Krátké zprávy
  • 17.7.2007
    CWS ANB je autorizována a notifikována jako třetí nezávislá organizace pro odsouhlasování pracovních postupů a pracovníků pro provádění nerozebíratelných spojů v rámci nařízení vlády o tlakových zařízeních resp. PED.Došlo k výraznému nárůstu počtu schválených osob. Ředitel exekutivy CWS ANB se účastní zasedání ředitelů autorizovaných osob a koordinačních porad AO pro PED.
  • 25.4.2006
    V březnu 2006 vyšla v CEN očekávaná změna EN 287-1/A2. Vydání EN ISO 5817:2004 přineslo některá významná zvýšení požadavků na přechod svaru do základního materiálu, na vrub a úhlové přesazení v EN 287-1:2004. Jako náprava vyšla tato změna EN 287-1:A2.
  • 23.9.2005
    Je připravena změna EN 287-1:2004. Změna je ve fázi konečného hlasování o návrhu. Ve změně je zapracován odkaz na novou normu ISO EN 5817 (dříve bylo EN 25817). S tím souvisí i změna požadavků na svářeče, protože nová EN ISO 5817 je přísnější než původní norma, jsou některé přípustné vady přeřazeny do stupně jakosti C a pro vrub se ruší původní požadavek.
12.12.2011 František Dolák, d.t., TESYDO, s.r.o.  
DOKUMENTACE KONSTRUKCÍ, ZÁSOBNÍKŮ A NÁDRŽÍ PODLE EUROKÓDŮ
Od dubna 2010 jsou národní normy stavebních výrobků nahrazeny Eurokódy. Pro dokončení výrobků, které byly navrženy podle národních norem, platí přechodné období (1 rok).
2 příspěvky, poslední 14.12.2011 07:32
27.9.2011 Zpracovatel technického návodu: Ing.Václav Minařík,CSc, ředitel exekutivy CWS ANB  
Technický návod - svařování dle PED
U tlakových zařízení kategorií II, III a IV musí být pracovní postupy a příslušní pracovníci odsouhlaseni autorizovanou osobou nebo uznanou nezávislou organizací podle § 6
2 příspěvky, poslední 02.11.2011 12:43
15.9.2011
WIS®© WELDING INFORMATION SYSTEM
Monitorovací systém svařování vychází z požadavku normy řady ČSN EN ISO 3834. V této je stanoven požadavek na monitorování tohoto zvláštního technologického procesu za účelem ukládání dat, tj. parametrů svařování, které ovlivňují kvalitu provádění tohoto procesu ve výrobních i montážních podmínkách.
28.6.2011 Petr Matěják  
Technické pomůcky při revizích tlakových zařízení
Žijeme v 21.století, myslím že přišel čas na změnu. Přijít na revize s papírem a tužkou patřilo do století páry. V článku naleznete pár nejzákladnějších pomůcek revizního technika kotlů a tlakových nádob. Vybral jsem vyzkoušené, ověřené praxí, s nejlepším poměrem cena/výkon.
23.4.2010 http://strojirensky.net
Kontroly a zkoušení při provádění konstrukcí a technických zařízení
Svařované konstrukce a technická zařízení zaujímají v současných technických prostředcích klíčové postavení. Svařované konstrukce nebo zařízení musí být navrženy a provedeny tak, aby byly s přijatelně malou pravděpodobností porušení schopny užívání k požadovanému účelu po celou předpokládanou dobu životnosti.
19.3.2010 Ing. Martinec Jiří,  http://www.konstrukce.cz
Problematika koroze a korozivzdorných materiálů
Ve svářečské praxi se velmi často setkáváme se svařováním korozivzdorných ocelí. Řada renomovaných společnosti včetně ESABu pořádá odborné semináře zaměřené na problematiku svařování korozivzdorných ocelí. Přes výše uvedené se stále setkáváme s mnoha nejasnostmi spojených právě s otázkou koroze
8.2.2010 Tomáš Rucký,  http://www.konstrukce.cz
Technologie nového procesu odstraňování koroze
Bristle Blasting proces je novinka, která odstraňuje korozi a vytváří kotvící profil za použití speciálně vyvinutého rotačního štětinového nástroje. Ten je tvořen kotoučem osazeným po obvodu páskem s drátěnými štětinami, jejichž zakalené hroty jsou zahnuty ve směru rotace. Hroty jsou navíc dynamicky laděny k ručnímu nástroji pracujícímu průměrně ve 2.500 otáčkách za minutu.
14.1.2010 BOZPINFO.cz
Bezpečnost strojních zařízení
Poznámky k nové české technické normě ČSN EN ISO 14121-1
14.12.2009 Ing. Jiří Podhora, CSc. - CheVess ENGINEERING, s.r.o., Brno  
MECHANICKÉ ZKOUŠKY NA MATERIÁLECH VÝROBKŮ
Na tradičním semináři Hrotovice jste mohli vyslechnout přednášku na téma: MECHANICKÉ ZKOUŠKY NA MATERIÁLECH VÝROBKŮ PROVOZOVANÝCH ZA NÍZKÝCH A VYSOKÝCH TEPLOT.
1.9.2008 Ing. Jiří Podhora, CSc. - CheVess ENGINEERING, s.r.o., Brno  
MECHANICKÉ ZKOUŠKY NA MATERIÁLECH VÝROBKŮ
Na tradičním semináři Hrotovice 2007 jste mohli vyslechnout přednášku na téma: MECHANICKÉ ZKOUŠKY NA MATERIÁLECH VÝROBKŮ PROVOZOVANÝCH ZA NÍZKÝCH A VYSOKÝCH TEPLOT.
29.7.2008 Ing. Stanislav Štarman,  NDT WELDING BULLETIN 3/2007
BEZKONTAKTNÍ ZKOUŠENÍ ULTRAZVUKEM
EMAT - APLIKACE vhodná pro měření tloušťky horkých trubek, komponentů tlakových nádob ve výrobě, zkoušení trubek horkovodů atd.
21.7.2008 František Dolák, d.t. - TDS Brno - SMS, s.r.o  
KOMBINACE TECHNICKÝCH PŘEDPISŮ ASME, ISO, EN PRO SCHVALOVÁNÍ BEZPEČNÝCH VÝROBKŮ
Na tradičním semináři Hrotovice 2007 jste mohli vyslechnout přednášku na téma: KOMBINACE TECHNICKÝCH PŘEDPISŮ ASME, ISO, EN PRO SCHVALOVÁNÍ BEZPEČNÝCH VÝROBKŮ.
30.6.2008 Ing. Lubomír Junek, PhD. - Ústav aplikované mechaniky Brno s.r.o.,  TDS BRNO SMS
PŘÍČINY POŠKOZENI SVAŘOVANÝCH KONSTRUKCÍ V ENERGETICE
Na tradičním semináři Hrotovice 2007 jste mohli vyslechnout přednášku na téma: PŘÍČINY POŠKOZENI SVAŘOVANÝCH KONSTRUKCÍ V ENERGETICE
28.4.2008 Pramen: Nařízení vlády č. 591/2006 Sb.,  INFORMAČNÍ SERVIS GAS 4/2007
POŽADAVKY NA ORGANIZACI PRÁCE A PRACOVNÍ POSTUPY (MONTÁŽNÍ PRÁCE)
Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., které nabylo účinnosti dne 1. ledna 2007, stanoví bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. V jeho příloze č. 3 Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy v části XI jsou uvedeny tyto požadavky na montážní práce (činnost relevantní u tlakových zařízení, v plynárenství). Uvádíme jejich přesné znění:
26.3.2008 Petr Matěják  
Srovnávací tabulka materiálu ČSN - EN
Základní kovové materiály a jejich značení dle ČSN ,EN a DIN (Werkstoffnummer) ve srovnávací tabulce.
27.9.2007 Ing. Miroslav Štěpánek TÜV CZ s.r.o.,  www.jabeko.cz
Nové normy pro řízení procesu svařování řady ČSN EN ISO 3834
Normy řady ČSN EN ISO 3834 část 1 až 5 - Požadavky na jakost při tavném svařování kovových materiálů, které byly vydány v červenci letošního roku a jsou identické s ISO 3834 z roku 2005, nahradily ČSN EN 729 část 1 až 4 Požadavky na jakost při svařování-Tavné svařování kovových materiálů z roku 1996 v plném rozsahu. Jedním z důvodů vzniku původních norem EN 729 a stejně tak i norem ISO 3834 je podpora pro naplnění požadavků systémových norem managementu jakosti řady ISO 9000.
8.8.2007 Ing. Iliev Vladimír,  http://www.konstrukce.cz
Specifika svařování ocelových konstrukcí v Rusku
V Evropské unii je pravidlem, že osvědčení svářečů podle EN 287 vydané jednou zemí platí bez omezení i v ostatních členských státech a stejně tak technologické postupy svařování (tzv. WPAR).
6.8.2007 Alois Matěják - Tlak s.r.o.  
ČSN EN ISO 14 731 /05 0330/ - Svářečský dozor – Úkoly a odpovědnosti
Norma byla celá přepracovaná a upravena dle nových norem
19.6.2007 Ing. Dr. Vladimír KUDĚLKA; TDS Brno SMS, s.r.o.  
ODBORNÁ ZPŮSOBILOST
KVALIFIKACE SVÁŘEČSKÝCH PRACOVNÍKŮ, SVÁŘEČŮ, PÁJEČŮ, ŽÁROVÝCH STŘÍKAČŮ, OPERÁTORŮ, SEŘIZOVAČŮ
2 příspěvky, poslední 10.10.2014 14:00
7.6.2007 Ing. Dr. Vladimír KUDĚLKA; TDS Brno SMS, s.r.o.  
STANOVENÍ A KVALIFIKOVÁNÍ POSTUPŮ SVAŘOVÁNÍ (WPS) KOVOVÝCH MATERIÁLŮ - DOKLADOVANÍ (SCHVÁLENÍ) PROTOKOLY (CERTIFIKÁTY) WPQR
Zkoušky postupu svařování ,,WPS“ se provádí na základě požadavku výrobkových norem, norem požadavků na jakost (systém řízení výroby i systém jakosti), požadavku kontraktu (obchodní smlouvy), nařízení vlády (NV) ČR (technických právních předpisů), evropských směrnic (direktiv – ES, EHS, EC, …) .
starší články >>>
Podmínky užívání portálu TLAKinfo.
Připomínky, náměty a dotazy - redakce portálu.
© Copyright TLAKinfo 2005-2023, všechna práva vyhrazena.