[Tisk]  [Poslat e-mailem]  [Hledat v článcích]
Základní požárně technické charakteristiky a jejich význam v technické praxi
Datum: 8.2.2008
Autor: Mokoš Ladislav
Zdroj: http://www.bozpinfo.cz
Pod pojmem požárně technická charakteristika látky (zkráceně PTCH), případně technicko bezpečnostní parametr, si lze obecně představit údaj, nebo soubor údajů které jsou potřebné pro stanovení preventivních opatření k ochraně života, zdraví osob a majetku. Tento pojem můžeme nalézt v české legislativě v zákonu č. 133/85 Sb., o požární ochraně a ve vyhlášce č. 246/2001 Sb. O stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci. Ovšem ani v jednom z těchto citovaných dokumentů se konkrétně nehovoří co se za tímto pojmem skrývá.

Stanovení požárně technických charakteristik

Na rozdíl od plynů a kapalin, u nichž je možné většinu požárně technických charakteristik zjistit v bezpečnostních listech, případně v jiných zdrojích (odborná literatura apod.) je situace v oblasti hořlavých prachů odlišná. K mnohým z nich jsou bezpečnostní data rovněž dohledatelné v odborné literatuře, popř. databáze na internetu atd., avšak tyto hodnoty mají spíš informativní charakter. U hořlavých prachů bezpečnostní parametry závisí vždy na konkrétních technologiích a manipulací s nimi.

Nejspolehlivější způsob, jak získat co nejpřesnější informace o výbušnosti a hořlavosti dané hořlavé látky je experimentální ověření a následné popsání zkoušek pomocí požárně - technické charakteristiky v souladu s Vyhláškou MV č. 246/2001 Sb. Ověření vlastností látek v akreditované laboratoři je obecně nutné i v dalších případech, kdy bezpečnostní parametry nejsou známy (nové chemické produkty, suspenze apod.)

Při experimentálním zjišťování bezpečnostních parametrů se postupuje dle platných norem nebo vlastních akreditovaných zkušebních postupů.

PTCH – nejsou až na výjimky, fyzikální konstanty, nýbrž konvenční veličiny, jejichž reprodukovatelnost závisí ve značné míře na kvalitě materiálu, způsobu provedení zkoušek a na podmínkách zkoušení. Rozsah zkoušek je nutné stanovit v úzké spolupráci mezi zkušební laboratoří a uživatelem, aby mohly být co nejpřesněji stanoveny tyto parametry. A v návaznosti na tyto výsledky byl co nejlépe vyřešen cíl zkoušek – návrh vhodných ochranných opatření proti vzniku požáru a výbuchu, resp. proti jejich účinkům.


 Související

Související témata
Teorie, definice
Ostatní

 Hodnocení
Zhodnoťte, jak se Vám článek líbil (1 = výborný ... 5 = špatný)
 
průměrné hodnocení: 1 (počet známek: 1) 

Diskuze ke článku
V diskuzi není žádný příspěvek
Přihlášení/odhlášení odběru příspěvků e-mailem:
váš e-mail:

Podmínky užívání portálu TLAKinfo.
Připomínky, náměty a dotazy - redakce portálu.
© Copyright TLAKinfo 2005-2023, všechna práva vyhrazena.