[Tisk]  [Poslat e-mailem]  [Hledat v článcích]
Imploze je opakem exploze
Datum: 15.10.2019
Autor: Asociace pracovníků tlakových zařízení.

Imploze je opakem exploze. Je to jev, při kterém se těleso, objekt nebo hmota zbortí do vlastního objemu, nebo je jeho strukturální integrita porušena vyšším tlakem prostředí, ve kterém se nachází.

Ukázky imploze zde:

https://www.youtube.com/watch?v=Zz95_VvTxZM

https://www.youtube.com/watch?v=VS6IckF1CM0

K stabilitnímu zhroucení plášťů nádob při výrobě a tlakových zkouškách zpravidla nedochází. Je to dáno zejména tím, že velikosti případných vnějších přetlaků jsou téměř vždy výpočtově ověřovány a pláště jsou na tyto stavy dimenzovány. Jedinou výjimkou z tohoto pravidla je pouze možná neopatrnost při provádění tlakové zkoušky u nádob konstruovaných pro vnitřní přetlak. Zde může dojít, a také se to již několikrát stalo, že se po provedení tlakové zkoušky vodou otevře výtoková armatura pro vypouštění vody a neotevře se nějaká armatura zavzdušňovací. Pokud má výtoková armatura dostatečný průřez, dojde při vytékání vody k vytvoření podtlaku, při kterém může dojít ke stabilitnímu zborcení nádoby. U tenkostěnných nádob, zejména nádrží, je při jejich větších průměrech a délkách hodnota kritického stabilitního přetlaku dostatečně nízká, aby mohlo k tomuto zborcení pláště dojít.

Další možností jak zničit nádrž nebo nádobu je výrazná změna teplot okolního prostředí. Na základě platnosti stavové rovnice plynů (pV = RT) si můžeme spočítat co se stane, když otevřenou nádobu s teplotou okolí kolem 20 oC hermeticky uzavřeme a v noci dojde k výraznému poklesu teploty, řekněme na 0 oC. Poměr tlaků bude potom roven poměru teplot v Kelvinech a tlak v nádrži klesne zhruba o 0,08 bar. To může být pro tenkostěnnou nádrž i vysoce překročený přípustný vnější přetlak.

Dalším způsobem jak je možné zničit nádobu vnějším přetlakem je dosažení ještě výraznějšího rozdílu tlaků na základě dosažení ještě výraznějšího rozdílu teplot např. čištěním nádoby parou a následným hermetickým uzavřením. Při poklesu teplot potom dojde i ke kondenzaci par ze vzduchu. Tímto způsobem bylo zničeno již několik nádrží. Hodnocení
Zhodnoťte, jak se Vám článek líbil (1 = výborný ... 5 = špatný)
 

Diskuze ke článku
V diskuzi není žádný příspěvek
Přihlášení/odhlášení odběru příspěvků e-mailem:
váš e-mail:

Podmínky užívání portálu TLAKinfo.
Připomínky, náměty a dotazy - redakce portálu.
© Copyright TLAKinfo 2005-2024, všechna práva vyhrazena.