Krátké zprávy
 • 29.1.2009
  Vážení kolegové, před nedávnem jsem převzal oddělení chemie Národního technického muzea, v jehož sbírkách bylo také několik analyzátorů kouřových plynů, které se používaly při měřeních na kotelních zařízeních. Jak je všeobecně známo, sbírky muzea byly v roce 2002 devastovány povodní, při které byly nenávratně zničeny také tyto křehké přístroje. Přes snahu mých předchůdců se dosud nepodařilo ztráty nahradit a proto se na Vás obracím s dotazem, zda někdo z Vašich spolupracovníků, revizních techniků či zástupců oborových firem neví např. o Orsatově přístroji či podobném (i mladším) zařízení, které by bylo možné získat do sbírek muzea a dokumentovat tak aplikaci chemie v oboru tepelné techniky.Děkuji za pochopení Ing. Jan Palas vedoucí odd. chemie 220 399 207
 • 14.11.2008
  Za odměnu hledám dokumentaci - kopii pasportu Trimon Hradec Králové  více >>> (Ing. Roman Pilát, RT TNS)
 • 27.3.2007
  Vážení kolegové, hledám dokumentaci (výkresy, prohlášení o shodě, popřípadě kopii pasportu k těmto nádobám:  více >>> (Ing. Roman Pilát, RT TNS)
 • 16.11.2006
  UDĚLOVANÉ POKUTY ČOI REVIZNÍM TECHNIKŮM. Revizní technik se může dostat do role prodávajícího resp. kontrolované osoby dle zákona č. 634/1992 Sb, v platném znění o ochraně spotřebitele, nad kterým vykonává dozor ČOI. Revizní technik je dle zákona o ochraně spotřebitele prodávající, který spotřebiteli poskytuje služby. Revizní technici bývají sankcionováni za to, že mají pracovat na základě písemné objednávky s udáním ceny za poskytovanou službu. V případě, že tak nečíní předem, porušují informativní povinnosti, které mají poskytovat o výrobku, službě. Nejvyšší zatím známá udělená pokuta byla 80 000,- Kč. Revizní technik se stává buď rukojmím mezi chybujícím dodavatelem a nespokojeným zákazníkem ,nebo přímo jako ten, kdo neplnil požadavek zákona. Za rok 2005 bylo udělěno přes 30 pokut.
 • 4.5.2006
  16. května 2006 se v Plzni (přihláška a info zde) uskuteční Seminář pracovníků tlakových zařízení -revizních techniků.
4.11.2020 ATZ  
Smuteční oznámení
S hlubokým zármutkem oznamujeme všem členům a příznivcům ATZ, že v pondělí 26. října 2020 zemřel ve věku 76 let pan Alois Matěják, vzácný člověk a každým coulem technik - odborník, dlouholetý předseda ATZ a duchovní otec těchto internetových stránek o tlakovém zařízení.
4 příspěvky, poslední 20.11.2020 21:02
29.11.2019 ATZ  
NEWSLETTER 01/2019
Postupně zveřejňujeme dokumenty, které vznikly nedávno, a jsou aktuální. ATZ začalo vydávat "newsletter", na který navázal elektronický zpravodaj ATZ, který měl nejdříve 100 stran informací, poslední 3/19 má již přes 300 stran informací z oboru, Zpravodaj ATZ narozdíl od Newsletteru je dostupný pouze členům ATZ, kteří mají zaplacené příspěvky.
14.10.2019 Jiří Nesvadba  
Zemřel kolega, revizní technik Zdeněk Mrkávek
Výsledky jeho práce má snad každý provozovatel tlakových zařízení dodnes založené v archivu, protože právě on je podepsán pod většinou tlakových zkoušek v pasporech firmy Slokov Hodonín, aktivní účastník a glosátor vzdělávacích akcí ATZ. Čest jeho památce!
7.10.2019 Jiří Nesvadba  
Dokumentace expanzomatů
Při výchozí revizi jsem od provozovatele a následně i dovozce neobdržel potřebnou dokumentaci pro prokázání "bezpečného výrobku" a bezpečného uvedení do provozu. Setkáváte se s tím také, jak to řešíte? Jediný kdo je to oprávněn řešit, je ČOI.
27 příspěvků, poslední 25.10.2019 04:50
23.4.2012 Na dotaz odpověděl Doc. Ing. Petr Blecha, Ph.D. z VUT Brno.,  BOZPinfo.cz
Stroje bez průvodní dokumentace
Náš zákazník (německá strojní firma) dostává staré stroje z Německa pro využití v ČR, obsluhují je zaměstnanci české firmy. Tyto stroje jsou mateřskou firmou vyrobeny v Německu jako jednoúčelové stroje lisy, pneumatické stáčečky plechu, šroubovačky atd. Nemají žádný výrobní štítek, prohlášení o shodě apod. Nemají průvodní dokumentaci. Musíme strojní zařízení posuzovat ve smyslu § 1 a přílohy č. 4 k NV č. 176/2008 Sb. posouzení shody autorizovanou osobou, resp. interním řízením výroby strojního zařízení? Nebo stačí jen postupovat dle NV č. 378/2001 Sb. a vyhodnotit nebezpečí a rizika. Můžete mi poradit, jak na to?
12.1.2012 Ing. Václav Kacetl, TESYDO, s.r.o.,  Sborník technické konference - Hrotovice 2011
REVIZE A ZKOUŠKY PLYNOVÝCH A TLAKOVÝCH ZAŘÍZENÍ
se vyskytují kromě jiného pojmy inspekce, revize a zkoušky. V textu jsou uvedeny požadavky na revize, zkoušky a kontroly vyhrazených plynových a tlakových zařízení (rezort MPSV). Nepojednává se o provozu nízkotlakých kotelen.
3 příspěvky, poslední 27.03.2013 13:10
30.11.2011 gasinfo.cz
DOŠKOLOVACÍ SEMINÁŘ PRO REVIZNÍ TECHNIKY PLYNOVÝCH ZAŘÍZENÍ
Akce je určena pro revizní techniky plynových zařízení, pro pracovníky, kteří chtějí získat osvědčení RTPZ nebo prodloužit jeho platnost, pro provozní a technické pracovníky dodavatelů zemního plynu, pro pracovníky dodavatelských organizací v oblasti výstavby, oprav, provozu a údržby plynárenských a odběrných plynových zařízení i jako teoretická příprava pro montážní pracovníky
18.11.2011 http://www.gasinfo.cz
REGULAČNÍ STANICE PLYNU A REGULÁTORY TLAKU PLYNU
Školení je zařazeno do programu odborného plynárenského vzdělávání a účast je hodnocena 2 body. V programu celoživotního vzdělávání členů ČKAIT je účast hodnocena 1 kreditem.
6.10.2011 Ing. Václav Kacetl, TESYDO, s.r.o.,  Sborník technické konference - Hrotovice 2011
TLAKOVÉ ZKOUŠKY VÝROBKŮ A ZAŘÍZENÍ ZATĚŽOVANÝCH TLAKEM
Text se zabývá zkoušením výrobků a zařízení vnitřním přetlakem ve výrobě, po jejím ukončení a následně pak v dalším provozu. V oblastech, kde na sebe jednotlivé fáze existence výrobků nebo zařízení navazují (před uvedením na trh, po jeho uvedení) působí různé předpisů a proto se objevuje i řada nejasností. Jelikož k výkladu zákonů a předpisů je oprávněn pouze soud, jsou následující části pouze osobním příspěvkem autora k uvedené problematice.
1 příspěvek, 17.10.2011 09:43
28.9.2011 Na dotaz odpověděl JUDr. Pavel Kučina.,  www.bozpinfo.cz
Co dělat, když lékař zakáže nosit OOPP?
Zaměstnanec donesl potvrzení od lékaře, že mu nedoporučuje nosit uzavřenou obuv. V našem provozu, kde se často manipuluje s materiálem, mají předepsanou pracovní obuv, která je s ohledem na bezpečnost práce nutná. Jak se máme k zaměstnanci zachovat a postupovat? Mám obavy, aby z toho v letních měsících nevznikl nějaký nebezpečný precedenc.
22.9.2011 Břetislav Janovský, Jaroslav Švihovský, Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická, Ústav energetických materiálů, Studentská 95, 532 10 Pardubice, bretislav.janovsky@upce.cz,  přednáška TLAK 2011
BLEVE - výbuch expandujících par vroucí kapaliny
V dnešní době si moderní společnost nelze představit bez produktů chemického průmyslu. Ten s sebou však přináší řadu zdrojů rizika, ohrožujících okolí svými nebezpečnými vlastnostmi, jako je například hořlavost, toxicita apod. Tyto nebezpečné vlastnosti jsou poznané a společností akceptované.
10.8.2011 KOMINICKÝ VĚSTNÍK č.12
Stát zaplatil obhajobu muži, který nerespektoval vyhlášku o čištění komínů a způsobil tím smrt
Novinář Patrik Biskup se v deníku Právo opakovaně věnoval tragickému příběhu s absurdní pointou - člověk, který nerespektoval vyhlášku o čištění komínů a způsobil tím smrt, ještě dostane peníze. Zajímavý případ stojí za naši pozornost.
29.6.2011 ŠKRÉTA KAREL,  BOZPinfo.cz
Jsou boty bez ocelové špice bezpečnostní obuví?
Zákoník práce a další předpisy stanovují, že zaměstnavatel musí poskytovat OOPP podle svého seznamu, který zpracuje na základě analýzy rizik na příslušném pracovišti. Pokud z této analýzy vyplyne potřeba chránit nohy, musí zaměstnavatel poskytnout obuv, která má příslušné ochranné vlastnosti.
28.6.2011 Petr Matěják  
Technické pomůcky při revizích tlakových zařízení
Žijeme v 21.století, myslím že přišel čas na změnu. Přijít na revize s papírem a tužkou patřilo do století páry. V článku naleznete pár nejzákladnějších pomůcek revizního technika kotlů a tlakových nádob. Vybral jsem vyzkoušené, ověřené praxí, s nejlepším poměrem cena/výkon.
22.11.2010 Šmíd David,  www.bozpinfo.cz
Pravidelné lékařské prohlídky řidičů
V srpnu mi bylo 60 let. Slyšel jsem, že od tohoto věku se musím pravidelně dostavovat k lékařské prohlídce, abych mohl řídit osobní motorové vozidlo. Můžete mi, prosím, sdělit, jak často musím toto vyšetření absolvovat a zda lékařské potvrzení musím s sebou vozit u řidičského průkazu?
5 příspěvků, poslední 14.10.2016 10:19
2.6.2010 Blažková Ivana,  http://www.bozpinfo.cz
Elektrická zařízení, elektrické instalace v občanské výstavbě – předpisy, zkoušky a revize
Stále diskutovanou otázkou jsou výchozí a opakované – provozní revize elektrických zařízení v bytových domech, v bytech, rodinných domech, chatách apod. V článku jsou uvedeny odkazy na předpisy a normy, z nichž lze při diskusi vycházet.
1 příspěvek, 09.08.2010 08:44
17.5.2010 Hospodářská komora ČR  
Řemesla a živnostníci v ČR
Na kvalitního řemeslníka si zákazník počká nejméně půl roku. Stavby se zdržují, řada podniků nemůže realizovat zakázky. Nejsou lidé. Nedostatek dobrých řemeslných pracovníků prakticky ve všech oborech je však jenom část mnohovrstevnatého problému: mezinárodní podnikatelské společnosti drtí malé řemeslníky, práce načerno hrozí sociálním výbuchem. Otázky kladli členové Hospodářské komory při konferencích, shromážděních, při osobním kontaktu, a dalších příležitostech.
1 příspěvek, 09.11.2011 06:53
10.12.2009 Ing. Jakub Vrána, Ph.D. předseda TNK 94 Vodárenství  
Požadavky evropských norem na zabezpečovací zařízení ohřívačů vody
Rozpor mezi článkem 7.1 (poslední odstavec) ČSN 06 0320 a článkem 10.3.2 ČSN EN 806-2 (75 5410).Tyto normy jsou normami výrobků, byly v ČR zavedeny v březnu 2001 (vydání únor 2001) k přímému používání v anglickém jazyce, což je příčinou malého povědomí o jejich obsahu.
29.9.2009 Odpověděla JUDr. Eva Dandová,  http://www.bozpinfo.cz
Zdravotní prohlídka jednou ročně nebo jednou za 12 měsíců?
Jestliže má pracovník absolvovat periodickou zdravotní prohlídku ve lhůtě 1 x za rok (např. směnový pracovník) a loňský rok se zúčastnil prohlídky např. 15.5.2008, musí mít tento pracovník provedenou prohlídku přesně do 15.5.2009 nebo si můžeme v rámci interní dokumentace stanovit rozsah pro provedení prohlídky např. termín květen 2009 nebo určit lhůtu 12 měsíců +- 1 měsíc?
19.2.2009 Petr Matěják - TLAKinfo  
Inspekční kamera - zkontrolujte vše i kam nevidíte
Nezbytnou pomůckou technika by měla být inspekční kamera, která umožní prohlédnout i nepřístupná místa nádob, potrubí a kotlů. Levnější variantu pořídíte již za 7 500 Kč bez DPH. Dražší, která umožňuje nahrávat a fotit za 22 900 Kč bez DPH.
starší články >>>
Podmínky užívání portálu TLAKinfo.
Připomínky, náměty a dotazy - redakce portálu.
© Copyright TLAKinfo 2005-2022, všechna práva vyhrazena.