28.6.2011 Petr Matěják  
Technické pomůcky při revizích tlakových zařízení
Žijeme v 21.století, myslím že přišel čas na změnu. Přijít na revize s papírem a tužkou patřilo do století páry. V článku naleznete pár nejzákladnějších pomůcek revizního technika kotlů a tlakových nádob. Vybral jsem vyzkoušené, ověřené praxí, s nejlepším poměrem cena/výkon.
19.1.2010 Petr Matěják  
Ukázka destrukce podtlakem.
Názorná ukázka, co se stane, pokuď se nechá ochladnout nádoba ,která se předtím neprodišně uzavře. VIDEO ZDE Často se to stává u zásobníků, které se pomocí horké vody uvnitř čistí a před vychladnutím se uzavře průlez. FOTO ZDE. Tento jev byl zřejmě i příčinou nedávné havárie na Trutnovsku.
15.1.2010
Video - destrukce nádoby podtlakem
Podtlak je často zanedbávaným jevem u tlakových nádob. Několik článků jsme na tlakinfu tomuto tématu věnovali, největší ohlas měl článek ing. Babinského . O tom, že je jednodušší zničit podtlakem, než přetlakem mužete vidět na tomto video záznamu ZDE.
2 příspěvky, poslední 16.01.2010 11:15
4.9.2006 Ing. Milan Babinský, CSc,  přednáška TLAK 2006
Nebezpečí zborcení nádob vnějším přetlakem
Příspěvek obsahuje stručný úvod do problematiky stabilitního zborcení skořepin tlakových i beztlakových nádob zatížených vnějším přetlakem a přehled metod, které slouží k posuzování tohoto stavu. Popisuje se začlenění těchto metod do současné filozofie navrhování tlakových nádob a jsou zmíněny metody použité jak v ČSN 69 0010, tak i EN 13454. Jedním ze způsobů jak je možné zničit nádobu vnějším přetlakem je dosažení ještě výraznějšího rozdílu tlaků na základě dosažení ještě výraznějšího rozdílu teplot např. čištěním nádoby parou a následným hermetickým uzavřením. Při poklesu teplot potom dojde i ke kondenzaci par ze vzduchu. Tímto způsobem bylo zničeno již několik nádrží.
5 příspěvků, poslední 25.02.2012 07:28
11.7.2006 Zdeněk Navrátil,člen představenstva ATZ  
Praktické zkušenosti s prováděním revizí a zkoušek nádob
Při praktickém provádění provozních revizí (PR) je zjišťováno více nebo méně závad. Zpráv o výsledku PR bez závad se vyskytuje velmi málo. Pro přehlednější orientaci v některých dále uvedených zkušenostech,jsou zjišťované skutečnosti rozděleny do jednotlivých oblastí.
30.5.2006 Ing. Duša, p. Matěják Alois,  Zpravodaj ATZ 3/2004
Výchozí revize TNS
Po doplnění věty: „Česká technická norma není obecně závazná" do zákona č. 22/1997 Sb. se rozšířil názor, že ustanovení norem jsou již tzv. „právně vyhaslá".Šírí se pak názor, že se nemusí výchozí revize provádět, protože ji v čl.90 předepisuje pouze ČSN 69 0012. Seriál článků, který je reakcí na požadavek uvádění většího množství poznatků z praxe, by měl ukázat, že využívání nezávazných norem umožňuje jednotný, vyzkoušený a komplexní přístup při provádění revizní činnosti a že normy jsou v některých případech právě těmi „ostatními předpisy" a „normovými hodnotami", na které se odvolávají předpisy vyšší právní úrovně. Články by neměly být pouze opisem a výkladem norem, ale měly by především shromáždit poznatky revizních techniků, umožňující ostatním vyvarovat se chyb a nezapomenout na nic důležitého.
27.12.2004 Ing. Evžen Duša, člen představenstva ATZ  
Malý vnější tlak je horší než velký vnitřní
Blíží konec roku, proto další příspěvky budou v nadlehčeném tónu, „nevážně vážně o věcech vážných“. Při pokusu roztrhnout vnitřním tlakem nádobu o průměru 400 mm z plechu 11 1416.1 tloušťky 5 mm, určenou na nejvyšší dovolený tlak 1 MPa, se tato při dosaženém tlaku 12,5 MPa pouze nafoukla do tvaru soudku. Pokus se nezdařil, protože se natáhly šrouby u zaslepovací příruby......................

Podmínky užívání portálu TLAKinfo.
Připomínky, náměty a dotazy - redakce portálu.
© Copyright TLAKinfo 2005-2024, všechna práva vyhrazena.