Krátké zprávy
  • 23.5.2008
    Ohlušující exploze překvapila ve středu před půl druhou odpoledne pracovníky budovy Libereckého kraje, pod jejichž okny v Náchodské ulici na stavbě pilířů pro rozšíření komunikace vybuchla tlaková láhev na korbě nákladního vozu Avie. Následně začal nákladní vůz hořet a hrozilo, že explodují ještě další tlakové láhve na korbě vozu. Nehoda se obešla bez zranění. Požár podle vyšetřovatele hasičů vznikl ve chvíli, kdy při zapálení hořáku svářecí soupravy ke zpětnému šlehnutí, začaly hořet hadice a následně se roztrhla tlaková láhev a požár se rozšířil. Případ nyní bude posuzovat policie, zda se jednalo o nešťastnou náhodu anebo nedbalost. Při nehodě vznikla škoda asi za čtvrt miliónu korun.
  • 3.11.2005
    Vítkovice Cylinders investují miliardu do autonádrží na plyn Do vybudování ojedinělého zařízení na výrobu ocelových láhví a nádob pro alternativní pohon automobilů se rozhodla firma Vítkovice Cylinders investovat kolem jedné miliardy korun. Příští rok postaví podnik podle vlastního projektu protlačovací linku na výrobu ocelových nádob na stlačený zemní plyn, do roku 2009 doplní technologii k produkci speciálních nádob pro čerpací stanice zemního plynu. V roce 2010 pak bude firma připravena vyrábět nádoby pro vodíkový program světových automobilek.
  • 22.8.2005
    Zaujal nás návrh zákona z Řecka, kdy se ustanovuje technická komise pro posuzování vhodnosti materiálů pro rozvod plynu. Plynárenské společnosti , které operují v Řecku budou povinny pokrýt náklady s touto komisí až do výše 30.000,- € ročně.
2.12.2019 Alois Matěják - ATZ  
Zásobníky pro skladování kryogenních kapalin
Firmy, které v České republice vyrábějí a/nebo plní a distribuují technické plyny a firmy, které vyrábějí zařízení pro jejich výrobu a distribuci, založily Českou asociaci technických plynů (ČATP), která má formu zájmového sdružení právnických osob.
1 příspěvek, 23.01.2020 06:29
29.10.2019 Lenka Janáková- HOSPODÁŘSKÁ KOMORA ČESKÉ REPUBLIKY  
Konzultace týkající se čistého vodíku
Evropská komise vypsala konzultaci týkající se čistého vodíku (program Horizont Evropa). Cílem iniciativy je pomoci vytvořit v Evropě silné, inovativní a konkurenceschopné odvětví čistého vodíku, které bude schopné plně podpořit a umožnit transformaci energetiky, jak je uvedeno ve sdělení Komise "Čistá planeta pro všechny".
29.10.2019 hzscr.cz  
Tlakové lahve na českém trhu
S ohledem na problémy z posledních měsíců s tlakovými láhvemi, zejména trhlinami v oblasti šroubení kovové hlavy a kompozitového těla láhve přinášíme příspěvek HZS z doby, kdy výměna těžkých kovových lahví za kompozitové byla "na stole". Na českém trhu zastupují výrobce lehčených ocelových tlakových lahví výrobci nebo dodavatelé dýchacích přístrojů. Lehčená ocelová tlaková lahev je ve srovnání s klasickou ocelovou lahví stejného průměru a zpravidla je asi o 40 mm delší. Tloušťka pláště klasické ocelové tlakové lahve je minimálně 4 mm. Lehčené ocelové tlakové lahve mají plášť silný méně než 3 mm, proto je jejich hmotnost výrazně nižší. Šestilitrová lehčená ocelová tlaková lahev s lahvovým ventilem váží 7,6 kg, což je o 3 kg méně než ocelová tlaková lahev klasická. Kompozitová lahev je o 6 kg. lehčí.
21.10.2019 Český plynárenský svaz (ČPS),  http://ppk2019.cgoa.cz/
PODZIMNÍ PLYNÁRENSKÁ KONFERENCE, 11.–12. listopadu 2019, PRAHA
100 let Českého plynárenského svazu (ČPS) a Strategická role plynů. Clarion Congress Hotel Prague. Společenský večer se uskuteční 11. listopadu 2019 v Martinickém paláci na Hradčanském náměstí.
18.10.2019 novinky.cz
Odstřelovači prostříleli tlakovou láhev
Policejní odstřelovači asistovali ve čtvrtek středočeským hasičům u zásahu v Jevanech. Hasiči potřebovali prostřelit tlakovou lahev, v níž probíhala chemická reakce a hrozil výbuch. Policisté lahev zasáhli třemi střelami.
18.10.2019 www.nebezpecnynaklad.cz
Nedodržování předpisů může mít fatální následky
Přinášíme sice starší příspěvek, ale neustále aktuální. Plyny můžeme zařadit mezi velice nebezpečné látky, jejichž vlastnosti jsou doslova zákeřné. Posuďte sami: Plyn zpravidla nevidíte. Některý zapáchá, jiný ne. Zajímavým příkladem je vodík, který hoří neviditelným plamenem. Proto se během přepravy, manipulace a skladování plynů musí dodržovat přísné předpisy. Následky havárií mohou být fatální. Hrozí podchlazení, udušení nebo uhoření.
20.8.2012 Václav Kastner, inspektor, OIP České Budějovice,  Zpravodaj ATZ
Smrtelný úraz při plnění lahve technickým plynem.
Dne 8. února 2011 došlo ke vzniku smrtelného úrazu zaměstnance ve svařovně jedné společnosti v Jihočeském kraji. Při přijmutí zprávy o smrtelném úrazu, bylo prvotně sděleno, že došlo k roztržení tlakové lahve na plyny.
2 příspěvky, poslední 19.04.2015 07:27
11.1.2012 Ing. Karel Melka, Ing. Zdeněk Přibyla  
Průmyslové plynovody
Cílem předmětné publikace je podání zevrubných informací o problematice průmyslových plynovodů v kontextu aktuálních předpisů a praktických zkušeností. Publikace je určena projektantům, konstruktérům, montážním organizacím a provozovatelům průmyslových plynovodů. V neposlední řadě poslouží i jako pomůcka při školeních a činnostech státní správy.
18.11.2011 http://www.gasinfo.cz
REGULAČNÍ STANICE PLYNU A REGULÁTORY TLAKU PLYNU
Školení je zařazeno do programu odborného plynárenského vzdělávání a účast je hodnocena 2 body. V programu celoživotního vzdělávání členů ČKAIT je účast hodnocena 1 kreditem.
28.6.2011 Petr Matěják  
Technické pomůcky při revizích tlakových zařízení
Žijeme v 21.století, myslím že přišel čas na změnu. Přijít na revize s papírem a tužkou patřilo do století páry. V článku naleznete pár nejzákladnějších pomůcek revizního technika kotlů a tlakových nádob. Vybral jsem vyzkoušené, ověřené praxí, s nejlepším poměrem cena/výkon.
2.11.2010 BOZPinfo.cz
Pracovní úraz po výbuchu ve výkopu
Zaměstnanec, přestože byl řádně seznámen s bezpečnostními předpisy, provedl zakázanou manipulaci a způsobil úraz dvou svých kolegů.
6.5.2010 Petr Matěják Tlak s.r.o.  
Průmyslové plynovody jsou stanovený výrobek dle PED
Stanovený výrobek dle PED versus ČSN EN 15 001- Průmyslové plynovody.Od nového roku platí nová norma pro plynovody. Plynárenské organizace se odkazují na část textu, který naleznete v PEDu, že se PED na plynovody nevztahuje. Následující příspěvek Vám však ukáže, že to není v ČR pravda. Doufám, že tento příspěvek vzbudí dostatečnou pozornost jak ze strany plynařských společenstev, tak ze strany Autorizovaných osob a Orgánů státního dozoru.
1 příspěvek, 16.02.2011 19:26
12.12.2008 SVĚT SVARU
VÝBUCHEM K PREVENCI
V minulém vydání časopisu Svět Svaru se věnovali obecným definicím rizik, která vznikají při manipulaci s tlakovými láhvemi. Ve spolupráci s redakcí odborného časopisu pro hasiče a záchranářské sbory Hasičská a záchranářská ALARM revue připravili dva články publikované v tomto časopisu, které se věnovaly problematice likvidace požárů tlakových láhví s hořlavými a výbušnými plyny a také praktické zkoušce dopadů výbuchů tlakových láhví.
2 příspěvky, poslední 19.01.2012 02:46
31.7.2008 Ptal se Ing. Miloš Kebrdle,  Plyn č. 5/2008
Vítkovice Cylinders a.s.
Společnost „Vít­kovice Cylinders a.s." představil ge­nerální ředitel společnosti Ing. Jaromír Šiler.
17.7.2008 Petr Matěják  
Exploze úsměvně
Bulvární tisk by jistě použil titulek "Výbuch zničil svačinárnu". Fotografie z úsměvného případu opomenutí fyzikálních zákonů, leč i tento příběh mohl mít nebezpečnou dohru. V tomto případě výbuch zničil důležité zařízení pro obsluhu, došlo k destrukci zařízení, ale bez zranění. Řidič cisterny si chtěl pouze rozmrazit v mikrovlnné troubě rukavice, leč opomenul, že tyto jsou nasyceny kyslíkem.
14.7.2008 Ing. Jan Dania - CheVess ENGINEERING, s.r.o., Brno  
LAHVE NA PLYNY
Na tradičním semináři Hrotovice 2007 jste mohli vyslechnout přednášku na téma: LAHVE NA PLYNY.
1 příspěvek, 23.09.2008 13:28
23.5.2008 Petr Matěják - tlakinfo,  Slovácký deník
Výbuch ve Strání - tlaková vlna zdemolovala bar
S výbuchem vojenského granátu je srovnatelná exploze, která v noci letošního března otřásla Barem G ve Strání.„Ze žhavých nedopalků vznikl požár, jehož plameny způsobily expanzi hnacího plynu v tlakové nádobě výčepu. Následoval výbuch pravděpodobně inertního plynu – dusíku, který způsobil kompletní uhašení požáru. Tlaková vlna však těsně před půlnocí bar totálně zničila,“
18.4.2008 Jan Prokop - CREAtive Services,s.r.o.  
Hledáme dodavatele technologie CNG
Hledám firmu, která na export zkonstruuje a vyrobí kontejnery pro přepravu CNG. Efektivní objem 16 / 30 m2 H2O, plnící tlak 200 bar, montáž do rámu o rozměrech standardního kontejneru ISO 20´/ 40´
4.3.2008 Říman Radovan, Skřehot Petr, Bortl,  www.bozpinfo.cz, CHEMagazín číslo 6, 2007
Modelování následků nehody automobilové cisterny s LPG
Existuje řada nástrojů, kterými lze modelovat následky nežádoucích mimořádných událostí, ale ne každý nabízí tak širokou paletu modulů jako program ALOHA[3]. Ten je odborníkům na prevenci závažných havárií a havarijní plánování znám už několik let, avšak s ohledem na jeho možnosti, validitu poskytovaných výstupů a volnou dostupnost programu na internetu, si jistě zaslouží bližší představení i ostatní odborné veřejnosti.
12.11.2007 Zpracoval: Duchek Miroslav, Krčma Vladimír,  http://www.bozpinfo.cz
Problematika výkonu inspekce v souvislosti s progresivní technologií výroby kompozitních tlakových nádob na technické plyny
Jeden z okruhů vyhrazených technických zařízení, které jsou předmětem kontrolní činnosti ze strany oblastních inspektorátů práce, představují tlaková zařízení. Z pohledu dalšího členění této kategorie technických zařízení sem pak mimo jiné náleží i tlakové nádoby pro uskladnění a dopravu technických nebo medicinálních plynů.
starší články >>>
Podmínky užívání portálu TLAKinfo.
Připomínky, náměty a dotazy - redakce portálu.
© Copyright TLAKinfo 2005-2024, všechna práva vyhrazena.