[Tisk]  [Poslat e-mailem]  [Hledat v článcích]
Zpráva výboru r. 1933
Datum: 20.2.2023
Autor: Petr Matěják
Tato zpráva výboru byla vydána k příležitosti jubilejního padesátého trvání.

Citace ze zprávy výboru roku 1933:

" Ukázalo se však zároveň, že nestačí jen předpisy vydávati, nýbrž také dozírati nad jejich dodržováním. Tak se počala vyvíjeti nová bezpečnostní služba - kotelní dozor - kterou nejprve vykonávali jen orgánové státní správy."

" V bývalém Rakousko-Uhersku vydáno první nařízení, týkající se pouze lodních parních kotlů, již v r. 1817, které v roce 1831 doplněno a rozšířeno i na kotle podzemní..."
"... a také z tohoto důvodu, že dosavadní dozorčí úředníci nestačili svými znalostmi na řešení četných a stále nových otázek užíváním parní síly souvisících, zakládaly kotelní spolky..."
"V zápětí nato zřízen první kotelní spolek v Anglii a v Evropě vůbec - The Steam Users´ Association, Manchester, jenž zahájil svou činnost dne 23.1.1855."
"...v Německu založen byl již v r. 1866 první kotelní spolek se sídlem v Mannheimu..."
"Ve Francii založen první kotelní spolek v r. 1967 v Mylhuzách..."
" Ve Švýcarsku byl utvořen jediný kotelní spolek v r. 1869..."
"V Polsku jsou 3 kotelní spolky, převzaté po světové válce od států..."
" Kotelní spolky jsou dále v těchto evropských státech: Itálii, Maďarsku, Švédsku, Finsku, Holandsku, Norsku, Dánsku, Belgii, Rumunsku a Rusku."
" V bývalém Rakousko-Uhersku byl až do r. 1871 pouze dozor státní..."
" Dne 7. července 1871 vydán rámcový zákon. Zákon ten již v prvním paragrafu připouští vedle dozoru státního též dozor soukromý. Soukromý dozor vybaven téměř stejnou pravomocí jako dozor státní."
" ...až posléze v roce 1883 došlo k jich uskutečnění založením " Spolku pro zkoušení a přehlížení parních kotlů" se sídlem v Praze."
" Práce o zřízení kotelního spolku ujal se nejprve úplně sám inž. Jaroslav Schnirch...."
" Dne 27. června téhož roku přikročeno ke konstituování spolku, jenž nazván "Spolek na zkoušení a prohlížení parních kotlů pro Čechy". Předsedou zvolen Filip R. Scholler. Spolková kancelář byla na Senovážném náměstí č. 4. "
" V mimořádné valné hromadě, konané dne 20. března 1884, byl z poděkovavšího se předsedu F. R. Schoellera zvolen předsedou spolku Z. Veselský z Vodolky."
" Spolková agenda utěšeně vzrůstala, takže již v r. 1884 byl spolek nucen zříditi prvou pobočku ( inženýrskou sekci) v Hradci Králové."
" V roce 1887 byl na místo odstoupivšího předsedy spolku Z. Veselského zvolen předsedou Josef Kašpar. Kancelář spolková přemístěna ze Senovážného náměstí do Jindřišské ulice č. 3."
"V roce 1892 rozšířena spolková činnost o zkoušení stavebních a strojních hmot."
" V roce 1892 bylo ve spolkovém dozoru u 617 členů 1817 parních kotlů. Službu bezpečnostní i poradní vykonávalo 7 inženýrů. Spolková kancelář přesídlila do Jindřišské ulice č. 26."

" V létech 1896-1897 postaven na Král. Vinohradech v Budečské ulici č. 7 spolkový dům, v němž kromě umístění spolkových kanceláří a zmíněné zkušební stanice strojních a stavebních hmot zařízena též pokusná stanice parně-technická."
" Valnou hromadou spolku dne 1. dubna 1899 zvolen za odstupivšího předsedu J. Kašpara předsedou spolku Ing. Dr. Richard Jahn."
" V roce 1902 zemřel první ředitel spolku, Ing. Jar. Schnirch, jenž velmi úspěšně řídil technickou i organizační činnost spolkovou plných 20 let. Jeho nástupcem stal se Ing. Václav Hrubý, který do té dob Ukázka - Zpráva výboru 1933
 Související

Související témata
Vzdělávání, školení, poradenství
Z činnosti ATZ

 Hodnocení
Zhodnoťte, jak se Vám článek líbil (1 = výborný ... 5 = špatný)
 


Podmínky užívání portálu TLAKinfo.
Připomínky, náměty a dotazy - redakce portálu.
© Copyright TLAKinfo 2005-2024, všechna práva vyhrazena.