4.9.2019 Centrum technologických informací a vzdělávání – CTIV při Ústavu strojírenské technologie – ÚST, Fakulty strojní ČVUT v Praze a Centrum pro povrchové úpravy  
ODBORNÝ SEMINÁŘ - PŘIPRAVTE SE NA TOPNOU SEZÓNU
Záměrem této akce je seznámit technickou veřejnost s bezpečnými, šetrnými a rychlými způsoby čištění otopných zařízení pro centrální vytápění sídlišť, ale i lokálních topných systémů budov a rodinných domů. Smyslem semináře je naplnit motto této akce: „Nejlevnější energií je ta ušetřená.“
5.2.2014 Petr Matěják - ATZ  
Kontrola kotlů a rozvodů tepla dle vyhlášky 194/2013
Požadavek vyhlášky č.194/2013Sb že se nevztahuje na kotle, které primárně neslouží pro vytápění. Zdůvodnění: Směrnice EU 2010/31 se týká pouze zdrojů, které výlučně dodávají teplo pro vytápění budov
7.4.2013 Petr Matěják -ATZ  
Na co budou zaměřeny kontroly OIP v roce 2013 v oblasti tlakových zařízení?
Každoroční kontroly inspektorů budou zaměřeny zejmena na bezpečnost práce při provozu plynových a tlakových zařízení se zaměřením na provoz nízkotlakých plynových kotelen, spotřebičů, plynových pecí a výměníkových stanic včetně tlakových nádob. Podrobnosti naleznete v tomto příspěvku.
20.8.2012 CTI - INFO 3/10
Prováděni měřeni účinnosti kotlů
Otázky na toto téma pokládal Vladimír Valenta, odpovídal Ing. Jaroslav Marousek.
5.9.2011
HAVARIE KOTLE
Kotel ČKD DUKLA 6t/h. Nasledek havarie bez zranění. Kotel deformovaný,posunut o 5m. Zadní obratová komora kotle se nachází ve výkopu. Dle pracovníků kotelny se zadní obratová komora do výkopu dostala po odražení od tělesa bagru, který tou dobou právě prováděl terénní úpravy po demontáži cisteren topného oleje. Vzdálenost od kotelny byla odhadnuta na 60 m. Topný registr kotelny (první směrem od vchodu do kotelny, nacházející se pod oknem za havarovaným kotlem) se nachází ohnut kolem sloupu střechy olejového hospodářství ve vzdálenosti cca 20 m od stěna kotelny.........viz FOTO
9 příspěvků, poslední 15.10.2012 05:56
28.6.2011 Petr Matěják  
Technické pomůcky při revizích tlakových zařízení
Žijeme v 21.století, myslím že přišel čas na změnu. Přijít na revize s papírem a tužkou patřilo do století páry. V článku naleznete pár nejzákladnějších pomůcek revizního technika kotlů a tlakových nádob. Vybral jsem vyzkoušené, ověřené praxí, s nejlepším poměrem cena/výkon.
19.4.2010 ALOIS MATĚJÁK - předseda Asociace pracovníků tlakových zařízení (ATZ)  
Tlaková zařízení v plynových kotelnách
Účelem přednášky je seznámit revizní techniky plynových zařízení s problematikou tlakových zařízení, která jsou přímo součásti plynových zařízení a nebo s nimi bezprostředně souvisí.
1 příspěvek, 01.05.2010 20:44
8.2.2010 Ing. Antonín Voříšek, výkonný místopředseda ATZ  
Příruční seznam dokumentů a povinností významných pro provozovatele kotlů a výměníků tepla
Povinnosti provozovatelů, kteří provozují vyhrazené technické zařízení dle jednotlivých zákonů a vyhlášek.
1 příspěvek, 09.02.2010 06:31
5.1.2010 Petr Matěják  
Výbuch kotelny v Avon Automotive - zemřeli dva lidé
Aktualizováno o FOTO. V pondělí 4.1.2010 ráno v Rudníku na Trutnovsku v areálu Avon Automotive došlo k výbuchu v objektu kotelny. Některé trosky skončily až v nedalekém lese. Zhruba pět desítek metrů od místa exploze odletěla i jedna z napajecích nádrží. Příčiny zjišťuje policie.
34 příspěvků, poslední 12.05.2010 21:39
2.12.2009 vedoucí a recenzent rubriky Vladimír Jirout,  Topin 8/2008 str.18
Zajímavé dotazy
Zaujali nás dvě odpovědi v časopisu TOPIN, které přetiskujeme na vědomí odborné veřejnosti. První řeší pojistné ventily na výstupu z dílčích solárních kolektorových polí, druhá řeší umísťování plynové kotelny ve výškových budovách.
18.9.2008 Topin 3/2008
Klasika v přípravě teplé vody v moderním provedení
Plynový průtokový ohřívač vody, to je klasika. Pokud však nabízí plynulé řízení topného výkonu odpovídajícího průto­ku vody, jako Panda od značky Protherm, tak dokáže velmi přesně udržo­vat nastavenou teplotu vody a nabízí při sprchování komfort blížící se komfortu při použití termostatické směšovací baterie.
2.7.2008 Topin 3/2008
Kotle Bergen s modulací výkonu
Rychlým technologickým vývojem v oblasti větších stacionárních kotlů a aplikací technologických řešení dříve používaných pouze pro některé druhy kotlů i v ostatních oblastech se postupně snižuje rozdíl v možnostech použití stacionárních a závěsných kotlů. V oblasti závěsných kotlů již není problém realizovat výkon okolo 100 kW (např. Bergen Master Line 115) a naopak v oblasti stacionárních kotlů je z důvodu možnosti široké modulace výstupního výkonu vidět kondenzační kotle, které i při výkonu 20 kW mají vysokou účinnost.
11.6.2008 GAS s.r.o., Ing. Jochová, leden 2007,  INFORMACE GAS 1/2007
SLEDOVÁNÍ A VYHODNOCOVÁNÍ KVALITY OVZDUŠÍ
Kvalita ovzduší patří v naší společnosti bezesporu k prioritám. Stejně jako v Evropském společenství (ES) je i v ČR předmětné problematice věnována patřičná pozornost. Nejen, abychom plnili závazky v harmonizaci práva ČR s právem ES, ale především chránili společenský veřejný zájem - zdraví našich občanů a hezký vzhled naší krajiny. V částce č. 188/2006 Sbírky zákonů ČR bylo zveřejněno nařízení vlády č. 597 ze dne 12. prosince 2006 o sledování a vyhodnocování kvality ovzduší. Je podzákonnou normou k zákonu č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů.
1.4.2008 ČIŽP,  http://www.bozpinfo.cz
Ohlašovací povinnost provozovatelů
Zákon č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů, který nabyl účinnosti dne 12. února tohoto roku, v části pojednávající o změně zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, zavádí nový režim pro podávání souhrnné provozní evidence stacionárních zvláště velkých, velkých a středních zdrojů znečišťování ovzduší i kontrolu dodržování povinností souvisejících s plněním ohlašovací povinnosti.
28.1.2008 D-Ex Limited, spol. s r. o.,  ELEKTRO 11/2007
Vedoucí pozice plováku při hledání univerzálního principu měření hladin
Vedle známých principů měření hladin, jako je vibrační senzor, hydrostatika, mikrovlny, radar nebo ultrazvuk, si plováky udržely své nezastupitelné postavení zejména díky možnosti použití v nejširším spektru měření.
20.1.2008 Na dotaz odpověděla JUDr. Eva Dandová.,  http://www.bozpinfo.cz
Velikost bezpečnostních tabulek
Dotaz: Existuje v české normotvorbě norma, která se zabývá velikostí bezpečnostních tabulek?
3 příspěvky, poslední 17.08.2011 04:42
28.8.2007 INFORMACE GAS 2/2007
EKOLOGICKÁ DAŇOVÁ REFORMA V ČESKÉ REPUBLICE
Ekologická daňová reforma (EDR) bude v ČR probíhat ve 3 postupných etapách od roku 2007 až do roku 2017. EDR je dlouhodobým úkolem, neboť je potřeba poskytnout dotčeným subjektům dostatečný čas na přizpůsobení. První etapa je již známá, u dalších dvou etap je nutno provést řadu analýz, oponovaných vědeckých a odborných prací, odborných diskuzí, atd.
28.8.2007 Ing.Tuna,  www.parnymotor.sk
Parný motor s rotujúcim piestom
Nový parný motor je motor s vonkajším spaľovaním, ktorého výhodou je to, že horenie paliva prebieha mimo skrine motoru. Pracovné médium /vodná para, alebo para z iných kvapalín, alebo ohriate plyny/, po odovzdaní energie piestu motora, sa vracia naspäť do kotla.
3 příspěvky, poslední 24.01.2008 10:03
15.8.2007 Petr Matěják - TLAK s.r.o.  
UPOZORNĚNÍ pro provozovatele kotelen a zpracovatele Provozních řádů (Místních provozních předpisů) kotelen.
Nezvykle vyhláška Ministerstva životního prostředí řeší i obsah provozního řádu kotelny. Možná i proto jsme si této vyhlášky všimli až nyní při její novele. Kdo by hledal ve vyhlášce MŽP předpis pro tlakové zařízení? Vyhláška č.356/2002 Sb. by měla být zapracovaná i do Místního provozního předpisu dle ČSN 07 0710. V současnosti neregistrujeme pouze u Ministerstva informatiky právní předpis, který by řešil tlaková zařízení.
4 příspěvky, poslední 18.08.2011 20:00
11.8.2007 Ing. Vladimír Jirout, Alois Matěják a Ing. Vladimír Valenta  
Návod pro provoz, obsluhu a užívání tepelných soustav
Kdo je podle normy ČSN EN 12170 povinen zajistit návod pro provoz, obsluhu a užívání tepelných soustav? Je to projektant, provozovatel nebo montážní firma? Návod zpracovává osoba se zvláštní kvalifikací nebo specializací bezpečnostní technik, revizní technik apod.?
2 příspěvky, poslední 17.02.2011 10:04
starší články >>>
Podmínky užívání portálu TLAKinfo.
Připomínky, náměty a dotazy - redakce portálu.
© Copyright TLAKinfo 2005-2023, všechna práva vyhrazena.