Otázky a odpovědi - jednoduše můžete zaslat dotaz týkající se kotlů, tlakových nádob, potrubí a nízkotlakých kotelen.

Přidat nový dotazPoslední návštěva:


Otázky a odpovědi
jednoduše můžete zaslat dotaz týkající se kotlů, tlakových nádob, potrubí a nízkotla-
kých kotelen. Dotazy mimo problematiku nebudou zodpovězeny. Odpovědi zajišťuje Asociace
pracovníků tlakových zařízení pro oborové informační místo Hospodářské komory ČR.
Diskuzní skupinaOtázekOdpovědíNejnovější

Tlaková zařízení
1834586710.07.2024 18:47
červené datum - do diskuzní skupiny přibyly od Vaší poslední návštěvy nové příspěvky

zobrazuji 1 - 20 z 1834   starší >>
101878. Provozní deník
Autor: Petr Frei RZ PZ
Datum: 07.12.2023 08:39

Dobrý den. Obrátili se na mě z jedné firmy ,kde každoročně v listopadu probíhá bezpečnostní audit.Letos mají závadu,že na obyčejné kompresory z hobymarketu objem 25 litrů,přetlak 10 bar nevedou provozní deníky.Můžete poradit co konkrétně porušili? Děkuji

odpovědět na otázku   23 reakcí

101906. NV č.175/2024 Sb.
Autor: Štefan Hlaváč RT PZ a TZ
Datum: 08.07.2024 18:23

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2024-175

Už si někdo přečetl toto:
Sice je to pro plynaře, ale:
K získání Osvědčení pro montáže a opravy PZ je podmínka:
Střední vzdělání s výučním listem nebo s maturitní zkouškou nebo vysokoškolské vzdělání jiného než strojního, elektrotechnického, stavebního nebo chemického směru...a dva roky praxe.
-----------------------------------------------------
Neumím si představit člověka s tímto vzděláním, který bude dva roky pomáhat montážníkovi s Osvědčením na PZ.
...lézt po lešení, pohybovat se na montážních plošinách, držet trubky, vrtat díry pro konzole, úchyty plynovodů a pod.
Pro takového člověka je mnoho příležitostí pracovat jinde, lehčích a čistějších prací, než pomáhat při montáži ve špinavém průmyslovém prostředí.

odpovědět na otázku   1 reakce

101839. Zákon č. 250/2022 Sb. Odborná způsobilost
Autor: Hlaváč Štefan RT TZ
Datum: 19.12.2022 06:49

§ 11
Odborná způsobilost fyzických osob k činnostem na vyhrazených technických zařízeních
(1) Předpokladem odborné způsobilosti fyzické osoby provádějící revize a zkoušky vyhrazených technických zařízení, montáž, opravy vyhrazených plynových zařízení nebo obsluhu vyhrazených tlakových zařízení – parních a kapalinových kotlů je
a) dosažení věku 18 let a plná svéprávnost,
b) zdravotní způsobilost k vykonávaným činnostem,
c) odborné vzdělání v oboru a stupni podle míry rizika a činnosti vykonávané na vyhrazeném technickém zařízení,
d) odborná praxe v délce, oboru a stupni vzdělání podle míry rizika a činnosti vykonávané na vyhrazeném technickém zařízení,
e) osvědčení o odborné způsobilosti k činnostem na vyhrazených technických zařízeních, provádějí-li revize a zkoušky vyhrazených technických zařízení, montáž, opravy vyhrazených plynových zařízení nebo obsluhu vyhrazených tlakových zařízení – parních a kapalinových kotlů.
(2) Žadatelem o vykonání zkoušky z odborné způsobilosti k činnostem na vyhrazených technických zařízeních (dále jen „zkouška z odborné způsobilosti“) může být fyzická osoba splňující předpoklady odborné způsobilosti podle odstavce 1 písm. a) až d) a požadavky stanovené pro jednotlivé druhy vyhrazených technických zařízení, na nichž bude činnosti vykonávat. Splnění předpokladů podle věty první ověří pověřená organizace s ohledem na druh a rozsah požadovaného osvědčení před zahájením zkoušky z odborné způsobilosti.
--------------------------------------------------------------
1. Nový žadatel, který NEMÁ osvědčení od TIČR
Logicky musí doložit výše uvedené.
Ze zákona:
Nový žadatel...viz:
písm. a) až d) a požadavky stanovené pro jednotlivé druhy vyhrazených technických zařízení, na nichž bude činnosti vykonávat.
Tedy dle zákona: BUDE.

2. Žadatel o prodloužení osvědčení, který má již osvědčení o odborné způsobilosti k činnostem na vyhrazených technických zařízeních od TIČR a vykonává již tyto činnosti
Viz výše...provádějí-li revize a zkoušky vyhrazených technických zařízení, montáž, opravy atd.
Logicky:
Doloží toto osvědčení dle...e) a zdravotní způsobilost...b).

Proč musí stávající revizní technik dokládat a)c)d)?
Proč, když už vykonává tuto činnost a splňuje odbornost způsobilost dle výše uvedeného právního předpisu?

Děkuji za odpověď.

odpovědět na otázku   64 reakcí

101874. Aktualizace - požadavky na vzdělání RT
Autor: Jirka
Datum: 16.10.2023 08:30

Před nějakým časem jsem zde psal ohledně svých zjištění, jak to je nyní s uznáním vzdělání RT napříč různými státními orgány. Aby v tom nebyl zmatek napříč tehdejší diskuzí, tak si zde dovoluji uvést znovu své původní zjištění, které rozšiřuji o nové poznatky. Zároveň bych byl rád, kdyby se zde vyjádřili i ostatní, jestli mají nějaká nová zjištění. Není přeci důvod zde něco tajit a nepomoci si.

Původní poznatky:

1. MPSV - celkem 5 dotazů, nejdřív se snažili vymluvit na MŠMT, že vzdělání a požadavky na něj jsou v jejich gesci, pak odpověď, že během schvalování nikdo nedal k tomuto bodu námitku a nakonec sdělení, že prostě nehodlají nic řešit, že to tak je a hotovo.
2. MŠMT - ti dotaz vrátili na MPSV, že s tím nic společného nemají, i když MPSV tvrdí opak.
3. Ombudsman ČR - dle jeho slov to je "malá újma" na to, aby to řešil, doporučil kontaktovat SUIP, kteří mají ze zákona nárok požadavky na změny tohoto typu předkládat vládě.
4. SUIP - taktéž nic, prostě to tak je s odůvodněním, že strojní vzdělání je pro tuto činnost nejlepší. Argument o praxi a např. to, jestli není zvláštní, že vzdělání v oboru telekomunikace je dostačující (nechápu, v čem tento obor převyšuje praxi) už zůstal bez odpovědi.

Nové poznatky:
Opět jsem kontaktoval několik institucí, zejména kladu důraz na dotaz, jestli není vyloženě špatně, že stávající revizní technik s letitou praxí se rázem stává neschopen svou činnost vykonávat, kdežto např. absolvent (byť pak s 2 lety praxe) např. oboru geodézie či telekominukace je schopen tuto činnost vykonávat. Co asi obor Telekomunikace řeší s tlakem?! Stejně tak zdůrazňuji, proč je rozdíl v požadovaných oborech studia např. u plynu, tlaku a zdvihu - nechápu, proč např. člověk vzdělaný v hornictví či dopravě může revidovat plyn, ale ne tlak.

Mám pocit, že napříč všemi dotazovanými je toto logické argumentování naprosto přehlíženo (prostě na něj není nikdy odpověď, jen obsáhlá omáčka kolem), spekuluji pak proč (možná sami chápou, že jsou mé argumenty logické a museli by pak začít vykovat nějakou činnost?!) Zároveň mi přijde zvláštní, jak se všichni odkazují na to, že NV bylo schváleno "standardně", ale p. Matěják zde uváděl, že požadavek na vzdělání do něj byl vyloženě podstrčen až na posleení chvíli.

1. MPSV - finální odpověď je taková, že:
a) ... neumožňuje se udělování výjimek z praxe či vzdělání a jedinou možností je doplnit si požadované vzdělání
b) ... právní úprava a její účelnost se vyhodnocuje až po uplynutí dostatečně dlouhého období od nabytí její účinnosti. Teprve na základě zhodnocení relevantních dopadů do praxe, může MPSV přistoupit k novelizaci nařízení vlády.
c) Zákon o VTZ včetně prováděcích předpisů byly v rámci standartního legislativního procesu schváleny a v tomto znění je nezbytné akceptovat a řídit se všemi jejich ustanoveními, neboť práva a povinnosti z nich vyplývající, jsou pro všechny závazné. Agendu bezpečnosti na vyhrazených technických zařízeních má v působnosti naše oddělení, a to oddělení inspekce a bezpečnosti práce MPSV, a pokud by mělo dojít k novelizaci zákona o VTZ či prováděcích předpisů, budeme jí pověřeni.

2. SUIP
a) Jednotlivé návrhy NV k VTZ prošly několikastupňovým připomínkovým řízením, které probíhaly v rámci připomínkových řízení u široké odborné veřejnosti, zástupců asociací a provozovatelů různých odvětví. Na základě jejich připomínek a výstupů byly spracovatelem přijaty návrhy a vytvořeny konečné znění NV.
b) Dne 3.11.2022 vydal stanovisko JUDr. Jaroslav Stádník, Ph.D., ředitel odboru odvolacích a správních činností v oblastech zaměstnanosti MPSV, že veškeré dosavadní výjimky ze vzdělání se ruší a již nebudou.
c) SUIP nespatřuje důvod k podání návrhu na změnu NV.

3. ČSTZ
Zde je jediná snaha pomoci - stačí sehnat RT, který nebyl připuštěn ke zkoušce na TIČR z důvodu vzdělání, bude mu nabídnuta pomoc advokáta, ale musí se na celé akci fin. podílet.

4. TIČR
Zde jsem se původně ptal na možnost jednotlivé zkoušky (dotaz položen před jejím neuznáním), nicméně nulová odpověď na cokoliv.

Takže:
Je zde nějaký postup od dalších? P. Matěják se zmiňoval, že ATZ obeslala všechny instutuje jako já, nicméně nevím, jestli je tím celá akce pro ATZ uzavřena, nebo hodná dál za své členy bojovat?

A. Legner se zde odkazoval na články od Medimu, kde se mluvilo o jednotlivé zkoušce, kterou měli "jeho lidé" absovovat
(jako jednodušší varianta namísto soudu), ale nakonec i tato varianta byla zamítnuta, jednotlivá zkouška nyní není dostačující. Má v plánu p. Legner nějaké další kroky?

odpovědět na otázku   120 reakcí

101125. Tlakové zkoušky pro kolaudaci stavby RD.
Autor: Karel Smolík
Datum: 28.10.2012 15:32

Přeji hezký den. Můj kamarád je před kolaudací novostavby rodinného domku. Podklady a stavební povolení bylo vystaveno v listopadu 2004 ve smyslu a v průběhu stavby platného zákona č.50 / 1976 Sb ., o územním plánování a stavebním řádu, podle kterého by mělo proběhnout i kolaudační řízení , ( NE podle současně platného nového zákona = č. 183 z r. 2006 ) . Po prostudování zákona a vyhlášek nám zbývá obdržet odpovědi na tyto problémy: Protože majitel soukr. firmy, který dílo odkanalizování stavby, přívod a rozvod pitné vody v budově realizoval zemřel, je problém dodatečně získat doklad o tlakových zkouškách potrubního rozvodu pitné vody a splaškové kanalizace. Bez dokladu o tlakových zkouškách uvedených potrubí asi není možné kolaudovat ani podle starého zákona. Proto se ptáme : 1, MŮŽE PROVÉST A BUDOU UZNÁNY při stavebním řízení zkoušky od revizního technika mající platné O S V Ě D Č E N Í - R-TZ-NA,NB …. k provádění revizí a zkoušek vyhrazených tlakových zařízení dodavatelským způsobem v rozsahu:- revize, zkoušky těsnosti a tlakové zkoušky provozovaných tlakových nádob stabilních skupiny A, B, nebo to musí jen speciální stavební firma ?? 2, Na jaký tlak se bude tlakovat silnostěnná ČERNÁ umělohmotná ,, hadice“ na závity HLAVNÍHO PŘÍVODU do budovy pitné vody? Na jaký tlak ŠEDÝ svařovaný PLASTOVÝ ROZVOD V BUDOVĚ ?? O kvalitě žádného materiálu nemáme žádné informace !!!
3, JAK a na JAKÝ TLAK tlakovat nahnědlá barvy umělohmotné potrubí ǿ 120 mm s hrdly těsněné gumovým těsněním pro splaškové odpady.??? Stačí jen hydrostatický tlak ( jak velký )???! Děkuji každému, kteří svou odpovědí pomohou mému kamarádovi ( t. č. ještě na invalidním vozíku ) s jakoukoliv radou. S pozdravem Karel.

odpovědět na otázku   113 reakcí

101872. Revidované ČSN 69 0012 a ČSN 07 0710
Autor: Martin Růžička
Datum: 27.09.2023 08:28

Zdravím kolegové, existuje nějaký časový odhad nebo plán, kdy budou dostupné nové verze norem ČSN 69 0012 a ČSN 07 0710 upravené podle nového NV 192/2022 Sb? Děkuji.

odpovědět na otázku   13 reakcí

101905. prosba
Autor: vondráček
Datum: 11.06.2024 19:32

Prosím o informaci,platí nařízení vlády č.192/2022 pro byty v osobnim vlastnictví.jedná se o přídavnou expanzi ke kotli 16 l.děkuji.

odpovědět na otázku   2 reakce

101904. Rozvod dusíku
Autor: Radek
Datum: 11.06.2024 10:58

Dobrý den,
mám dotaz ohledně potrubí pro rozvod stlačeného dusíku. Potrubí nerez DN 25, provozní tlak 21 bar. Řešíme jaký spoj potrubí musí být použit. Zda musí jít o svařované spoje, nebo můžeme použít šroubované spoje - zářezný prsten, matka. Nikde jsem to v normách nenašel. Moc děkuji za odpověď. Přeji krásný den.

odpovědět na otázku   4 reakce

101903. Kdo je provozovatel?
Autor: J.M.
Datum: 06.06.2024 08:54

Situace - bytový dům, 3 spoluvlastníci, nemají SVJ, v domě kotelna a expanzomaty. Jak to řešíte v revizních zprávách? Koho uvádět jako provozovatele? Všechny? Jen jednoho? Děkuji za názory.

odpovědět na otázku   9 reakcí

101902. Láhve pro potápěče
Autor: Potápka
Datum: 27.05.2024 12:00

Je zapotřebí provádět revize dle NV 192/22 Sb. a ČSN 690012 i na lahvích pro potápěče? Osobně jsem se s tímto požadavkem ještě nesetkal, nicméně při bezpečnostním součinu PSxV by i tyto láhve měly mezi VTZ spadat...? A pokud ne, na základě čeho (jakého předpisu) tak neučinit?

odpovědět na otázku   15 reakcí

101901. Větrání skříně s regulatorem
Autor: Aleš Fiala
Datum: 22.05.2024 21:25

Zdravím kolegové, potřeboval bych názor na instalaci regulátoru MESURA B25 (25/37,5 m3h) s bezpečnostním odfukem do plastové skříně bez vetracich otvoru. Regulátor R2 skupiny II. dle tech. podkladu bez pretlakoveho uzávěru. Realizována rekonstrukce STL veřejného plynovodu ze strany distribuční spolecnosti. Výchozí revize vyhotovena(štítek zákaz manipulace s ot. ohněm 1,5m není), skříň schválena pro umístnění regulátoru. Takto realizováno cele sídliště. Regulátor za HUP se stal majetkem SVJ. Štítek nalepim, ale co s tím větráním? Díky za Vaše názory A.F.

odpovědět na otázku   4 reakce

101900. Pojistný ventil na otopné soustavě
Autor: Štefan Hlaváč RT PZ a TZ
Datum: 20.05.2024 07:00

Měl jsem dotaz od RT TZ, že dělá OP kotelny, kam mají poslat pojistné ventily na servis?
NIKAM
PV na teplovodním kotli, na TV, na OV nespadají pod NV č.192/2022 Sb.

odpovědět na otázku   2 reakce

101884. Výbuch plynu -
Autor: Jiří Nesvadba
Datum: 07.02.2024 15:44

Dobrý den všem,
dotaz máte zkušenosti někdo s výbuchem plynu po vytvrzení montážní pěny?
Fotky nemohu poslat, má to v šetření a nemám souhlas majitele.
Koupelna s plynovým kotlem objem cca 15 kubickýchm metrů.
Při explozi byla posunuta příčka (kantka) cca o 15 cm.
Druhá stěna sousedící s ložnicí prohnutá a popraskaná.
Okno plast diterm vydrželo bez úrazu.
Majitel nacházející se v místnosti koupelny bez úrazu a popálenin :)
Kdybych to neviděl na vlastní oči, nevěřil bych ani čárku z toho co tu teď píšu.
Jiří Nesvadba

odpovědět na otázku   2 reakce

101806. kotelna III kategorie
Autor: Petr Vališ
Datum: 06.06.2022 06:58

Dobrý den manželka obsluhuje kotelnu na vedlejší činnost s výkonem 117Kw úvazek měla v létě 1 hodinu a v zimě 1,5 hod a od 1.6.22 ji úvazek snížily na 1 hodinu za týden s výdělkem 460 kč za měsíc. Můj dotaz je jaká je přiměřená doba na denní obsluhu a kontrolu kotelny III kategorie,
S pozdravem Vališ

odpovědět na otázku   2 reakce

101891. Obsluha PZ a TNS
Autor: Štefan Hlaváč RT PZ a TZ
Datum: 06.03.2024 06:59

V souladu s NV č. 191/2022 Sb. a NV č. 192/2022 Sb. vznikl "zmetek" v požadavcích na školení obsluhy plynových a tlakových zařízení.
1.
Plynovod a kotel s výkonem do 50 kW a expanzomat.
PZ = 1x za pět let prokazatelné zaškolení obsluhy.
TZ = 1x za tři roky -"-.
2.
Plynová kotelna dle vyhl.č.91/1993 Sb.
PZ = 1x za pět let školení topiče kotelny.
TZ = 1x za tři roky zaškolení obsluhy expanzomatu.

Proč, když:
Revize PZ se provádějí 1x za tři roky.
Vnitřní revize TNS se provádějí 1x za pět let.
Proč se školení obsluhy TNS nesjednotilo s úkonem obsluhy při odstavením TNS z provozu, otevírání TNS, uzavíráním a opětovném zprovoznění TNS?

odpovědět na otázku   5 reakcí

101589. Duplikát pasportu k vzdušníku -TOS Čelákovice, závod Aš
Autor: Petráš Jiří
Datum: 24.04.2017 09:38

Dobrý den,
sháním duplikát pasportu - TOS Čelákovice závod AŠ. Jedná se o vzdušník vyrobený v roce 1987, je součástí kompresorové stanice, která spolu s pístovým kompresorem tvoří kompaktní provozní jednotku / ozn.kompresoru 3 JSK 75-2 /.
Nádoba z roku 1987 má v.č.119193, tlak provoz. 11 bar, objem 300 l, max. tepl. 100°C.

odpovědět na otázku   9 reakcí

101899. Fekální vozy
Autor: Štefan Hlaváč RT PZ a TZ
Datum: 21.04.2024 06:22

https://www.novinky.cz/clanek/koktejl-srot-behem-jedine-vteriny-imploze-znicila-cisternu-ve-chvili-kdyz-ridic-nasedal-do-kabiny-40468553?consent=CP8Ic8AP8Ic8AD3ACBCSAxEgAAAAAEPgAATIAAAQugRQAKAAsACoAFwAQAAyABoAEQAI4ATAAqgBiAD8AISARABEgCOAE4AMsAZoA7gB-gEIAIsAXUA2gCbQFSALUAW4AvMBggDJAGXANTAhcAAA.YAAAAAAAAAAA&sznclid=fBUYQUlKREpJTkpNSU5NRUhMTkpITkoACEFNSkxNSExPT0hIUk5KSAAIGUFNS01PSUVPT05IUk5JTwAfQU9KSk1MODpOSk0_TzlLSzg_REpIPThNTjg9T0g-RThE#dop_ab_variant=0&dop_source_zone_name=hpfeed.sznhp.box&dop_vert_ab=0&dop_vert_id=int1&dop_req_id=ayXu80cOYA5-202404210407&dop_id=28082663&utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu
---------------------------------------------------------------
Kdysi byly tzv. "hovnocucy" vyhrazeným tlakovým zařízením.
Každých 5 let se při Vnitřní revizi a zjišťoval stav vlnolamů a vnitřních výztuh.
Tyto fekální vozy a přívěsy za traktory byly vyrobeny z oceli.
Tehdá - při dodržení VR - nikdy nedošlo k tomuto jevu.
---------------------------------------------------------------
Dnes.
Změnou NV se stávají dříve vyrobené fekální vozy VTZ tlakovými, PROČ?
Na štítku a v dokumentaci mají vyšší pracovní přetlak než 0.5 bar.

odpovědět na otázku

101897. Na lovu
Autor: Jiří Nesvadba
Datum: 06.04.2024 20:36

Fotogalerie:
obrázek č. 1 obrázek č. 2 obrázek č. 3
Zdar
pozná někdo kde je chyba?
spoj je odlisovaný ...těsný po tlakové zkoušce....
ale něco je špatně

odpovědět na otázku   16 reakcí

101898. Zapojení expanzomatu
Autor: J.M.
Datum: 09.04.2024 09:35

Prosím o váš názor... Nově zapojený expanzomat Reflex, který nahradil starou Duklu. Aby si topenář usnadnil práci s potrubím, tak vyhnul jeho nožičky do stran a spodním dnem jej vyloženě "posadil" na podlahu - prostě aby jen napojil do původního potrubí. Z mého pohledu trochu dost hrozné, jen nevím, jestli tím něco porušil nebo ne?

odpovědět na otázku   3 reakce

101895. Prodloužení platnosti osvědčení
Autor: Tonda
Datum: 02.04.2024 15:32

Dobrý den,
jsem držitelem osvědčení TZ-NA. Které osvědčení to nahrazuje dle NV 192/2022? Stačí tlakové nádoby zařazené do třídy II? Děkuji za odpověď.

odpovědět na otázku   13 reakcí

zobrazuji 1 - 20 z 1834   starší >>

Přihlášení/odhlášení odběru příspěvků diskuzní skupiny "Tlaková zařízení":
váš e-mail:

Přihlášení registrovaných uživatelů:
jméno: heslo:

Podmínky užívání portálu TLAKinfo.
Připomínky, náměty a dotazy - redakce portálu.
© Copyright TLAKinfo 2005-2024, všechna práva vyhrazena.