Krátké zprávy
  • 2.5.2010
    DUKLA Trutnov vyrobila obří nádrže do Berlína více >>>  více >>> (DUKLA Trutnov, s.r.o.)
  • 15.8.2005
    REFLEX koupil DUKLU CZ bývalého českého výrobce expanzních nádob akumulačních nádob, vzduchojemů, zařízení na úpravu vod a různé typy ocelových nádob. Předpokládaný termín převzetí podniku se všemi vlastnickými právy a povinnostmi je září 2005. Firma Reflex CZ, s.r.o. přebírá současně s podnikem všechny závazky, ochranné známky, výrobní program, záruční povinnosti a ostatní aktivity Dukly CZ. Snahou Reflexu je zachovat kontinuitu ve výrobní a obchodní politice.
26.11.2021 Seminář- Hradec Králové  
Sborník přednášek jednodenního školení ATZ

Připravované změny legislativních předpisů a stanoviska vydávaná TIČR v oboru tlakových zařízení

Ing. Roman Řezáč, Technická inspekce České republiky

Poznatky z kontrolní činnosti, vybraná ustanovení z právních předpisů k zajištění bezpečnosti práce při provozu tlakových zařízení a jejich uplatňování v praxi.

Ing. Ladislav Jirousek, OIP Hradec Králové

„ VÝROBA A UVÁDĚNÍ TLAKOVÝCH ZAŘÍZENÍ DO PROVOZU

„ SESTAVY TLAKOVÝCH ZAŘÍZENÍ

„ Bezpečnostní výstroj tlakových zařízení

Petr Matěják, PLANTinspekta s.r.o.

7.10.2019 Jiří Nesvadba  
Dokumentace expanzomatů
Při výchozí revizi jsem od provozovatele a následně i dovozce neobdržel potřebnou dokumentaci pro prokázání "bezpečného výrobku" a bezpečného uvedení do provozu. Setkáváte se s tím také, jak to řešíte? Jediný kdo je to oprávněn řešit, je ČOI.
27 příspěvků, poslední 25.10.2019 04:50
7.4.2013 Petr Matěják -ATZ  
Na co budou zaměřeny kontroly OIP v roce 2013 v oblasti tlakových zařízení?
Každoroční kontroly inspektorů budou zaměřeny zejmena na bezpečnost práce při provozu plynových a tlakových zařízení se zaměřením na provoz nízkotlakých plynových kotelen, spotřebičů, plynových pecí a výměníkových stanic včetně tlakových nádob. Podrobnosti naleznete v tomto příspěvku.
28.6.2011 Petr Matěják  
Technické pomůcky při revizích tlakových zařízení
Žijeme v 21.století, myslím že přišel čas na změnu. Přijít na revize s papírem a tužkou patřilo do století páry. V článku naleznete pár nejzákladnějších pomůcek revizního technika kotlů a tlakových nádob. Vybral jsem vyzkoušené, ověřené praxí, s nejlepším poměrem cena/výkon.
19.4.2010 ALOIS MATĚJÁK - předseda Asociace pracovníků tlakových zařízení (ATZ)  
Tlaková zařízení v plynových kotelnách
Účelem přednášky je seznámit revizní techniky plynových zařízení s problematikou tlakových zařízení, která jsou přímo součásti plynových zařízení a nebo s nimi bezprostředně souvisí.
1 příspěvek, 01.05.2010 20:44
11.12.2009 Ing. František Rak - revizní a zkušební technik TNS  
Tovární štítky na expanzních nádobách
Tovární štítky na expanzních nádobách - expanzomatech (jsou papírové, nic nevydrží), po 2-3 letech i dříve jsou zničené, pokud jsou nádoby v mokrém prostředí s únikem páry, špatně větrané prostory viz. staré výměníkové stanice. Nádobu bez identifikace je však nutno prohlásit za neprovozuschopnou. Jaké jsou možnosti?
24.1.2009 Petr Matěják,  HZS Středočeského kraje
Při požáru létaly expanzní nádoby.
Požár nákladního automobilu, který převážel expanzní nádoby a ty začaly vybuchovat.
15.7.2008 Alois Matěják - Tlakinfo  
Expanzomaty
Od 1.6.2008 platí nová norma ČSN EN 13831 (69 8237) – Uzavřené expanzní nádoby s vestavenou membránou pro instalování ve vodních systémech.
4 příspěvky, poslední 18.08.2009 15:50
11.8.2007 Ing. Vladimír Jirout, Alois Matěják a Ing. Vladimír Valenta  
Návod pro provoz, obsluhu a užívání tepelných soustav
Kdo je podle normy ČSN EN 12170 povinen zajistit návod pro provoz, obsluhu a užívání tepelných soustav? Je to projektant, provozovatel nebo montážní firma? Návod zpracovává osoba se zvláštní kvalifikací nebo specializací bezpečnostní technik, revizní technik apod.?
2 příspěvky, poslední 17.02.2011 10:04
12.2.2007 Ing. Jiří Buchta, CSc.,  http://www.bozpinfo.cz
Organizace jsou nuceny k pravidelným revizím plynových zařízení legislativou.
Na stránkách www.bozpinfo.cz zveřejnili článek odborníků z Českého sdružení pro technická zařízení. S tímto článkem plně souhlasíme. Rádi bychom doplnili, že to samé se týká tlakových zařízení např. expanzních nádob, výměníků, kotelen atd. Jestliže má někdo sídlo v rodinném domku nebo dokonce v bytě panelákového domu, slouží objekt k podnikání a musí na něm provádět revize a zkoušky vyhrazeného technického zařízení.
1 příspěvek, 08.06.2015 22:17
29.11.2006 Petr Matěják - TLAK s.r.o.  
Netopné tlakové nádoby
Výrobce musí vypracovat konstrukční a výrobní dokumentaci, která musí být výrobcem uchovávána včetně RTG filmů po dobu nejméně 10 let od data dokončení tlakové nádoby. Výrobce musí podepsat prohlášení, že tlaková nádoba byla navržena a vyrobena podle požadavků ČSN EN 13445-1 až -6. Vzor prohlášení je uveden v Příloze 8 tohoto pravidla (v souladu s ČSN EN 13445-5 příloha H). Během doby skladování musí být k dispozici příslušným národním orgánům pro kontrolu během životnosti zařízení.
Před její skartací musí výrobce nabídnout prokazatelně provozovateli tlakové nádoby.
15.11.2006 Josef Božovský a Ing. Antonín Voříšek  
Expanzní nádoba zabíjela
Jeden článek k tomuto tématu byl již zveřejněn na stránkách tlakinfo.cz dne 15.8.2006. Nyní si celý případ smrtelného úrazu přiblížíme, abychom viděli, jak jednoduché zařízení může způsobit smrt mladého člověka.
30.10.2006 Ing. Dr. Vladimír Kudělka, TDS Brno - SMS, s.r.o.,  přednáška TLAK 2006
Technická bezpečnost výrobků (konstrukcí, technických zařízení)
Bezpečným výrobkem je výrobek, který za běžných nebo rozumně předvídatelných podmínek užití (provozu) nepředstavuje po dobu stanovené nebo obvyklé použitelnosti (životnosti) žádné nebezpečí. Dále jeho užití (provoz) představuje vzhledem k bezpečnosti a zdraví osob (nacházejících se v bezpečné blízkosti) pouze minimální nebezpečí při správném užívání (provozování) výrobku,
25.10.2006 Ing. Jaromír Myslík, ŠKODA ENERGO s.r.o.  
ČSN EN 13445 a ČSN 764 a její zavádění do praxe
Rozdíly oproti stávající ČSN 690010. Použitelnost při výrobě - s ohledem na postupy posuzování shody zpracovávání analýzy rizik, konečné posouzení a průvodní dokumentace předávaná s výrobkem.
2 příspěvky, poslední 17.07.2018 17:38
23.10.2006 Ing. Evžen Duša - Asociace pracovníků tlakových zařízení  
Tlakové nádoby - Výstroj a bezpečnostní systémy - ČSN EN 764-7
Výrobky, které představují zvýšenou míru ohrožení oprávněného zájmu a u kterých proto musí být posouzena shoda jejich vlastností s požadavky technických předpisů, jsou označovány jako stanovené ( § 12 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky,ve znění pozdějších předpisů).
10.10.2006 Zpracoval Ing. Jan Dvořák s laskavou pomocí ESČ a ATZ, 2006-08-07  
Chcete bydlet v bezpečném domě?
S přihlédnutím k vývoji změn ve vlastnických vztazích u bytových domů a na základě zkušeností z oblasti výtahového průmyslu se domníváme, že přichází čas věnovat se silněji prevenci v oblasti dodržování požadavků sloužících k zajišťování bezpečnosti uživatelů bytových domů a není potřebné čekat na první právní spory. Následující přehled provádění kontrol, prohlídek, revizí a zkoušek technických zařízení instalovaných v bytových domech byl vypracován právě z tohoto důvodu a obsahuje úkony, které by měly být prováděny v bytových domech na základě požadavků právních předpisů a českých technických norem.
15.8.2006 Petr Matěják - Tlakinfo  
Expanzní nádoba zabíjela
Nešťastná událost se stala při zprovozňování samozavlažovacího zařízení tenisových kurtů, když muž napouštěl expanzní nádobu plynným dusíkem z tlakové láhve.
26.7.2006 Petr Matěják - Tlakinfo  
VZOROVÝ MÍSTNÍ PROVOZNÍ PŘEDPIS PRO PLYNOVÉ KOTELNY A VÝMĚNÍKOVÉ STANICE
Nejzajímavějším titulem v oboru, který má i největší ohlas je Vzor místního provozního předpisu (MPP), který je určen montážním organizacím, provozovatelům, revizním technikům, projektantům popř. dalším odborníkům.
1 příspěvek, 11.09.2018 12:37
11.7.2006 Zdeněk Navrátil,člen představenstva ATZ  
Praktické zkušenosti s prováděním revizí a zkoušek nádob
Při praktickém provádění provozních revizí (PR) je zjišťováno více nebo méně závad. Zpráv o výsledku PR bez závad se vyskytuje velmi málo. Pro přehlednější orientaci v některých dále uvedených zkušenostech,jsou zjišťované skutečnosti rozděleny do jednotlivých oblastí.
14.6.2006 Zdeněk Navrátil, člen představenstva ATZ,  Zpravodaj ATZ 2/2003
Domovní výměníkové stanice pro ohřev vody ÚT a TUV
Domovní výměníkové stanice (DVS) jsou zařízením, které má omezit ztráty tepla dodávaného teplárnami, max. zautomatizovat ohřev vody ÚT a TUV, zlevnit tuto činnost a spolu s bytovými vodoměry a kalorimetrickými měřidly na jednotlivých radiátorech umožnit spravedlivější platby spotřebovaného tepla.
1 příspěvek, 14.06.2006 20:08
starší články >>>
Podmínky užívání portálu TLAKinfo.
Připomínky, náměty a dotazy - redakce portálu.
© Copyright TLAKinfo 2005-2023, všechna práva vyhrazena.