[Tisk]  [Poslat e-mailem]  [Hledat v článcích]
Problematika měření tlaku.
Datum: 30.5.2001
Autor: Alois Matěják -místopředseda ATZ
Vzhledek k mnoha dotazům znovu oprášíme starší příspěvek. Jak je to s definicí tlak-přetlak? Jak je to vztahem Pascal - Bar?

Moto : "Chceme-li dohnat Evropu, budeme muset přibrzdit."

Výrazy : TLAK - PŘETLAK

V oblasti technických předpisů a ČSN u vyhrazených tlakových zařízení dle vyhlášky ČÚBP 18/1979 Sb. je lety zažité používání výrazů:
"tlak " - čímž se rozumí tlak "absolutní"
"přetlak" - čímž se rozumí tlak nad normálním atmosférickým ,tlak který měří tlakoměry.
V předpisech a ČSN jsou uváděny výrazy např. "tlak 0,17 MPa " a "přetlak 0,07 MPa", přičemž se jedná o stejnou hodnotu.
Problém nastal při přebírání evropských směrnic, protože zde je odlišná definice "tlaku" oproti zvyklosti u nás.
" Tlakem se rozumí tlak vztažený k atmosférickému tlaku tj."přetlak" . V důsledku toho se podtlak vyjadřuje zápornou hodnotou ". - viz text 97/23/ES.

Nebo-li : tlak = přetlak

Stejná definice je i v ČSN 13 4309 Pojistné ventily .
Budeme se muset na tuto skutečnost zvyknout a pro u nás používaný výraz "tlak" budeme muset používat výraz "absolutní tlak". Bude pak jedno použije-li se výraz tlak nebo přetlak bude to stejná hodnota. Budeme-li chtít vyjádřit "absolutní tlak" tak to budeme muset vyjadřovat přídavným slovem "absolutní".
Budou se muset v tomto duchu upravit veškeré ČSN třídy 07 - Kotle, třídy 69 - Tlakové nádoby stabilní , ale i normy v ostatních oblastech např. v armaturách.
ÚNMZ ,by měl v tomto duchu zaujmout stanovisko k používání výrazů.

 

Jednotky Pa - bar

Základní jednotkou tlaku dle SI soustavy je Pascal (Pa).

Tvrdým přístupem orgánů státní správy při zavádění soustavy SI ,kdy např. IBP použití jiné jednotky než Pa považovaly za zásadní nedostatek , stal se "Pa" jedinou jednotkou tlaku v Čechách "(kromě České dráhy a.s., která si ponechala "bar"). Tím jsme asi předběhli nejen Evropu , ale celý svět (viz Moto článku) i když přechod nás stál milióny. Neumím si představit vzhledem ke změně společenského zřízení přechod zpět na "bar".
Od července 1.6.97 platí ČSN ISO 1000 (ČSN 01 1301) která v Příloze A, části 3. Mechanika v bodu 3-15.1 udává v kolonce, "Poznámky a informace o jednotkách v kolonce užívaných ve zvláštních otázkách " jako jednotku "bar":
bar (bar), 1 bar = 100 kPa (přesně)
1 mbar = 1 hPa
Užití baru je omezeno ve stávajícím užití v oboru tlaku v tekutinách.
Uznáván CIPM pro dočasné použití.

1) Problém je v tom , že v "Pa" měří pouze ČECHY a SLOVENSKO. Celý zbývající svět měří v "barech" (počítá v Pa.).
2) Dle textu ČSN 01 1301 by měl být "bar" užíván pouze pro "stávající užití" a pro novézařízení by se měl užívat "Pa", což se neděje.
3) V nových předpisech např. v Nařízení vlády 175/97 Sb. ,které je překladem evropské směrnice 87/404/ES je užívána pouze jednotka bar a Pa není uváděn ani v závorkách. Byl zde zaveden i výraz bar x litr (bar.l) jako bezpečnostní součin.Při projednávání NV č.175/97 Sb. jsme za ATZ navrhovali ,aby Pa byl alespoň uveden v závorce. S požadavkem jsme neuspěli.
4) Výraz bar je uváděn i v příslušných navazujících harmonizovaných ČSN.
5) Výraz "tekutina" je definován v evropské směrnici 97/23/ES (je v současné době zpracovavaná do NV)."Tekutinou se rozumějí plyny,kapaliny a páry ,jak v podobě čisté fáze ,tak ve směsi. Tekutina může obsahovat suspenzi pevných látek ." Což je vlastně všechno!!!
6) V ČSN EN 837- 1,2,3 (ČSN 25 7012) "Měřidla tlaku" (platí od března 1998) je dokonce uvedeno : "Přednostní jednotkou je bar ".
7) Extrémně pak nastávají situace ,kdy v kompresorové stanici byla u kompresorů jednotka tlaku "psí" - výrobce Anglie , u odlučovače "bar" - výrobce Německo a na rozdělovači "kPa" - montovala česká firma.
8) V Čechách (a na Slovensku) všichni výrobci tlakoměrů používají jednotku Pa - viz ČSN 25 7071.
9) Do Čech ,aby se splnil požadavek měření v Pa se dovážejí tlakoměry ,které mají obě stupnice tzn. v barech a Pa , což je však na úkor přehlednosti stupnice .
Jedna stupnice je černá a druhá červená ,což u vyhrazeného tlakového zařízení dle vyhlášky 18/1979 Sb., komplikuje situaci, protože hodnota nejvyšší pracovního přetlaku má být označena červenou čárkou . Při červené barvě jedné stupnice, nemá toto označení mezní hodnoty praktický význam ,protože se úplně ztrácí výraznost značky. .
10) Každý provozovatel musí mít vypracován Metrologický řád,kde musí být určena jednotka tlaku. Neznám v Čechách organizaci ,která by měla stanovený (nebo
alespoň povolený ) "bar".Přesto se přebírají a uvádějí do provozu zařízení s tlakoměry v "bar".
11) Je jednotka bar nesklonná , tudíž používá se pouze výraz "bar" nebo lze používat výrazy "barech", "barů" atd.

Závěr :

Revizní technik by měl v praxi při provádění revizí zjistit u provozovatele, jakou jednotku má určenou pro měření tlaku a tuto vyžadovat.U českých firem to bude ve 100 % Pa ,ale i u zahraničních firem v Čechách to může být "bar". Není-li z nějakých důvodů jednotka tlaku dodržena, měl by se revizní technik řídit těmito zásadami.
1) na uceleném funkčním celku např. kompresorové stanice musí být používána pouze jedna jednotka.
2) při odlišné jednotce oproti podnikové jednotce tlaku, by měla být tato odlišnost zdůrazněna v provozním předpise,
3) není-li to na překážku zřetelnosti a viditelnosti stupnice tlaku měla by na tlakoměru být tato odlišnost uvedena i s přepočtem na podnikovou jednotku tlaku.

ÚNMZ by měl zaujmout zásadní postoj , který by měly pak respektovat i další organizace (např. ČÚBP) a organizace v Čechách (výrobci,provozovatelé).
ATZ v tomto duchu zaslal dopis na ÚNMZ.


 Související

Související témata
Teorie, definice

 Hodnocení
Zhodnoťte, jak se Vám článek líbil (1 = výborný ... 5 = špatný)
 
průměrné hodnocení: 1,55 (počet známek: 22) 

Diskuze ke článku
V diskuzi není žádný příspěvek
Přihlášení/odhlášení odběru příspěvků e-mailem:
váš e-mail:

Podmínky užívání portálu TLAKinfo.
Připomínky, náměty a dotazy - redakce portálu.
© Copyright TLAKinfo 2005-2023, všechna práva vyhrazena.