Archiv článků od 18.10.2019 do 2.12.2019
zpět na aktuální články    <<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >>

2.12.2019 Alois Matěják - ATZ  
Zásobníky pro skladování kryogenních kapalin
Firmy, které v České republice vyrábějí a/nebo plní a distribuují technické plyny a firmy, které vyrábějí zařízení pro jejich výrobu a distribuci, založily Českou asociaci technických plynů (ČATP), která má formu zájmového sdružení právnických osob.
1 příspěvek, 23.01.2020 06:29
29.11.2019 ATZ  
NEWSLETTER 01/2019
Postupně zveřejňujeme dokumenty, které vznikly nedávno, a jsou aktuální. ATZ začalo vydávat "newsletter", na který navázal elektronický zpravodaj ATZ, který měl nejdříve 100 stran informací, poslední 3/19 má již přes 300 stran informací z oboru, Zpravodaj ATZ narozdíl od Newsletteru je dostupný pouze členům ATZ, kteří mají zaplacené příspěvky.
26.11.2019 Ing. Zdeněk Liška  
25. vydání celosvětové příručky ocelí 2019
Nové vydání obsahuje informace o 75.000 značkách ocelí od 350 oceláren a dodavatelů z 24 zemí.
26.11.2019 www.nasregion.cz  
Když vybuchne lokomotiva, jde o život.
K téhle došlo v samých začátcích železniční dopravy u nás, 27. července 1848. Její příčiny tehdy nebyly zcela přesně zjištěny a o moc víc toho nevíme ani dnes. Veřejností otřáslo i to, že k horší nehodě na železnici u nás dosud nedošlo.
1.11.2019 Petr Matěják - ATZ  
Lze nové nádoby a kotle, které nemají posouzenou "sestavu" definovat jako nebezpečné?
Pokusil jsem se postupně od nejvyššího právního předpisu popsat právní stav a definice. Od "bezpečného výrobku" po návod a pravidla na použití směrnic EU pro tlaková zařízení. Vykládat zákon může pouze soud, avšak odkazy považuji za velice návodné, a definující, kdy se jedná o provoz "bezpečného výrobku". Tím, že nebyla posouzena "sestava" (nádoba+potrubí+bezpečnostní+tlaková výstroj) a nebyl naplněn požadavek na definici bezpečného výrobku, provozovatelé nevědomky provozují zařízení, které svou neúplnou dokumentací, neúplnými požadavky na dokončení výrobního procesu definovaného v PED lze označit, jako zařízení, které není bezpečné, protože nebyly naplněny požadavky kladené na bezpečný výrobek. ES/EU prohlášení o shodě na "svařenec- nádobu" prostě pro uvedení do provozu nestačí.
6 příspěvků, poslední 19.12.2019 21:49
30.10.2019 Ing. Onderek Aleš, Ing. Pavel Petr- Strojírenský zkušební ústav, s.p.  
Zpráva ze zasedání pracovní skupiny WPG pro tlaková zařízení a jednoduché tlakové nádoby v Bruselu
Na jednání pracovní skupiny WPG (Working Party Guidelines group) pro tvorbu pravidel ke směrnici PED 2014-68-EU (tlaková zařízení) a směrnici 2014/29/EU (jednoduché tlakové nádoby), organizované Evropskou komisí k projednání problematiky uvedených směrnic dne 05-09-2019 byly projednávány záležitosti pracovní skupiny pro tvorbu pravidel.Byla projednána nová pravidla.
29.10.2019 hzscr.cz  
Tlakové lahve na českém trhu
S ohledem na problémy z posledních měsíců s tlakovými láhvemi, zejména trhlinami v oblasti šroubení kovové hlavy a kompozitového těla láhve přinášíme příspěvek HZS z doby, kdy výměna těžkých kovových lahví za kompozitové byla "na stole". Na českém trhu zastupují výrobce lehčených ocelových tlakových lahví výrobci nebo dodavatelé dýchacích přístrojů. Lehčená ocelová tlaková lahev je ve srovnání s klasickou ocelovou lahví stejného průměru a zpravidla je asi o 40 mm delší. Tloušťka pláště klasické ocelové tlakové lahve je minimálně 4 mm. Lehčené ocelové tlakové lahve mají plášť silný méně než 3 mm, proto je jejich hmotnost výrazně nižší. Šestilitrová lehčená ocelová tlaková lahev s lahvovým ventilem váží 7,6 kg, což je o 3 kg méně než ocelová tlaková lahev klasická. Kompozitová lahev je o 6 kg. lehčí.
29.10.2019 idnes.cz  
Výbuch ve vinařství vyšetřují jako obecné ohrožení
Výbuch, který ve středu otřásl vinařstvím v Perné na Břeclavsku, vyšetřují policisté jako obecné ohrožení z nedbalosti. Odhad škody zvýšili na čtyři miliony korun.
29.10.2019 Lenka Janáková- HOSPODÁŘSKÁ KOMORA ČESKÉ REPUBLIKY  
Konzultace týkající se čistého vodíku
Evropská komise vypsala konzultaci týkající se čistého vodíku (program Horizont Evropa). Cílem iniciativy je pomoci vytvořit v Evropě silné, inovativní a konkurenceschopné odvětví čistého vodíku, které bude schopné plně podpořit a umožnit transformaci energetiky, jak je uvedeno ve sdělení Komise "Čistá planeta pro všechny".
28.10.2019 ATZ  
Zpravodaj ATZ č.2/2019
Vyšel elektronický zpravodaj ATZ ve formátu PDF pro členy ATZ, plný informací z oboru od informací zpraxe, právní hlídky, komentáře nových předpisů, komentář nových návrhů zákona o vyhrazeném technickém zařízení , komentář k chystanému novému Nařízení vlády o provozu tlakových zařízení, zkušeností z provádění vnitřních revizí, zkušeností z provádění tlakových zkoušek za účelem zpevňování, ale i Poznatky, poučení a opatření proti výbuchům akumulátoru páry. Aktuální číslo má rekordních 129 stran.
23.10.2019 Ing. Pavel Petr - Strojírenský zkušební ústav, Brno  
Zpráva ze zasedání notifikovaných orgánů pro tlaková zařízení a jednoduché tlakové nádoby v Bruselu
Zasedání oznámených subjektů EU v Bruselu pro tlaková zařízení a jednoduché tlakové nádoby (CABF) ve dnech 2019-06-04 a 2019-06-05 se zúčastnil Ing. Pavel Petr. O závěrech tohoto 63. zasedání podrobně informoval. Informace ze zasedání notifikovaných orgánů pro tlaková zařízení a jednoduché tlakové nádoby v Bruselu, předání získaných dokumentů.
22.10.2019 Ing. Onderek Aleš - Strojírenský zkušební ústav, s.p.  
Zápis z koordinační porady k nařízení vlády č. 119/2016 Sb. a 219/2016 Sb. - ( SPVD a PED)
Dne 24.9.2019 se konalo na SZÚ s.p. zasedání koordinační porady dle nařízení vlády č. 119/2016 Sb.- jednoduché nádoby (SVPD) a č. 219/2016 Sb.- tlaková zařízení (PED) a porada Oznámených subjektů za účasti ÚNMZ.
21.10.2019 Ing. František Jirota- ATZ  
Destrukce tlakového zařízení při provádění pneumatické těsnostní zkoušky
Dále popsaný případ mimořádné události nám připomíná s jakým rizikem je spojeno provádění pneumatických zkoušek např. vzduchem , při nerespektování potřebných bezpečnostních technických opatření pro konstrukci a kontrolu technického stavu tlakovacích přípravků a zařízení a bezpečnostních opatření pro vlastní průběh zkoušek.Míra rizika je zvyšována především v případech prvních tlakových zkoušek tehdy , když je nutno nahradit tradiční zkušební tekutinu- vodu např. vzduchem.Jedná se o výrobní operaci ještě nevyzkoušeného zařízení, kterou příslušné předpisy striktně nevylučují viz např.čl.3.8 ČSN 690010 část 7.1, nebo ČSN 13 445-5 čl.10.2.3.1 a čl.10.2.3.4 a nebo (což je tento případ) ČSN 13 480-5 čl.9.3.3.
21.10.2019 Petr Matěják - ATZ  
Nový zákon k provozu vyhrazených tlakových zařízení - aktuality
Nový zákon o vyhrazeném technickém zařízení má být znovu zařazen na jednání Poslanecké sněmovny. Některé informační kanály šíří nepravdy, že byl zákon odložen a nebude schválen. Pro jednotlivé obory doporučujeme sledovat odborné stránky www.tlakinfo.com, http://www.elektrosvaz.cz . https://www.cgoa.cz. Více informací v článku.
21.10.2019 Český plynárenský svaz (ČPS),  http://ppk2019.cgoa.cz/
PODZIMNÍ PLYNÁRENSKÁ KONFERENCE, 11.–12. listopadu 2019, PRAHA
100 let Českého plynárenského svazu (ČPS) a Strategická role plynů. Clarion Congress Hotel Prague. Společenský večer se uskuteční 11. listopadu 2019 v Martinickém paláci na Hradčanském náměstí.
19.10.2019 Ing. David Duba -TUV NORD Czech s.r.o.  
Export tlakových zařízení mimo EU
TUV NORD Czech s.r.o. je od 30. srpna 2019 uznán jako "Inspection Body" pro tlaková zařízení dle nařízení PECPR 1999 (New Zealand) v rozsahu "Design Verification and Fabrication Inspection".
18.10.2019 Petr Matěják - ATZ  
Aktualizace článku - Nová legislativa po 40-ti letech pro náš obor
Nový Zákon o Vyhrazeném technickém zařízení (bývalá 174/1968Sb.), který prošel 17.6.19 Vládou ČR a byl připraven na září na I. projednání v parlamentu ČR. Součástí je i návrh na navazující Nařízení vlády pro oblast tlakových, plynových, zdvihacích a elektrických (bývalé vyhl 18-21/78 Sb.)
18.10.2019 www.nebezpecnynaklad.cz
Nedodržování předpisů může mít fatální následky
Přinášíme sice starší příspěvek, ale neustále aktuální. Plyny můžeme zařadit mezi velice nebezpečné látky, jejichž vlastnosti jsou doslova zákeřné. Posuďte sami: Plyn zpravidla nevidíte. Některý zapáchá, jiný ne. Zajímavým příkladem je vodík, který hoří neviditelným plamenem. Proto se během přepravy, manipulace a skladování plynů musí dodržovat přísné předpisy. Následky havárií mohou být fatální. Hrozí podchlazení, udušení nebo uhoření.
18.10.2019 novinky.cz
Odstřelovači prostříleli tlakovou láhev
Policejní odstřelovači asistovali ve čtvrtek středočeským hasičům u zásahu v Jevanech. Hasiči potřebovali prostřelit tlakovou lahev, v níž probíhala chemická reakce a hrozil výbuch. Policisté lahev zasáhli třemi střelami.
18.10.2019
Konference SUSEN 2019
Vědecká konference SUSEN 2019 na téma Modern Technologies for Energy Accumulation, pořádaná v rámci projektu R4S – Výzkum pro SUSEN, který je financován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

zpět na aktuální články    <<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >>

Podmínky užívání portálu TLAKinfo.
Připomínky, náměty a dotazy - redakce portálu.
© Copyright TLAKinfo 2005-2024, všechna práva vyhrazena.