopisu TOPIN, které přetiskujeme na vědomí odborné veřejnosti. První řeší pojistné ventily na výstupu z dílčích solárních kolektorových polí, druhá řeší umísťování plynové kotelny ve výškových budovách.
1.12.2009 omega,  http://www.omegaeng.cz/prodinfo/LevelMeasurement.html
Měření hladiny
Vzhledem k integraci procesního řízení v průmyslu se snímače hladiny dělí na dva základní typy. Hladinové spínače se používají k ohlášení dosažení předem nastavené výšky hladiny. Obvykle tento typ snímače pracuje jako max. alarm signalizující splnění podmínky nebo jako indikace min. alarmu. Spojité snímače hladiny jsou technicky složitější a poskytují monitorování celého systému. Tyto snímače měří hladinu kapaliny v celém svém rozsahu, nejen tedy v jednom bodě a dávají analogový výstup, jehož hodnoty přímo korelují s hladinou v nádrži. V rámci řídícího systému se přivádí analogový výstup do regulačního obvodu a na ukazující přístroj
21.10.2008 Strojírenství
Liquiphant M - osvědčená technika s velkou budoucností
Liquiphant je uznávaná značka při detekcí mezní polohy hladiny kapalin. Sestava Liquiphant M Density umožňuje navíc měřit přímo v provozu hustotu média a s ní související veličiny, například koncentrací látky v roztoku.
16.9.2008 http://www.bozpinfo.cz
Bezpečnost strojních zařízení -posouzení rizika - předpisy
Moderním pojmem v bezpečnosti strojních zařízení je posouzení, či analýza rizik. Jedná se o proces prováděný během navrhování strojního zařízení za účelem maximálního snížení možného rizika (riziko - kombinace pravděpodobného výskytu škody a závažnosti této škody). Výsledkem je potom zvýšení bezpečnosti ve všech fázích života stroje.
26.8.2008 J. Lukavský, ČVUT v Praze, fakulta strojní, Ústav procesní a zpracovatelské techniky  
Přírubové spoje – dosažení požadované těsnosti
Potrubní a aparátové přírubové spoje definované jako plošné spoje (zákon 86/2002 Sb -přepracovává se - v ČR, TA-Luft v Německu, CAAA v USA) - k nimž patří ještě armatury, čerpadla a kompresory, jsou sledovány jako zdroje emisí. Ty by zejména u vybraných anorganických a organických látek od r. 2002 neměly překročit předepsané hodnoty. Povolené emise – jinými slovy množství netěsností – jsou tím definovány.
4 příspěvky, poslední 22.09.2009 14:00
30.7.2008 Ing. Jindřich Bednář - Austrian Energy & Environment CZ s.r.o.  
TECHNICKÉ SPECIFIKACE PRO VÝROBU POTRUBÍ
Na tradičním semináři Hrotovice 2007 jste mohli vyslechnout přednášku na téma TECHNICKÉ SPECIFIKACE PRO VÝROBU POTRUBÍ - SOUČÁST DOKUMENTACE ENERGETICKÝCH ZAŘÍZENÍ.
1 příspěvek, 13.11.2008 15:38
25.3.2008 INFORMACE GAS 2/2007
Ochranné lišty plošin, lávek a zábradlí
Tuto problematiku po zrušení statí vyhl.48/1982 nově řeší Nařízení vlády č.101/2005 Sb., čl. 3.3.5, a Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. - příloha
12.3.2008 Zapsal: Ing. Jiří Petr  
Záznam z jednání sekce bezpečnostní a tlakové výstroje
Projednání, upřesnění a odsouhlasení obsahového vymezení bezpečnostní a tlakové výstroje na základě připomínek ATZ pro posuzování shody sestav tlakových zařízení
7.3.2008 Ing. Vít Koverdynský - Vysoké učení technické, Stavební fakulta, Ústav TZB,  
Nový přístup k chladovým izolacím
Izolování rozvodů chladu je spojeno s řešením problematiky kondenzace vodní páry. Povrchová teplota potrubí je nižší než teplota rosného bodu okolního vzduchu. Za těchto podmínek vodní pára z okolního vzduchu, která se dostane k chladnému povrchu potrubí, zkondenzuje. Srážení vlhkosti je velmi vážným problémem, protože způsobuje odkapávání z povrchu izolace. Stále kapající kondenzát může narušit pracovní režimy, způsobit stavební vady, korozi, atd. Proto je výběr druhu izolačního materiálu pro chladicí zařízení a výpočet jeho správné tloušťky důležitou prací projektanta. Potrubí s chladicí látkou je nutné izolovat minimálně tak, aby se zvýšila teplota na jejím vnějším povrchu nad teplotu rosného bodu okolního vzduchu. I za tohoto stavu však stále dochází k prostupu vodní páry izolací směrem k chladnému potrubí. To vede, v závislosti na vlastnostech izolace, k větší nebo menší akumulaci vlhkosti.
31.1.2008 Alois Matěják - předseda ATZ  
Dvoucestný bezpečnostní ventil
Jedna s firem usiluje o schválení svého výrobku dvoucestný bezpečnostní ventil jako výrobek dle NV č.26/2003 Sb. (evropská směrnice 97/23/ES-PED) Údajný bezpečnostní ventil je určen k ochraně kotlů ústředního vytápění proti přehřátí. V tělese ventilu je vypouštěcí a dopouštěcí ventil ovládaný termostatickým členem. Při dosažení limitní teploty se současně otevírá vypouštěcí a dopouštěcí ventil, to znamená, že do kotle proudí studená voda a zároveň se odpouští horká voda z kotle. Při poklesu teploty pod limitní se současně uzavře vypouštěcí a dopouštěcí ventil.
28.1.2008 D-Ex Limited, spol. s r. o.,  ELEKTRO 11/2007
Vedoucí pozice plováku při hledání univerzálního principu měření hladin
Vedle známých principů měření hladin, jako je vibrační senzor, hydrostatika, mikrovlny, radar nebo ultrazvuk, si plováky udržely své nezastupitelné postavení zejména díky možnosti použití v nejširším spektru měření.
starší články >>>
Podmínky užívání portálu TLAKinfo.
Připomínky, náměty a dotazy - redakce portálu.
© Copyright TLAKinfo 2005-2022, všechna práva vyhrazena.