Krátké zprávy
 • 5.1.2010
  Návrh novely zákona o ochraně ovzduší počítá s kontrolou kotlů v rodinných domech.Pokud by majitel kotle odmítl vpustit do domu úředníka Česká inspekce životního prostředí za účelem kontroly, musel by se prokázat protokolem o stavu užívaného kotle. Pokud by tak neučinil, okamžitě by mu byl stanoven poplatek ve stejné výši, jako kdyby kotel přísnějším normám nevyhovoval.  více >>>
 • 25.7.2007
  Muž přišel o život při výbuchu kotle na tuhá paliva v rodinném domku. Šel odstranit závadu na kotli, který byl v provozu a ten následně explodoval. Proč kotel vybuchl, zatím není známo. Pokud někdo znáte podrobnosti, prosím, napište sem. (ATZ)
 • 18.1.2007
  Hledáme kotel typ KLT 100 nebo KLT 350 (výrobce býlavá kotlárna Nymburk) na pevná paliva za odvoz či za cenu šrotu. I bez výstroje - teplovodní. (JIROUT-kompresory spol. s r.o., Pardubice)
 • 15.8.2006
  Při zatápění v kotelně na uhlí utrpěl správce bytového domu popáleniny na 80% těla, následkům popálenin po převozu do nemocnice podlehl. Došlo k zahoření uhelného prachu v kotelně s následnou explozí. více >>> (TV Nova)
 • 19.12.2005
  V Mariánských Lázních chtějí pořídit kotelnu na biomasu, potvrdil to místostarosta Zdeněk Král. "Byli jsme jednat s případným provozovatelem, rakouskou firmou Werme Betrieb, s níž bychom vytvořili společný podnik. Stávající kotle na zemní plyn se rušit nebudou, jde nám o dodatečný levnější zdroj tepla," uvedl Král.Pokud však vše půjde hladce, již v první polovině roku 2007 by kotle mohly vyrobit první teplo.
starší zprávy >>>
26.11.2021 Seminář- Hradec Králové  
Sborník přednášek jednodenního školení ATZ

Připravované změny legislativních předpisů a stanoviska vydávaná TIČR v oboru tlakových zařízení

Ing. Roman Řezáč, Technická inspekce České republiky

Poznatky z kontrolní činnosti, vybraná ustanovení z právních předpisů k zajištění bezpečnosti práce při provozu tlakových zařízení a jejich uplatňování v praxi.

Ing. Ladislav Jirousek, OIP Hradec Králové

„ VÝROBA A UVÁDĚNÍ TLAKOVÝCH ZAŘÍZENÍ DO PROVOZU

„ SESTAVY TLAKOVÝCH ZAŘÍZENÍ

„ Bezpečnostní výstroj tlakových zařízení

Petr Matěják, PLANTinspekta s.r.o.

12.12.2019 idnes.cz  
V domě vybuchl kotel, pro těžce popáleného muže přiletěl vrtulník
Vážné popáleniny utrpěl odpoledne muž při výbuchu kotle v rodinném domě na Praze-západ. Vyšetřovatelé hasičů nyní zjišťují příčiny exploze.
3.9.2019 Petr Matěják - ATZ,  https://www.mzp.cz/cz/news_161011_revize_kotlu
Povinné revize kotlů na tuhá paliva a krbů
Od neděle vstoupila v platnost vyhláška ministerstva životního prostředí (MŽP), podle které by revize starého kotle neměla přijít na více než 1585 Kč bez DPH, u kotlů s řídicí jednotkou pak na 1848 Kč bez DPH. Přináší však tyto prohlídky efekt? Co je výstupem provedené revize? Ať revize dopadne tak nebo tak, nic se neděje.
5.2.2014 Petr Matěják - ATZ  
Kontrola kotlů a rozvodů tepla dle vyhlášky 194/2013
Požadavek vyhlášky č.194/2013Sb že se nevztahuje na kotle, které primárně neslouží pro vytápění. Zdůvodnění: Směrnice EU 2010/31 se týká pouze zdrojů, které výlučně dodávají teplo pro vytápění budov
20.8.2012 CTI - INFO 3/10
Prováděni měřeni účinnosti kotlů
Otázky na toto téma pokládal Vladimír Valenta, odpovídal Ing. Jaroslav Marousek.
2.4.2012 http://hobby.idnes.cz
Stát nařizuje revize kotlů, souseda topícího odpadky ale asi nedožene
Revize kotlů se budou povinně provádět od roku 2016 a budou je muset absolvovat i majitelé kotlů splňujících předepsané emise. Na druhou stranu přiznává ministerstvo životního prostředí, že bojovat s lidmi, kteří pálí v kotli odpadky, je velmi obtížné. Papíry mohou mít v pořádku. Ale ke kotli nikoho nemusí pustit.
1 příspěvek, 02.03.2016 20:39
12.3.2012 Ing.Miroslav Ecler, CSc., v.r., za organizační výbor  
KOTLE A ENERGETICKÁ ZAŘÍZENÍ 2012
dovolujeme si Vás co nejsrdečněji pozvat na XXI. ročník odborné konference s mezinárodní účastí „KOTLE A ENERGETICKÁ ZAŘÍZENÍ 2012“ , která se bude konat ve dnech 19.3. – 21.3. 2012 v KONGRESOVÉM CENTRU hotelu VORONĚŽ I, Brno. Konference bude zahájena za účasti významných osobností české energetiky, které budou účastníky informovat o významných politicko-ekonomických otázkách našeho odvětví.
7.10.2011 Jaroslav Purmenský, Prof. Ing. DrSc., jaroslav.purmensky@seznam.cz,  Sborník technické konference - Hrotovice 2011
TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ VYBRANÝCH KOTLOVÝCH OCELÍ
VOLBA OCHLAZOVACÍ RYCHLOSTI PŘI TZ REÁLNÝCH VÝROBKŮ.
28.6.2011 Petr Matěják  
Technické pomůcky při revizích tlakových zařízení
Žijeme v 21.století, myslím že přišel čas na změnu. Přijít na revize s papírem a tužkou patřilo do století páry. V článku naleznete pár nejzákladnějších pomůcek revizního technika kotlů a tlakových nádob. Vybral jsem vyzkoušené, ověřené praxí, s nejlepším poměrem cena/výkon.
3.6.2010 http://strojirensky.net
Průmyslové kotle a pomocná zařízení
Anotace výrobních norem pro válcové a vodotrubné kotle.
19.4.2010 ALOIS MATĚJÁK - předseda Asociace pracovníků tlakových zařízení (ATZ)  
Tlaková zařízení v plynových kotelnách
Účelem přednášky je seznámit revizní techniky plynových zařízení s problematikou tlakových zařízení, která jsou přímo součásti plynových zařízení a nebo s nimi bezprostředně souvisí.
1 příspěvek, 01.05.2010 20:44
5.10.2009 Ing. Kamil Stárek, Ing. Rostislav Malý, Ing. Pavel Juriga,  Sborník příspěvků z mezinárodní konference DNY SPALOVÁNÍ
Využití plazmové technologie při zapalování a stabilizaci práškových hořáků
Cílem příspěvku je seznámit odbornou veřejnost o možnostech a dosavadních zkušenostech s vývojem a realizací plazmové technologie koncipované pro roztápění a stabilizaci uhelných energobloklů s práškovým granulačním, resp. výtavným ohništěm. Můžeme říci, že po období kdy se využití této technologie jevilo jako nezajímavé, nastává v současné době reforem energetického sektoru prostor, kdy může tato technologie přinést řešení a odstranění určitých problémů souvisejících s roztápěním a stabilizací pomocí klasických ušlechtilých paliv (zemní plyn, mazut). Užití těchto klasických paliv s sebou přináší určité negativní aspekty mezi které patří například vysoká cena, zvýšené produkce emisí NOx, S02 a VOS a v neposlední řadě zvýšená bezpečnostní rizika při manipulaci a provozu. Tyto uvedené problémy lze za určitých podmínek eliminovat užitím plazmového systému.
2.10.2009 Informační servis GAS 5/2008
KOLEKTORY PRAHA - PODZEMNÍ TUNELY
Kolektor je průchozí podzemní liniová stavba, která slouží k ukládání inženýrských sítí, které jsou nezbytné pro zajištění chodu města (vodovody, kanalizace, plynovody, teplovody, energetické, telefonní a optické kabely). Inženýrské sítě jsou snadno dostupné pro další údržbu, opravy nebo výměnu bez nutnosti porušení komunikací. V pražském podzemí jsou prostory jednoho z největších systémů kolektorů na světě.
30.9.2009 topenářství instalace 2/2009 str.44
Hnědé uhlí je stále ve hře
Kezměnám palivové základny v dlouhodobém horizontu dojde, ale podnikatelé nemohou čekat, musí se rozhodnout hned. Desítky se jich Ioni rozhodli investovat do hnědouhlených automatických kotlů. Jedna z kotelen vybavených automaticky pracujícími kotli na spalování tříděného hněděho uhlí ořech 2 se nachází kousek za západní hranicí Prahy v obci Kněževes. Již nevyhovující hnědouhelné kotle Slatina bylyvloni v listopadu nahrazeny dvěma novými kotli Ekoefekt, každý po 600 kW.O tom, jak vypadá provoz současné hnědouhelné kotelny a jaká strategie pro její návrh je vhodná, hovoří Ing. Vrba za společnost Ekoefekt a.s.
17.1.2009 Teplo Bruntál
Výbuch kotle nebo provozní porucha?
V minulosti jste mohli zahlédnout na tlakinfu článek, který se ukazal být překroucením skutečnosti. Až nyní se dostáváme k pravdivému popisu události.
7.1.2009 Plzeňský deník ze dne 2.1.2009
Výbuch zničil celou kotelnu
Mladotice - Hasiči ze stanice Plasy vyjížděli v úterý 30. prosince 2008 do obce Černá Hať u Mladotic na severním Plzeňsku. Ve 12.46 hodin byl na operační středisko oznámen výbuch v kotelně, po kterém došlo k destrukci objektu.
11.11.2008 http://www.schiestl.cz
Výroba elektrické energie z biomasy
ORC Trhové Sviny - zahájení trvalého provozu, první úspěšně zkolaudovaná instalace technologie ORC v ČR
18.9.2008 Topin 3/2008
Klasika v přípravě teplé vody v moderním provedení
Plynový průtokový ohřívač vody, to je klasika. Pokud však nabízí plynulé řízení topného výkonu odpovídajícího průto­ku vody, jako Panda od značky Protherm, tak dokáže velmi přesně udržo­vat nastavenou teplotu vody a nabízí při sprchování komfort blížící se komfortu při použití termostatické směšovací baterie.
2.7.2008 Topin 3/2008
Kotle Bergen s modulací výkonu
Rychlým technologickým vývojem v oblasti větších stacionárních kotlů a aplikací technologických řešení dříve používaných pouze pro některé druhy kotlů i v ostatních oblastech se postupně snižuje rozdíl v možnostech použití stacionárních a závěsných kotlů. V oblasti závěsných kotlů již není problém realizovat výkon okolo 100 kW (např. Bergen Master Line 115) a naopak v oblasti stacionárních kotlů je z důvodu možnosti široké modulace výstupního výkonu vidět kondenzační kotle, které i při výkonu 20 kW mají vysokou účinnost.
11.6.2008 GAS s.r.o., Ing. Jochová, leden 2007,  INFORMACE GAS 1/2007
SLEDOVÁNÍ A VYHODNOCOVÁNÍ KVALITY OVZDUŠÍ
Kvalita ovzduší patří v naší společnosti bezesporu k prioritám. Stejně jako v Evropském společenství (ES) je i v ČR předmětné problematice věnována patřičná pozornost. Nejen, abychom plnili závazky v harmonizaci práva ČR s právem ES, ale především chránili společenský veřejný zájem - zdraví našich občanů a hezký vzhled naší krajiny. V částce č. 188/2006 Sbírky zákonů ČR bylo zveřejněno nařízení vlády č. 597 ze dne 12. prosince 2006 o sledování a vyhodnocování kvality ovzduší. Je podzákonnou normou k zákonu č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů.
starší články >>>
Podmínky užívání portálu TLAKinfo.
Připomínky, náměty a dotazy - redakce portálu.
© Copyright TLAKinfo 2005-2024, všechna práva vyhrazena.