Otázky a odpovědi - jednoduše můžete zaslat dotaz týkající se kotlů, tlakových nádob, potrubí a nízkotlakých kotelen.

Přidat nový dotazPoslední návštěva:


Otázky a odpovědi
jednoduše můžete zaslat dotaz týkající se kotlů, tlakových nádob, potrubí a nízkotla-
kých kotelen. Dotazy mimo problematiku nebudou zodpovězeny. Odpovědi zajišťuje Asociace
pracovníků tlakových zařízení pro oborové informační místo Hospodářské komory ČR.
Diskuzní skupinaOtázekOdpovědíNejnovější

Tlaková zařízení
1799544219.09.2023 09:27
červené datum - do diskuzní skupiny přibyly od Vaší poslední návštěvy nové příspěvky

zobrazuji 1 - 20 z 1799   starší >>
101871. poj,ventil
Autor: Sedlášek Jiří
Datum: 18.09.2023 11:27

Chtěl bych vědět co je míněno servisní prohlídkou poj.ventilu dle NVč.192/2022 bod 2.10.která se má konat při vnitřní revizi.

odpovědět na otázku   3 reakce

101869. Požadavky na vzdělání RT
Autor: Jirka
Datum: 21.07.2023 06:57

Mohu se pléna zeptat, jestli někdo postoupil ohledně zjišťování, jak je to s požadavkem na vzdělání RT? Má např. ATZ nějaké nové informace či něco dál zjišťovala, kromě kdysi uvedeného mezioborového jednání? Určitě nejsem jediný, kdo v uvedeném požadavku vidí velký nesmysl - sám jsem tedy položil nespočet dotazů na různá místa, ale zatím to na mě působí, že všechny odpovědi jsou ve smyslu "prostě to tak je, tak neotravuj, hlavně, ať nemusíme nic dělat/měnit". Zde je výčet mé snahy:

1. MPSV - celkem 5 dotazů, nejdřív se snažili vymluvit na MŠMT, že vzdělání a požadavky na něj jsou v jejich gesci, pak odpověď, že během schvalování nikdo nedal k tomuto bodu námitku a nakonec sdělení, že prostě nehodlají nic řešit, že to tak je a hotovo.
2. MŠMT - ti dotaz vrátili na MPSV, že s tím nic společného nemají, i když MPSV tvrdí opak.
3. Ombudsman ČR - dle jeho slov to je "malá újma" na to, aby to řešil, doporučil kontaktovat SUIP, kteří mají ze zákona nárok požadavky na změny tohoto typu předkládat vládě.
4. SUIP - taktéž nic, prostě to tak je s odůvodněním, že strojní vzdělání je pro tuto činnost nejlepší. Argument o praxi a např. to, jestli není zvláštní, že vzdělání v oboru telekomunikace je dostačující (nechápu, v čem tento obor převyšuje praxi) už zůstal bez odpovědi.

Myslím, že jsem obeslal snad vše, co šlo, takže bych rád věděl, jestli někdo taktéž tuto problematiku řeší a jak dopadl on (popř. ATZ).

odpovědět na otázku   17 reakcí

101839. Zákon č. 250/2022 Sb. Odborná způsobilost
Autor: Hlaváč Štefan RT TZ
Datum: 19.12.2022 06:49

§ 11
Odborná způsobilost fyzických osob k činnostem na vyhrazených technických zařízeních
(1) Předpokladem odborné způsobilosti fyzické osoby provádějící revize a zkoušky vyhrazených technických zařízení, montáž, opravy vyhrazených plynových zařízení nebo obsluhu vyhrazených tlakových zařízení – parních a kapalinových kotlů je
a) dosažení věku 18 let a plná svéprávnost,
b) zdravotní způsobilost k vykonávaným činnostem,
c) odborné vzdělání v oboru a stupni podle míry rizika a činnosti vykonávané na vyhrazeném technickém zařízení,
d) odborná praxe v délce, oboru a stupni vzdělání podle míry rizika a činnosti vykonávané na vyhrazeném technickém zařízení,
e) osvědčení o odborné způsobilosti k činnostem na vyhrazených technických zařízeních, provádějí-li revize a zkoušky vyhrazených technických zařízení, montáž, opravy vyhrazených plynových zařízení nebo obsluhu vyhrazených tlakových zařízení – parních a kapalinových kotlů.
(2) Žadatelem o vykonání zkoušky z odborné způsobilosti k činnostem na vyhrazených technických zařízeních (dále jen „zkouška z odborné způsobilosti“) může být fyzická osoba splňující předpoklady odborné způsobilosti podle odstavce 1 písm. a) až d) a požadavky stanovené pro jednotlivé druhy vyhrazených technických zařízení, na nichž bude činnosti vykonávat. Splnění předpokladů podle věty první ověří pověřená organizace s ohledem na druh a rozsah požadovaného osvědčení před zahájením zkoušky z odborné způsobilosti.
--------------------------------------------------------------
1. Nový žadatel, který NEMÁ osvědčení od TIČR
Logicky musí doložit výše uvedené.
Ze zákona:
Nový žadatel...viz:
písm. a) až d) a požadavky stanovené pro jednotlivé druhy vyhrazených technických zařízení, na nichž bude činnosti vykonávat.
Tedy dle zákona: BUDE.

2. Žadatel o prodloužení osvědčení, který má již osvědčení o odborné způsobilosti k činnostem na vyhrazených technických zařízeních od TIČR a vykonává již tyto činnosti
Viz výše...provádějí-li revize a zkoušky vyhrazených technických zařízení, montáž, opravy atd.
Logicky:
Doloží toto osvědčení dle...e) a zdravotní způsobilost...b).

Proč musí stávající revizní technik dokládat a)c)d)?
Proč, když už vykonává tuto činnost a splňuje odbornost způsobilost dle výše uvedeného právního předpisu?

Děkuji za odpověď.

odpovědět na otázku   60 reakcí

101870. Revize
Autor: Novotný
Datum: 02.08.2023 12:17

Jaké revize se provádějí u rozebíratelných nádob s vakem.
Děkuji za odpověď.

odpovědět na otázku   12 reakcí

101741. pasport TNS
Autor: Jan Belás
Datum: 27.01.2021 16:18

Dobrý den, pro svého klienta sháním pasport vzdušníku kompresoru, výrobce Slokov VD Hodonín, objem 300 l, max prac přetlak 1,1 MPa, max prac teplota 100 st. Celsia, stačí i fotokopie, děkuji.

odpovědět na otázku   12 reakcí

101125. Tlakové zkoušky pro kolaudaci stavby RD.
Autor: Karel Smolík
Datum: 28.10.2012 15:32

Přeji hezký den. Můj kamarád je před kolaudací novostavby rodinného domku. Podklady a stavební povolení bylo vystaveno v listopadu 2004 ve smyslu a v průběhu stavby platného zákona č.50 / 1976 Sb ., o územním plánování a stavebním řádu, podle kterého by mělo proběhnout i kolaudační řízení , ( NE podle současně platného nového zákona = č. 183 z r. 2006 ) . Po prostudování zákona a vyhlášek nám zbývá obdržet odpovědi na tyto problémy: Protože majitel soukr. firmy, který dílo odkanalizování stavby, přívod a rozvod pitné vody v budově realizoval zemřel, je problém dodatečně získat doklad o tlakových zkouškách potrubního rozvodu pitné vody a splaškové kanalizace. Bez dokladu o tlakových zkouškách uvedených potrubí asi není možné kolaudovat ani podle starého zákona. Proto se ptáme : 1, MŮŽE PROVÉST A BUDOU UZNÁNY při stavebním řízení zkoušky od revizního technika mající platné O S V Ě D Č E N Í - R-TZ-NA,NB …. k provádění revizí a zkoušek vyhrazených tlakových zařízení dodavatelským způsobem v rozsahu:- revize, zkoušky těsnosti a tlakové zkoušky provozovaných tlakových nádob stabilních skupiny A, B, nebo to musí jen speciální stavební firma ?? 2, Na jaký tlak se bude tlakovat silnostěnná ČERNÁ umělohmotná ,, hadice“ na závity HLAVNÍHO PŘÍVODU do budovy pitné vody? Na jaký tlak ŠEDÝ svařovaný PLASTOVÝ ROZVOD V BUDOVĚ ?? O kvalitě žádného materiálu nemáme žádné informace !!!
3, JAK a na JAKÝ TLAK tlakovat nahnědlá barvy umělohmotné potrubí ǿ 120 mm s hrdly těsněné gumovým těsněním pro splaškové odpady.??? Stačí jen hydrostatický tlak ( jak velký )???! Děkuji každému, kteří svou odpovědí pomohou mému kamarádovi ( t. č. ještě na invalidním vozíku ) s jakoukoliv radou. S pozdravem Karel.

odpovědět na otázku   84 reakcí

101589. Duplikát pasportu k vzdušníku -TOS Čelákovice, závod Aš
Autor: Petráš Jiří
Datum: 24.04.2017 09:38

Dobrý den,
sháním duplikát pasportu - TOS Čelákovice závod AŠ. Jedná se o vzdušník vyrobený v roce 1987, je součástí kompresorové stanice, která spolu s pístovým kompresorem tvoří kompaktní provozní jednotku / ozn.kompresoru 3 JSK 75-2 /.
Nádoba z roku 1987 má v.č.119193, tlak provoz. 11 bar, objem 300 l, max. tepl. 100°C.

odpovědět na otázku   5 reakcí

101868. Použití spojovacího materiálu různých taveb pro jeden přírubový spoj
Autor: Martin Jiří
Datum: 13.06.2023 13:13

Dobrý den, neví prosím někdo, ve které EN normě či jiném předpisu je uvedeno pravidlo o použití spojovacího materiálu stejné značky a stejné tavby pro jeden přírubový spoj tlakového zařízení? Dokázal jsem najít jen v GOST 23304.

Předem děkuji

odpovědět na otázku

101867. Jak revidovat TNS s PS 0,7 bar a olejové separátory v pojízdných kompresorech.
Autor: Martin Růžička
Datum: 29.04.2023 20:31

Kolegové, budu rád za Vaše zkušenosti a názory ke dvě následujícím situacím:
A) Pojízdný kompresor má nádobu olejového separátoru PS 16 bar, V 50 litrů, rok výroby 2013. Před platností nových NV se uplatnila výjimka dle vyhl. 18/1979 Sb. § 3 odstavce g). V současném NV připadá v úvahu jen výjimka podle NV 192/2022 Sb. § 4 odstavce 2 písm c) a d). To znamená, že pokud je vnitřní průměr do 150mm nebo platí pravidlo 3xD nejedná se o VTZ. Vidíte to stejně?
B) Tlaková nádoba 1000 litrů je provozována a jištěna na maximální dosažitelný tlak 0,7 bar. Tlaková nádoba je v provozu už více než 20 let. Do 07/2022 se nejednalo o VTZ, nyní podle NV 192/2022 se jedná o VTZ. Znamená to, že je nyní povinností provozovatele revize dělat a to včetně vnitřních revizí a tlakových zkoušek. Při zprovoznění této nádoby se například nepočítalo s tlakovou zkouškou vodou a podlaha pod nádobou pravděpodobně nemá ani dostatečnou nosnost. Jak v takovým případech postupujete? Je můj úsudek, že se revize na těchto TN nyní dělat musejí, správný?
Děkuji za odpovědi.

odpovědět na otázku   2 reakce

101866. Jsou generátory dusíku VTZ
Autor: Martin Růžička
Datum: 19.04.2023 14:34

Milí kolegové, sice se můj dotaz týká plynových VTZ, ale i to se řeší často na tomto fóru. Setkávám se s generátory dusíku, které ze vzduchu pomocí speciálních membrán vyrábějí téměř čistý dusík. Viděl jsem jeho použití například ve skladech ovoce pro jeho delší uchování. Dle mého názoru se jedná o speciální vyvíječ ŘA zmíněný v ČSN 697904. Dále je to zařízení na výrobu plynu dle NV 191/2022 Sb. par. 5 odst. 1 písm. a) a je na něm i na potrubí potřeba dělat zkoušky, revize atd. Vidíte to stejně a jak postupujete? Děkuji za reakce.

odpovědět na otázku

101864. MPP
Autor: Jaroslav Vlk
Datum: 04.04.2023 16:56

Jestli někdo může osvětlit par. 19, NV 192/2022. Zpracování místního provozní předpisu pro skupinu 1 je jasné to bylo i v 690012. Ale u ostatních VTZ do 2 měsíců "od uvedení do provozu". Je tomu možno rozumět tak, že u ostatních VTZ provozovaných před 1.7.2022 se to netýká, ale u instalovaných po 1.7.2022 do 2 měsíců "od uvedení do provozu" ano. Tím i apeluji na par.3, odst.5 zákona č. 250/2021.

odpovědět na otázku   3 reakce

101865. Olejové jímky
Autor: M. Růžička
Datum: 11.04.2023 15:27

V mnoha autoservisech jsou tzv. olejové jímky - přenosné nádoby, kam je vypouštěn starý olej. Z těchto jímek je pak olej vypouštěn skrze použití tlakového vzduchu. Při pohledu na štítek na této nádobě bych tipoval, že se jedná o TNS (je na ní i pojistný ventil a manometr), avšak si nejsem jist, jestli se opravdu o TNS jedná - navíc jsou v servisech často ve stavu, kdy ani štítek nemají, doklady také neexistují, o jejich čistotě nemluvě (alespoň ale nezreznou :-) ).

Jaký je váš názor - jedná se o TNS podléhající revizím?

Pro lepší představu dávám odkaz na příklad:

https://www.mojedilna.cz/olejova-jimka-pro-vypust-oleje-70l?gclid=CjwKCAjwitShBhA6EiwAq3RqAzFR579njO43Xtnoyjn7Ek0NWkPzIqz3co0LQA8xOyyIGV29Umr-WhoCm_YQAvD_BwE

odpovědět na otázku   1 reakce

101863. MPSV, Ústava ČR, Listina základních práv a svobod.
Autor: Hlaváč Štefan RT TZ
Datum: 31.03.2023 06:25

Ruším tento příspěvek z osobního důvodu.

odpovědět na otázku   2 reakce

101862. Prodloužení odborné způsobilosti za 5 let.
Autor: Hlaváč Štefan RT TZ
Datum: 26.03.2023 08:52

Z odpovědi MPSV:
Z výše uvedené vyplývá, že ustanovení § 11 odst. 2 zákona o VTZ nerozlišuje mezi „novým“ a „starým“ žadatelem. To znamená, že žadatelem ve smyslu tohoto ustanovení je jak nový žadatel, tak žadatel, který požaduje prodloužení platnosti osvědčení o odborné způsobilosti k činnostem na vyhrazených technických zařízeních.
--------------------------------------------------------------
Revizní technik má odbornou způsobilost 5 let = osvědčení vydané dle Zákona č. 250/2021 Sb.
--------------------------------------------------------------
Nový zákon zde jasně hovoří o stávajícím osvědčení:
§ 24
Přechodná ustanovení
(1) Osvědčení o odborné způsobilosti k činnostem na vyhrazených technických zařízeních vydaná přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se považují za osvědčení podle tohoto zákona a zůstávají v platnosti po dobu, na kterou byla vydána.

To znamená, že osvědčení vydané dle Zákona č.174/1968 Sb. má stejnou právní rovnost, jako osvědčení vydané dle zákona č. 250/2021 Sb.
Tedy:
Vzdělání a praxe 5 let

odpovědět na otázku   10 reakcí

101860. Posouzení o shodě sestavy u TNS v provozu před 2016
Autor: Martin Růžička
Datum: 21.03.2023 14:35

Dobrý den kolegové, ze současných předpisů a článku na tomto webu je jasné, že pro bezpečný provoz například vzdušníku objemu 1000l provozovaném na 8 bar je nutné mít prohlášení o posouzení shody tlakové sestavy od oznámeného subjektu. Jak je to ale s nádobami uvedenými do provozu před platností NV 219/2016. Předpokládám správně, že u těchto starších zařízení není toto posouzení celé sestavy podmínkou bezpečného provozu?
A ještě by mě zajímalo, zda toto posouzení shody od oznámeného subjektu je pozadovano i na tlakovou soustavu expanzomat-expanzni potrubi-kotel. Neexistuje na to nějaká výjimka?
Děkuji předem za odpovědi.

odpovědět na otázku   5 reakcí

101861. boilery na elektric.proud Dražice
Autor: jarilang1957
Datum: 21.03.2023 16:58

Přeji hezký den všem revizním technikům,mám otázku na
p.Hlaváče, zda výrobek JZD Dražice, boiler 300l na elektr.proud je vyhrazené tlak.zařízení a zda je nutný MPŘ pro tento výrobek.
Děkuji za odpověď.

odpovědět na otázku   4 reakce

101859. Tlakové zkoušky a vnitřní revize chladících zařízení
Autor: Martin
Datum: 12.03.2023 15:34

Dobrý den všem.
Koupili jsme kondenzační sušič za kompresor, je to tlaková nádoba a jako chladivo je náplň R407C. Patří to do chladících zařízení? Pokud ano, pak by platilo, že budeme provádět tlakovou zkoušku a vnitřní revize až při generální opravě (čsn 690012, čl. 129 d a čl. 95)?
A znovu ještě jeden starší dotaz, neznáte někdo v okolí Železné Rudy firmu na servis pojistných ventilů?
Moc děkuji

odpovědět na otázku   8 reakcí

101857. Výměník pára/TV s názvem JAD
Autor: Hlaváč Štefan RT TZ
Datum: 06.03.2023 15:42

Kdysi před...XXX lety bylo vydáno Stanovisko k této tlakové nádobě.
Nebyla vyhrazená tlaková nádoba stabilní, nerevidovala se.
Několikrát jsem se s nimi setkal a nikde nechtěli revizi.
Až nyní - jeden provozovatel vyžaduje Výchozí revizi.
Je mimo tyto parametry z NV č.192/2022 Sb:
VTZ není...
d) potrubí, jeho rozšířené části a tlakové nádoby do něho vestavěné, jejichž vnitřní průměr v označení (D) nepřesahuje vnitřní průměr v označení (d) největší připojené trubky, kdy D je menší než 3d,
Dotaz.
Je? Není? Vyhrazené tlakové zařízení?

odpovědět na otázku   8 reakcí

101852. Dokumenty k nádobě
Autor: Jan, Kolín
Datum: 22.02.2023 06:58

Dobrý den, snad jsem narazil na správnou diskuzi. Pracuji ve firmě, kde máme několik tlakových nádob (pojízdné kompresory, expanzomaty, velký vzdušník). A právě k velkému vzdušníku (5000 litrů) se váže můj dotaz. Předchozí revizní technik vždy vše prohlédnul, zkontroloval dokumentaci a následně nám dal kladné revize. Nyní je v důchodu a personálním oddělením nám byl vybrán nový, který má problém právě s velkým vzdušníkem. Tvrdí, že k němu jako dokumentace nestačí jen pasport výrobce, ale požaduje po nás i jakési prohlášení shody na celou sestavu (zapojení?). Jsem z toho trochu zmatený - požaduje to oprávněně a předchozí technik něco zanedbal nebo je jen zbytečně aktivní? Nebo nastala nějaká změna v předpisech a je to požadováno jen od nějakého dne? Technik mluví dost odborně a moc sdílný není, takže se snažím hledat informace kde to jde. Předem děkuji za jakoukoliv odpověď!

odpovědět na otázku   30 reakcí

101845. Výstroj tlakové nádoby
Autor: Jiří Melichar
Datum: 28.01.2023 08:22

Možná úplně hloupý dotaz, snad jsem se jen v novém NV přehlédl - je v něm někde definována povinná výstroj nádoby, např. povinnost tlakoměru? Všude v něm jen narážím na bezpečnostní výstroj (pojistný ventil), ale o tlakoměru žádná zmínka. Jen se v něm stále omílá slovní spojení výstroj nádoby, ale její definici prostě nenacházím.

odpovědět na otázku   43 reakcí

zobrazuji 1 - 20 z 1799   starší >>

Přihlášení/odhlášení odběru příspěvků diskuzní skupiny "Tlaková zařízení":
váš e-mail:

Přihlášení registrovaných uživatelů:
jméno: heslo:

Podmínky užívání portálu TLAKinfo.
Připomínky, náměty a dotazy - redakce portálu.
© Copyright TLAKinfo 2005-2023, všechna práva vyhrazena.