Otázky a odpovědi - jednoduše můžete zaslat dotaz týkající se kotlů, tlakových nádob, potrubí a nízkotlakých kotelen.

Přidat nový dotazPoslední návštěva:


Otázky a odpovědi
jednoduše můžete zaslat dotaz týkající se kotlů, tlakových nádob, potrubí a nízkotla-
kých kotelen. Dotazy mimo problematiku nebudou zodpovězeny. Odpovědi zajišťuje Asociace
pracovníků tlakových zařízení pro oborové informační místo Hospodářské komory ČR.
Diskuzní skupinaOtázekOdpovědíNejnovější

Tlaková zařízení
1787535219.03.2023 06:06
červené datum - do diskuzní skupiny přibyly od Vaší poslední návštěvy nové příspěvky

zobrazuji 1 - 20 z 1787   starší >>
101859. Tlakové zkoušky a vnitřní revize chladících zařízení
Autor: Martin
Datum: 12.03.2023 15:34

Dobrý den všem.
Koupili jsme kondenzační sušič za kompresor, je to tlaková nádoba a jako chladivo je náplň R407C. Patří to do chladících zařízení? Pokud ano, pak by platilo, že budeme provádět tlakovou zkoušku a vnitřní revize až při generální opravě (čsn 690012, čl. 129 d a čl. 95)?
A znovu ještě jeden starší dotaz, neznáte někdo v okolí Železné Rudy firmu na servis pojistných ventilů?
Moc děkuji

odpovědět na otázku   8 reakcí

101125. Tlakové zkoušky pro kolaudaci stavby RD.
Autor: Karel Smolík
Datum: 28.10.2012 15:32

Přeji hezký den. Můj kamarád je před kolaudací novostavby rodinného domku. Podklady a stavební povolení bylo vystaveno v listopadu 2004 ve smyslu a v průběhu stavby platného zákona č.50 / 1976 Sb ., o územním plánování a stavebním řádu, podle kterého by mělo proběhnout i kolaudační řízení , ( NE podle současně platného nového zákona = č. 183 z r. 2006 ) . Po prostudování zákona a vyhlášek nám zbývá obdržet odpovědi na tyto problémy: Protože majitel soukr. firmy, který dílo odkanalizování stavby, přívod a rozvod pitné vody v budově realizoval zemřel, je problém dodatečně získat doklad o tlakových zkouškách potrubního rozvodu pitné vody a splaškové kanalizace. Bez dokladu o tlakových zkouškách uvedených potrubí asi není možné kolaudovat ani podle starého zákona. Proto se ptáme : 1, MŮŽE PROVÉST A BUDOU UZNÁNY při stavebním řízení zkoušky od revizního technika mající platné O S V Ě D Č E N Í - R-TZ-NA,NB …. k provádění revizí a zkoušek vyhrazených tlakových zařízení dodavatelským způsobem v rozsahu:- revize, zkoušky těsnosti a tlakové zkoušky provozovaných tlakových nádob stabilních skupiny A, B, nebo to musí jen speciální stavební firma ?? 2, Na jaký tlak se bude tlakovat silnostěnná ČERNÁ umělohmotná ,, hadice“ na závity HLAVNÍHO PŘÍVODU do budovy pitné vody? Na jaký tlak ŠEDÝ svařovaný PLASTOVÝ ROZVOD V BUDOVĚ ?? O kvalitě žádného materiálu nemáme žádné informace !!!
3, JAK a na JAKÝ TLAK tlakovat nahnědlá barvy umělohmotné potrubí ǿ 120 mm s hrdly těsněné gumovým těsněním pro splaškové odpady.??? Stačí jen hydrostatický tlak ( jak velký )???! Děkuji každému, kteří svou odpovědí pomohou mému kamarádovi ( t. č. ještě na invalidním vozíku ) s jakoukoliv radou. S pozdravem Karel.

odpovědět na otázku   81 reakcí

101857. Výměník pára/TV s názvem JAD
Autor: Hlaváč Štefan RT TZ
Datum: 06.03.2023 15:42

Kdysi před...XXX lety bylo vydáno Stanovisko k této tlakové nádobě.
Nebyla vyhrazená tlaková nádoba stabilní, nerevidovala se.
Několikrát jsem se s nimi setkal a nikde nechtěli revizi.
Až nyní - jeden provozovatel vyžaduje Výchozí revizi.
Je mimo tyto parametry z NV č.192/2022 Sb:
VTZ není...
d) potrubí, jeho rozšířené části a tlakové nádoby do něho vestavěné, jejichž vnitřní průměr v označení (D) nepřesahuje vnitřní průměr v označení (d) největší připojené trubky, kdy D je menší než 3d,
Dotaz.
Je? Není? Vyhrazené tlakové zařízení?

odpovědět na otázku   8 reakcí

101852. Dokumenty k nádobě
Autor: Jan, Kolín
Datum: 22.02.2023 06:58

Dobrý den, snad jsem narazil na správnou diskuzi. Pracuji ve firmě, kde máme několik tlakových nádob (pojízdné kompresory, expanzomaty, velký vzdušník). A právě k velkému vzdušníku (5000 litrů) se váže můj dotaz. Předchozí revizní technik vždy vše prohlédnul, zkontroloval dokumentaci a následně nám dal kladné revize. Nyní je v důchodu a personálním oddělením nám byl vybrán nový, který má problém právě s velkým vzdušníkem. Tvrdí, že k němu jako dokumentace nestačí jen pasport výrobce, ale požaduje po nás i jakési prohlášení shody na celou sestavu (zapojení?). Jsem z toho trochu zmatený - požaduje to oprávněně a předchozí technik něco zanedbal nebo je jen zbytečně aktivní? Nebo nastala nějaká změna v předpisech a je to požadováno jen od nějakého dne? Technik mluví dost odborně a moc sdílný není, takže se snažím hledat informace kde to jde. Předem děkuji za jakoukoliv odpověď!

odpovědět na otázku   30 reakcí

101845. Výstroj tlakové nádoby
Autor: Jiří Melichar
Datum: 28.01.2023 08:22

Možná úplně hloupý dotaz, snad jsem se jen v novém NV přehlédl - je v něm někde definována povinná výstroj nádoby, např. povinnost tlakoměru? Všude v něm jen narážím na bezpečnostní výstroj (pojistný ventil), ale o tlakoměru žádná zmínka. Jen se v něm stále omílá slovní spojení výstroj nádoby, ale její definici prostě nenacházím.

odpovědět na otázku   43 reakcí

101858. Servis pojistného ventilu
Autor: Martin
Datum: 06.03.2023 18:42

Dobrý den. Máme kompresor, za ním na potrubí pojistný ventil a za ním na potrubí několik vzdušníků. Každý má jiný termín vnitřní revize. Jak je to se servisem PV v tomto případě? Nyní máme termín vnitřní revize u jedné nádoby. Necháme provést servis pojistného ventilu. Příští rok je termín další nádoby. Bude platit servis z letoška nebo se musí servisovat znovu? Jaká firma jej může provést? Nemáte někdo kontakt na firmu v okolí Železné Rudy co je smí servisovat? Děkujeme.

odpovědět na otázku   2 reakce

101842. Servis PV dle NV č.192/2022 Sb.
Autor: Hlaváč Štefan RT TZ
Datum: 15.01.2023 05:56

Na stránkách SUIP je odpověď na dotaz:
DOTAZ:
Dle bodu 2.10 Bezpečnostní a tlaková výstroj přílohy č. 1 nařízení vlády č. 192/2022 Sb., o vyhrazených technických tlakových zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti, je nutno provádět servis pojistných ventilů. Vztahuje se tento požadavek jen na pojistné ventily umístěné přímo na nádobě, nebo i na pojistné ventily umístěné za hranici nádoby dle ČSN 69 0010-1-1?
ODPOVĚĎ:
Provozovatel je, mimo jiné, povinen podle přílohy č. 1, bodu 2.10, nařízení vlády č. 192/2022 Sb., o vyhrazených technických tlakových zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti, zajistit pravidelné servisní prohlídky pojistných ventilů tlakových nádob při vnitřních revizích jedenkrát za 5 let. Požadavek na pravidelné servisní prohlídky se týká jak pojistných ventilů umístěných přímo na nádobě, tak i pojistných ventilů umístěných mimo hranici nádoby dle ČSN 69 0010-1-1
dále...
Ovšem pokud slouží k jištění maximálního dovoleného tlaku v nádobě např. na společném potrubí za redukčním ventilem, který redukuje tlak z vyšší tlakové úrovně, než je PS připojených TNS, které už samostatný pojistný ventil mít na sobě nemusí.
---------------------------------------------------------------
NV č.192/2022 Sb.
§ 2
Vymezení pojmů
Pro účely tohoto nařízení se rozumí...mimo jiné:
e) bezpečnostní výstrojí zařízení určená k ochraně vyhrazeného tlakového zařízení před překročením nejvyšších pracovních mezí,

Dotaz č.1
Expanzomat na TV v kotelně nemá svůj PV. Ten je na zdroji tepla, tlaku /na kotli/.
Platí NV na servis tohoto PV?

Dotaz č.2
Vzdušník v kompresorové stanici.
Zdroj tlaku = kompresor, má na štítku max. výtlak 7.5 bar.
TNS má na štítku nejvyšší pracovní přetlak 10 bar.
PV na TNS je nastaven na odfuk 10 bar.
Platí na tento PV ustanovení NV ohledně servisu PV?

Dotaz č.3
Přemístitelný kompresor v dílně, tedy kompresor spojen se vzduchojemem na kolečkách.
Na štítku kompresoru je max. výtlak 8 bar.
a) PV s odfukem 8 bar je na výstupu z kompresoru.
b) PV s odfukem 8 bar je na TNS.
Na štítku TNS je nejvyšší pracovní přetlak 8 bar.
Musí se provádět servis PV dle NV?

odpovědět na otázku   26 reakcí

101839. Zákon č. 250/2022 Sb. Odborná způsobilost
Autor: Hlaváč Štefan RT TZ
Datum: 19.12.2022 06:49

§ 11
Odborná způsobilost fyzických osob k činnostem na vyhrazených technických zařízeních
(1) Předpokladem odborné způsobilosti fyzické osoby provádějící revize a zkoušky vyhrazených technických zařízení, montáž, opravy vyhrazených plynových zařízení nebo obsluhu vyhrazených tlakových zařízení – parních a kapalinových kotlů je
a) dosažení věku 18 let a plná svéprávnost,
b) zdravotní způsobilost k vykonávaným činnostem,
c) odborné vzdělání v oboru a stupni podle míry rizika a činnosti vykonávané na vyhrazeném technickém zařízení,
d) odborná praxe v délce, oboru a stupni vzdělání podle míry rizika a činnosti vykonávané na vyhrazeném technickém zařízení,
e) osvědčení o odborné způsobilosti k činnostem na vyhrazených technických zařízeních, provádějí-li revize a zkoušky vyhrazených technických zařízení, montáž, opravy vyhrazených plynových zařízení nebo obsluhu vyhrazených tlakových zařízení – parních a kapalinových kotlů.
(2) Žadatelem o vykonání zkoušky z odborné způsobilosti k činnostem na vyhrazených technických zařízeních (dále jen „zkouška z odborné způsobilosti“) může být fyzická osoba splňující předpoklady odborné způsobilosti podle odstavce 1 písm. a) až d) a požadavky stanovené pro jednotlivé druhy vyhrazených technických zařízení, na nichž bude činnosti vykonávat. Splnění předpokladů podle věty první ověří pověřená organizace s ohledem na druh a rozsah požadovaného osvědčení před zahájením zkoušky z odborné způsobilosti.
--------------------------------------------------------------
1. Nový žadatel, který NEMÁ osvědčení od TIČR
Logicky musí doložit výše uvedené.
Ze zákona:
Nový žadatel...viz:
písm. a) až d) a požadavky stanovené pro jednotlivé druhy vyhrazených technických zařízení, na nichž bude činnosti vykonávat.
Tedy dle zákona: BUDE.

2. Žadatel o prodloužení osvědčení, který má již osvědčení o odborné způsobilosti k činnostem na vyhrazených technických zařízeních od TIČR a vykonává již tyto činnosti
Viz výše...provádějí-li revize a zkoušky vyhrazených technických zařízení, montáž, opravy atd.
Logicky:
Doloží toto osvědčení dle...e) a zdravotní způsobilost...b).

Proč musí stávající revizní technik dokládat a)c)d)?
Proč, když už vykonává tuto činnost a splňuje odbornost způsobilost dle výše uvedeného právního předpisu?

Děkuji za odpověď.

odpovědět na otázku   38 reakcí

101853. Výchozí revize TNS
Autor: Hlaváč Štefan RT TZ
Datum: 25.02.2023 06:30

Diskuse na toto téma se stává nepřehlednou:
https://www.tlakinfo.com/t.py?t=11&i=101852&start=0#text7

Předseda ATZ napsal toto:
Zde máte certifikát na nádobu - svařenec, ale do provozu uvádíte SESTAVU - nádobu, potrubí, tlakovou + bezpečnostní výstroj, kterou smí schválit pouze a jen NoBo a papír od RT je nedostatečný, neoprávnění, na úrovni klamání zákazníka.

Tedy:
Výchozí revize TNS dle ČSN 69 0012 je jenom...papír...

Co reviduje RT TNS?
Tlakovou nádobu?
Sestavu?

Viděl jsem stovky revizních zpráv, kde je citována tlaková nádoba.
Bylo to v souladu s ČSN 69 0012 a od loňského roku také s NV č.192/2022 Sb.
Sám jsem revidoval mnoho TNS.
Při inspekční kontrole OIP nebyly zásadní připomínky k Výchozí revizi TNS - k revizní zprávě.
Myslím tím to, že revizní technik nereviduje sestavu.

Takže...papír a klamání zákazníka?
Děkuji za reakce revizáků.

odpovědět na otázku   41 reakcí

101838. Vzdělání
Autor: Pavel
Datum: 14.12.2022 06:59

Dobry den,
Prosím o informaci, jak je to teď s uznáváním vzdělání pro stávající revizáky. Provádím přes 15 let revize PZ a TZ, mám původně vzdělání vysokoškolské obor ekonomika.
Děkuji

odpovědět na otázku   23 reakcí

101856. servi poj. ventilů
Autor: Milan
Datum: 01.03.2023 12:03

Dobrý den
Podle nového nařízení vlády 192 musí provozovatel zajistit servisní prohlídky na bezpečnostní a tlakové výstroji. Myslím, že jde hlavně o přezkoušení otevíracího tlaku pojistných ventilů. Zajímalo by mně zda to může dělat RT v rámci svého osvědčení - revize provozovaných tlakových zařízení.

Děkuji

odpovědět na otázku   2 reakce

101854. PV - servis - odpověď od SUIP
Autor: Jiří Melichar
Datum: 25.02.2023 08:33

Kašlu na všechny, začínám si hrabat na vlastním písku. Kromě pana Hlaváče tu zde stejně nikdo jiný svůj názor a radu nedá (nepočítám tedy p. Matějáka).

odpovědět na otázku   5 reakcí

101855. Výše rizika při provozu VTZ
Autor: Hlaváč Štefan RT TZ
Datum: 01.03.2023 07:48

Zákon č. 250/2021 Sb. § 2
Vymezení pojmů
Pro účely tohoto zákona se rozumí
a) vyhrazeným technickým zařízením tlakové, zdvihací, elektrické nebo plynové zařízení, které při provozu svým charakterem nebo akumulovanou energií, v důsledku nesprávného použití, výskytem provozních rizik vyvolávajících nebezpečné situace nebo nedodržením podmínek bezpečného provozu představuje závažné riziko ohrožení života, zdraví a bezpečnosti fyzických osob,
----------------------------------------------------------------
Tak máme za sebou divokou diskusi o revizích tlakových zařízení.

Pře revizích jsem - mimo jiné - zjistil následující:
Vzdušník objem 10 m3, ve spodní části prokorodován a trvalý únik vzduchu, provozní přetlak 8 bar.
Žádný výbuch se nekonal, žádná nebezpečná situace, pouze syčení unikajícího vzduchu...ale viz. výše.

Expanzomat v kotelně.
Dole prorezivěn a TV udělala...KAP,KAPITY KAP.
Opět viz. výše.
---------------------------------------------------------------
Umí si někdo představit něco podobného u plynových zařízení?
Díra v plynovodu, nefunkční havarijní uzávěr kotelny a únik plynu v kotelně?
Tak to je dle zákona to riziko v plném rozsahu - viz. výše.

A co takhle ZZ?
Vlezete do výtahu a kabina se vámi nekontrolovaně sjede, nebo otevřete vstup do výtahu a před vámi není výtah?

A co EZ? Dotknete se něčeho a dostanete "pecku"

Takže zde přítomní tlakaři TNS, nezveličujte riziko provozu tak triviálního zařízení, jako je expanzomat TV 3 bary, vzdušník v KS nebo vzduchojem s kompresorem, tlak max. 10 bar.

odpovědět na otázku   1 reakce

101851. Dva dotazy ohledně výchozí revize
Autor: Martin Růžička
Datum: 20.02.2023 16:09

Dobrý den kolegové,
stalo se mi, že jsem přišel do nové firmy dělat revize TNS a zjistil jsem, že mají více nádob, které už několik let provozují bez výchozí revize. Od předchozího RT mají provozní revize. Ten je na potřebu výchozí revize neupozornil. Vzhledem k tomu, že náplň výchozí revize dle NV 192/2022 Sb. a ČSN 69 0012 se liší od provozní, uvažuji nad tím, zda udělat "dodatečnou" výchozí revizi. Na druhou stranu se výchozí revize má provádět před uvedením do provozu. Jak byste takovou situaci řešili nebo řešíte?

Druhý dotaz:
V ČSN 69 0012 čl. 90 poslední odstavec mluví o tom, že u sériově vyráběných nádob dodávaných obvykle již se zdrojem tlaku (např. pojízdné kompresory...) nahrazuje výchozí revizi osvědčení o jakosti výrobku, potvrzené revizním technikem výrobce. Tato výjimka uvedena v NV 192/2022 Sb. není. Lze i s novou legislativou tvrdit, že výchozí revize u sestav jako je pojízdný kompresor nebo malá vodárna s čerpadlem není nutná, pokud má provozovatel patřičný dokument od výrobce?

Předem díky za Vaše postřehy.

odpovědět na otázku   3 reakce

101848. Tlakové nádoby v regulačních stanicích plynu
Autor: Hlaváč Štefan RT TZ
Datum: 09.02.2023 06:47

V objektech STL a VTL RS provozovatelů /za HUP OPZ/ jsou plynové filtry a ohřívače plynu.
V minulosti se probíralo to, že toto zařízení platí/neplatí tlakařské předpisy.
Dotaz.
Změnilo se něco ohledně revizí a zkoušek tohoto zařízení?
Platí na něj nové NV č. 192/2022 Sb?

Například:
(2) Vyhrazenými tlakovými zařízeními nejsou
d) potrubí, jeho rozšířené části a tlakové nádoby do něho vestavěné, jejichž vnitřní průměr v označení (D) nepřesahuje vnitřní průměr v označení (d) největší připojené trubky, kdy D je menší než 3d,
---------------------------------------------------------------
Rozměrově sem nespadají.

odpovědět na otázku   4 reakce

101850. N.V.č.191/2022 Sb.
Autor: Aleš Fiala
Datum: 13.02.2023 12:35

Zdravím Vás, jdu s dotazem k N.V.č.191/2022 Sb. V tomto N.V vypadla věta o povinnosti provádět kontroly a revize plynového zařízení u podnikajících právnických a fyzických osob a jediné omezení je popsáno jako "Povinnost provádění kontrol a provozních revizí se nevztahuje na vyhrazené plynové zařízení, které je v užívání uživatelů bytů a vlastníků bytů a rodinných domů". Z tohoto vyvozuji, že se tímto stala povinnost kontrolovat a revidovat plynové zřízení například v obytných autech a karavanech ve vlastnictví soukromých osob. Jaký je Váš názor?

odpovědět na otázku   2 reakce

101849. Další příklad "sjednocení" právních předpisů
Autor: Hlaváč Štefan RT TZ
Datum: 10.02.2023 19:16

Dotazoval jsem se na něco, co jsem si poté sám v NV vyjasnil.

odpovědět na otázku   2 reakce

101846. Neplnění povinností provozovatele
Autor: Hlaváč Štefan RT TZ
Datum: 31.01.2023 20:55

NV č.192/2022 Sb.
2.10. Bezpečnostní a tlaková výstroj
Provozovatel musí zajistit pravidelné servisní prohlídky na bezpečnostní a tlakové výstroji (pojistné ventily, ochrany regulace, blokády, signalizace a jiné). U tlakových nádob je servisní prohlídka součástí vnitřní revize jedenkrát za 5 let; u kotlů součástí vnitřní revize minimálně jedenkrát za 2 roky.
----------------------------------------------------------------
Jak?
U jednoho provozovatele, který má v provozu deset vyvíječů páry - tedy kotlů.
Vnitřní revize jsem prováděl v červenci, tedy již dle nového NV. Následně provedeny PR.
VR a PR jsou kladné.
Po důkladném seznámení v tímto NV jsem zjistil, že se musí při VR provádět servis PV.
Provozovatele jsem informoval, aby zajistil servis všech PV.

V lednu jsem provedl PR, zjištění:
Ani jeden PV neservisován.
Dotaz.
Když napíšu, že vyvíječe nejsou schopny bezpečného provozu, tak se mnou provozovatel ukončí vztah a osloví jiného revizáka.
Když nenapíšu PR, budou provozovat nerevidované zařízení.

Tato firma je dnes a denně závislá na páře z těchto vyvíječů.
Tato firma je cizáků, pouze v ČR má jeden provoz.

Zbývá pouze nahlásit na oblastní OIP - potom ale budu práskač.
Inspektor zneplatní VR z července a já jako RT kotlů budu řešen, že jsem napsal VR a také PR /v červenci/ s kladným závěrem.

odpovědět na otázku   14 reakcí

101847. Jsou případy, kdy trubkový výměník horká voda / teplá voda není VTZ?
Autor: Martin Růžička
Datum: 03.02.2023 10:02

Dobrý den kolegové,
často se ve výměníkových stanicích setkávám s výměníky tepla JAD. Jedné se o trubkový výměník z pláště a trubkového svazku s tlaky PS pro trubkovnici 25 bar a pro plášť 16 bar. Ačkoliv dostávám objednávky na revize těchto zařízení, domnívám se, že z hlediska platných předpisů to není nutné, pokud vnitřní průměr nepřesahuje 100mm nebo pokud vnitřní průměr není větší než 3xd největší připojené trubky. Odkazuji se tak na NV 192/2022 Sb. § 4 odst. 2 písm. c+d. Z hlediska bezpečnosti je jistě lepší revizi udělat, ale čistě z hlediska předpisů to při splnění daných parametrů dle mého porozumění není nutné.
Jak to vidíte a řešíte vy? Děkuji předem za vaše názory a zkušenosti.

odpovědět na otázku   2 reakce

101843. Za koho kope ATZ?
Autor: Růžička
Datum: 17.01.2023 07:57

Dlouho jsem byl jen pasivním čtenářem této diskuze, ostatně jako desítky jiných revizních techniků. Poslední příspěvky mě ale dohnaly k vytvoření tohoto příspěvku, kterým se možná pár lidí dotknu. Takže dotaz zní jasně - za koho kope ATZ?

Nezlobte se na mě, ale z příspěvků posledních měsíců na mě dělá ATZ dojem one-man-show pana Matějáka (proč zde nereaguje nikdo jiný, dle webu je v představenstvu 9 členů)? Proč nikdy pan Matěják neodpoví na dotazy, které jsou na něj mířeny, ale stále se pohybuje na obecné úrovni, kdy jen kolem dotazu kličkuje? Strach, že by bylo odhaleno, že sám aktuálně nedělá revize dle platného NV, které ale stále obhajuje? Chápu, že všichni máme své práce dost (vč. celé ATZ), ale také stále nerozumím tomu, proč zde nikdy nepadne konkrétní odpověď, ať už od p. Matějáka nebo od kohokoliv jiného z ATZ.

V ČR nevím o jiné oficiální organizaci, která by byla vytvořena právě pro komunitu tlakařů. Takže jsem předpokládal, že právě tato organizace by měla za tlakaře lobovat - zatím to na mě ale působí, jako by obhajovala aktuálně vydané nesmysly a ty ještě se promítaly dál (ČSN). Ano, nové NV v sobě obsahuje i mnoho záležitostí, které jsou správné (přeci jen se pohybujeme za úrovni vyhrazených zařízení, takže nemůžeme bojovat za pohodlnost RT, ale bezpečnost), ale zrovna tak je v něm mnoho a mnoho nesmyslů, které by spíš měly být odstraněny (resp. se v něm vůbec neměly objevit).

Bylo by tedy možno na zde pokládané dotazy odpovídat? Někdo zde nedávno (správně) uvedl, že i p. Matěják musel již od 1.7.2022 provést nějaké revize, takže min. na pokládané dotazy (provozní deník, kotvení nádob, provozní předpis, zkoušky PV při vnitřní revizi...) už musel narazit a nějak se s nimi poprat. Jak to vyřešil? CO KONKRÉTNĚ DO REVIZNÍCH ZPRÁV V TOMTO SMĚRU UVEDL? A co hájení RT pro vydání nových osvědčení? Udělala ATZ v tomto směru nějaký nátlak na MPSV? A dala ATZ vůbec nějaké připomínky na MPSV (možná jinam?) ohledně nesmyslů, které v NV jsou?

A co znamená, že se nyní řešíme revizi ČSN 690012 a 070710? Kdo ji řeší a jakým způsobem? Doufám, že se nejedná o strohé okopírování nesmyslů z NV a jejich implementace do ČSN?!

Omlouvám se za dlouhý výlev, ale už to ze mě prostě muselo ven.

odpovědět na otázku   3 reakce

zobrazuji 1 - 20 z 1787   starší >>

Přihlášení/odhlášení odběru příspěvků diskuzní skupiny "Tlaková zařízení":
váš e-mail:

Přihlášení registrovaných uživatelů:
jméno: heslo:

Podmínky užívání portálu TLAKinfo.
Připomínky, náměty a dotazy - redakce portálu.
© Copyright TLAKinfo 2005-2023, všechna práva vyhrazena.