[Tisk]
Datum: 1.10.2005 12:11
Ústav fyziky materiálů AV ČR ukončil v roce 1999 výzkum v oblasti creepu a v oblasti výzkumu nebude pokračovat. Dosavadní metody badatelského výzkumu fyzikální podstaty mechanizmů vysokoteplotního tečení (creepu) kovových materiálů vyčerpaly své možnosti.
V Ústavu fyziky materiálů AV ČR byla formulována a teoreticky zdůvodněna nekonvenční technika creepu při konstantní struktuře. Technika umožňuje významně rozšířit poznatky o tepelně aktivovaných mechanizmech deformace určujících žárupevnost kovových materiálů různých strukturních typů a její výsledky jsou aplikovatelné při efektivním vývoji žárupevných slitin. Výhody techniky byly dokumentovány její aplikací při výzkumu creepu řady kovů a slitin, zejména pak slitiny uspořádané Cu50%Zn, která je modelovou slitinou technicky významné skupiny intermetalik, na nichž je založen vývoj moderních žárupevných slitin pro použití při velmi vysokých teplotách. * Milička, K.: Creep behaviour of long range ordered Cu50Zn alloy. - Acta Mat. 47: 1831-1843 (1999).

Podmínky užívání portálu TLAKinfo.
Připomínky, náměty a dotazy - redakce portálu.
© Copyright TLAKinfo 2005-2023, všechna práva vyhrazena.